background preloader

Lärare material

Facebook Twitter

Dylan Wiliam ger dig nycklar som öppnar elevernas resurser i klassrummet. Bordsplacering och ”name selector” - Rosana Månsson. Ett segregerat klassrum speglar ett segregerat samhälle.

Bordsplacering och ”name selector” - Rosana Månsson

Vårt arbete som lärare mot segregation börjar i klassrummet. Har du stora grupper? Hur sitter dina elever i klassrummet? Hur interagerar de med varandra? Har du ett bra klassrumsklimat? Många gånger är det lättare för några elever att skypa och prata med någon som de inte känner än att sitta bredvid en klasskamrat och då samtala och diskutera ett ämne i klassrummet. Ämnesspanaren Cecilia Johansson har bloggat om behovet att utveckla och träna på elevernas empatiförmåga: Empati: en kognitiv förmåga att utveckla. John Hattie påpekar att relationen mellan lärare och elever måste studeras noga för att uppnå en positiv klassrumskontroll: ”Det måste finnas omsorg, förtroende, samarbete och förmåga att arbeta i grupp eftersom det är dessa färdigheter som behövs för att främja klassrumsmiljöer där misslyckanden inte bara tolereras utan också välkomnas”.

Jag undervisar i spanska och engelska på högstadiet. Pluggkoden. Annika Sjödahl - ämnesspanare. I ämnet svenska och svenska som andra språk finns det ett kunskapskrav som innebär att eleven ska behärska att skriva gestaltande beskrivningar där handlingen i en text byggs ut med mognad från att enbart behandla handling till en mer komplex uppbyggnad.

Annika Sjödahl - ämnesspanare

Vad menas med att skriva gestaltningar och hur tränar vi eleverna i denna bedömningsaspekt? Räcker det med att ”slänga in ett par adjektiv” som jag hörde i ett sammanhang för att det ska räknas som gestaltning? Öjaby skolbibliotek - Engelska. Engelska | | Läsa | Titta | Lyssna | Experimentera/Öva/Träna/Skapa | Spela | Länksamlingar | Undervisa/för pedagoger | På biblioteket News in levels - Läs nyheter sorterade efter olika svårighetsgrader.

Öjaby skolbibliotek - Engelska

Har även översättnigsruta till svenska.Oxford Owl - Stor samling av gratis e-böcker för både skolan och hemma. Även övningar och frågor. Kräver inlogg men är gratis.The Game: Hello på SLI.se (Finns även: Numbers, Sports, Animals, Senses, Time, Body and clothes, Food, Feelings, Family) F-6 (14 min)Go Yoyo go! : Hello på SLI.se (26 delar) F-6 (8 min) HandledningKids English Zone: Hello. Help Center - Welcome to Flubaroo. Kristinaasker. Ullis´ English. Vässa responsen med äldre elever by patriciadiaz. Den låga nivån i årskurs 6 är bara att tugga i sig... - Sara Bruun. För några veckor sedan hjälpte jag till att bedöma 7ors uppsatser i engelska.

Den låga nivån i årskurs 6 är bara att tugga i sig... - Sara Bruun

Dessa var skrivna i slutet av september och läraren skickade texterna till mig för hjälp med sambedöming. När vi var klara var vi överens om att de flesta låg på F/E-nivå och några enstaka högre. Lärarens bekymmer var att dessa elevers betyg från årskurs 6 var väldigt höga. Det fanns inga F i betyg och de flesta eleverna hade betyget C eller högre. Ett flertal av eleverna hade B och A i betyg i engelska och deras texter ( två olika skrivuppgifter) bedömdes som E i oktober/november årskurs 7. 4 månader efter att betyget B eller A har satts i årskurs 6 anses alltså eleverna befinna sig på en E-nivå skriftligt. Ta några minuter och läs texten här bredvid eller om det blir suddigt på din iPad läs pdf här: Scrolla ner till text 3.

Quizlet

Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Fridtjuv. SaraBruun. Grammarly – räddaren i nöden för engelskläraren. Alla elever i klass 8 ska skriva inlägg på engelska om övernaturliga fenomen på vår blogg.

Grammarly – räddaren i nöden för engelskläraren

En skog av händer. Hur stavar man…? Säger man…? Är det här rätt? Tänk om du kunde klona dig så att alla 30 elever får hjälp samtidigt! En kollega (tack, Lotta!) Man kan använda appen på webben eller i sociala medier, som exempelvis på Facebook och på Google sites. Så här kan det se ut: Några användningssätt för Grammarly När eleverna skriver uppsatser använder du Grammarly för en snabbrättning och ger sedan ytterligare feed back muntligt på innehåll och kvalitet. Elever får i grupper en text som ska bedömas och kommenteras.

Pedagogiska verktyg som tar hand om rättning och påpekande är bra. Mina elever i åttan som skulle skriva blogginlägg var måna om att deras texter skulle vara rättsstavade och riktiga innan de publicerades så att alla kunde se dem. Grammarly är gratis i basversionen och kan läggas till i Chrome via Google webstore. Språket i klassrummet, skolan, samhället och världen. Bedömningen börjar i planeringen så vad gör vi på lektionen? - Annika Sjödahl. Bedömningen startar i planeringen sägs det så vad behöver undervisningen fokusera på för att kunna vara bedömningsbar?

Bedömningen börjar i planeringen så vad gör vi på lektionen? - Annika Sjödahl

Det beror ju helt på vad man valt att fokusera på och innan jag börjar undervisningen måste jag veta vad, hur, och när bedömningen sker. Inför våren har jag valt att fokusera på skrivandet i den lilla grupp jag har i engelska i årskurs 6 där merparten har ett annat förstaspråk än svenska. Då jag tidigare bara har planerat för årskurs 7-9 är jag bara förtrogen med kunskapskraven för år 9. Inför denna skrivuppgift fick jag därför titta på vilka kunskapskrav som gäller för den tänka uppgiften.

Jag valde även att ta hjälp av Kommentarmaterialet till kursplanen i engelska, även om det är samma värdeord för årskurs 6 som 9 ville jag tänka till kring värdeordens betydelse. Konkretisering av lärandemålen När du som pedagog planerar är det viktigt att man utgår från vad som är lärandemålen för att eleven ska klara kunskapskraven.