background preloader

Maktfaktorn - en webbplats om demokrati

Maktfaktorn - en webbplats om demokrati

http://www.ur.se/maktfaktorn/#/

Related:  Sverige

Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Se filmen! Om filmen Filmarkivet Konungens af Siam landstigning vid Logårdstrappan Den första svenska filmen upptagen av fotograf Ernest Florman. Kung Oscar II välkomnar kung Chulalonkorn av Siam, nuvarande T... Oidentifierad dokumentärfilm Trekungamötet i Malmö En oidentifierad dokumentärfilm som visar bilder från Malmö vid tre olika tillfällen. Den första delen är från 1908 och visar... EUROPA - Länder EU-länder (anslutningsår) EU har 28 medlemsländer: Vägen till EU-medlemskap Kandidatländer Potentiella kandidatländer Bosnien och HercegovinaKosovo ** Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring

"Berättelsen om Sveriges demokrati borde alla läsa" Vi bor i ett fantastiskt land som människor flyr till. För att Sverige inte ska glida isär behöver alla få lära sig om de värderingar och den historia som gjort oss så framgångsrika. Vi borde därför ta efter Danmark och införa en demokratikanon, skriver Birgitta Ohlsson (L). Jag tror att vi länge kommer att minnas hösten 2015. En tid då Sverige förändrades. En tid då ett krig i Syrien, konflikter i vårt närområde och ett krisande Europa påverkade oss enormt.

Miljömål - lärarhandledningar under skola De svenska miljömålen handlar om att skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Att undervisa med koppling till olika miljömål är ett sätt att få in miljödelen i undervisningen om hållbar utveckling. Här hittar du lektionsupplägg om miljömålen; ett för varje miljökvalitetsmål och ett upplägg vardera för generationsmålet och själva miljömålssystemet. Klicka på bilden för respektive miljökvalitetsmål nedan, eller på länkar till höger och längst ned på sidan för att komma till lektionsuppläggen. Lektionsuppläggen innehåller bakgrundskunskap för läraren och visar kopplingen till skolans styrande dokument.

Invandring och utvandring i Sverige över tid Befolkningsförändringar (invandring/utvandring), 1850-2015 Visa som tabellVisa som diagram Många söker asyl i sverige Just nu kommer många till Sverige för att söka skydd från krigshärjade länder. De som söker asyl blir folkbokförda om och när de får uppehållstillstånd som gäller minst 12 månader. 100 händelser som skakade Sverige I mitt arbete som universitetslärare har jag ibland låtit studenter rangordna ett tiotal händelser efter deras betydelse. De händelser jag valt ut för bedömning har varit av helt olika karaktär: Jesu födelse, industriella revolutionen, Elvis Presleys död, Sveriges VM-brons i fotboll, uppfinningen av hjulet, och så vidare. Ingen inlämnad lista är identisk med någon annan, men i diskussionen efteråt brukar vi i regel komma överens om att det är vi själva som skapar det förflutna. Det är vi, inte förflutenhetens egna invånare, som avgör vad som ska lyftas fram. Först när nutiden har blivit historia kan vi bedöma om en händelse är ”historisk”, ”dramatisk” eller tillräckligt ”skakande” för att vi skall känna oss berättigade att bruka den typen av ord.

Bästa webbsidorna för historialektioner Rome Reborn "Rome Reborn är ett internationellt initiativ vars mål är att skapa digitala 3D-modeller som belyser den urbana utvecklingen i det antika Rom från den första bosättningen i den sena bronsåldern (ca 1000 f.Kr.) till avfolkning av staden i tidig medeltid (ca . 550)."I "Gallery" kan du se bl a filmer av Antikens Rom i 3D-format. Här är en av dem: Mänskliga rättigheter - igår, idag, imorgon Förenklat kan man säga att det löper en röd tråd från Förintelsen fram till dagens internationella system och regelverk för de mänskliga rättigheterna. Folkmordet och de fruktansvärda brotten som begicks mot mänskligheten tvingade världen att göra stora förändringar. Några exempel: Före Förintelsen blev enskilda individer sällan eller aldrig ställda till svars för staters massmord eller andra brott mot mänskligheten.

Vore det inte för Finland ­hade vi talat danska i dag ? För två hundra år sedan rasade kriget för fullt mellan Sverige och Ryssland, kriget som sprängde det svenska riket och som ledde till att Sverige och Finland gick skilda vägar. I nära 700 år var Sverige och Finland samma land, dubbelt så lång tid som Skåne – varit svenskt. Denna historiska ödesgemenskap, som varade så lång tid, verkar skapa förvåning och förvirring i vår tid. Skarhults Slott Pressmeddelande Skolfilmer Skarhults slott december 2016 Det händer ingenting!! Nu släpper hon 6 kortfilmer om svensk kvinnohistoriaNu tar Alexandra von Schwerin saken i egna händer. Svenska skolböcker i his­toria har länge kritiserats för att innehålla för få kvinnor.

Related: