background preloader

Boka tider snabbt och smidigt (utan att dubbelboka)

Boka tider snabbt och smidigt (utan att dubbelboka)
Att fixa tider och bokningar till utvecklingssamtal – det går att göra på ett smidigt sätt. Här ska jag berätta om Doodle och WhenisGood. Doodle När jag för några år sedan deltog i Skolverkets referensgrupp för IT i skolan, använde de sig av Doodle för att vi skulle kunna boka in tider till ett kommande möte. Problemet med Doodle var dock att man tidigare kunde göra dubbelbokningar i verktyget. 1. 2. 3. 4. 5. WhenisGood Om du vill göra en enklare förfrågan om t.ex vilka tider som passar bäst till ett gemensamt möte, kan du använda onlinevertktyget WhenisGood. Om du klickar på deltagarnas namn i vänsterspalten kan du se vilka tider just den har valt och även om den har lämnat ett meddelande. Related:  Bloggar med bra tips.

Smidigare bokning av utvecklingssamtal – Digi-bloggen Jacob Möllstam, grundskollärare vid Jonsereds skola, tipsar om hur han bokar tider för utvecklingssamtal. Allting digitalt behöver inte vara stort och komplext. Det finns något särskilt vackert i det enkla. I skolan har vi en tradition av att tilldela varje elev en tid. 1. 2. 3. Med tiden har jag lärt mig att det är värdefullt att radera tomma tider ett par dagar i förväg. Du slipper mejla föräldrar en och en. Doodle - boka in utvecklingssamtal! Enkelt, snabbt och i tvåvägskommunikation. Som lärare gäller det att vara effektiv med den tid man har och det är inte alltid lätt att ta hänsyn till att föräldrar inte kan/vill komma när man själv har tid, för att kunna i så stor mån som möjligt hålla sig i sin arbetstidsram. Jag har upplevt att det ofta blir ombokningar, avbokningar och uteblivna möten när föräldrar inte är delaktiga i tidsbokningen. Inte så många, men tidstjuv nog om man tänker efter. Har nu senaste åren testat olika sätt att få föräldrar att vara delaktiga i mötesbokning, utan att det ska innebära mer arbetstid för mig; Har givit bestämda tider med hänvisning till att de ska byta med varandra, ett gruppmail med tider där de får vara först till kvarn i mailtråd, papper hem med möjlighet att kryssa i de tider de kan (men då fick jag ägna tid till att sammanställa) osv... Tjänsten har två olika funktioner; "skapa tidsförslag" och "gör ett val" Jag har använt mig av tidsförslag när jag bokat utvecklingssamtal. För att skapa en doodle; 1. Beskrivningstexten; 3. 4.

När man VILL lära | Lärande Perspektiv Kanske har du kommit dit att du vet hur du ska lära dig på bästa sätt. Jag vet till exempel att jag lär mig bäst när jag har ett behov av en viss kunskap – när jag måste veta för att klara ett uppdrag; när jag måste veta för att att jag känner mig väldigt intresserad. Jag vet följaktligen att jag inte är så bra på att lära om jag inte behöver kunskapen just nu; om jag är ointresserad. Åsa Anevik är långt ifrån ensam om detta. Engagemang och intresse är en mycket stor drivkraft hos de flesta. Oengagemang och ointresse är på samma vis faktorer i lärsituationer, som ökar risken för att du somnar, börjar prata med någon, rita eller i värsta fall störa och förstöra. När fritidshemmen har barngrupper i den storlek som tillåter dem att utföra sitt uppdrag, finns stora förutsättningar för lärande där. Linn gillar inte matte. När vi riggar affären på fritidshemmet tänker vi att barnen kan skapa och vara kreativa i utformningen av sina lekar. Förmågor är något som ”är i ropet”.

Virtuella utflykter Med stöd av läroplanen kan vi idag göra virtuella utflykter. Läroplanen förespråkar till och med att vi använder digital teknik för att förstå och göra oss förstådda och som hjälpmedel i lärandet. Källkritiken och att kunna googla är viktiga ingredienser samtidigt som vi ska jobba med kulturer och att jämföra upplevelser med egna landet med hur det är i andra länder. Här kommer jag tipsa om diverse olika sidor för att arbeta med virutella utflykter. En sida som listar platser att besöka i alfabetisk ordning är denna. Om du vill kika in på världens sju underverk finns denna danska sida. Så här kan det t ex se ut på Skansen vid midsommar i Sverige. Här finns flera hundratals panoramabilder. Google har många sidor, bl a World Wonders, Google Earth , Google Moon , Google Map. Om du vill besöka ett Zoo finns denna sida att använda och där finns även material för att lära mer om djuren på engelska. Du kan även besöka Vita Huset.

Undervisa med Padlet – Mikael Bruér Tankar och idéer om att använda Padlet i undervisningen. För att kunna synliggöra vad som görs i klassrummen och få elever att samarbeta och bli medvetna om sin och sina kamraters utveckling behövs verktyg som möjliggör detta. Ett sådant verktyg är Padlet. För den som inte testat verktyget rekommenderar jag det varmt! Padlet är ett gratisverktyg för att skapa gemensamma arbetsytor online. Varje Padlet går att ha privat eller delad. Jag själv har främst använt Padlet som ett sätt att presentera olika läxor eller liknande. Verktyget är väldigt flexibelt och erbjuder långt fler möjligheter i klassrummet än de jag själv provat på (eller kan tänka ut). Interaktiva lektioner: Att låta eleverna få uppgifter som de skriver, ensamma eller i grupp, och som lyfts fram i klassrummet med hjälp av projektor. Mindmap: Använd Padlet som en sorts mindmap där elever använder det till att brainstorma kring någon uppgift. Utvärdera: Låt eleverna skriva utvärderingar på Padlet.

Att utveckla ett talmanus – formativ retorikundervisning i Svenska 3 I det här inlägget tänkte jag berätta om en övning som i all sin enkelhet stöttar eleverna i att vidareutveckla en första version av ett talmanus till en ännu bättre slutversion. Jag försöker hela tiden hitta olika sätt att engagera eleverna i att ge respons till varandra och själva få syn på hur texterna de skriver kan utvecklas. Givetvis är min riktade och specifika respons till den enskilda eleven också väldigt viktig – men som komplement till detta, menar jag. Bakgrunden: Litteraturvetenskap och retorik I kursen Svenska 3 arbetar vi just nu med argumenterande tal inom litteraturvetenskap. Det är sista retorikuppgiften innan nationella proven och nivån på uppgiften är hög. Du har läst en roman och ska, utifrån denna och andra texter, hålla ett fem minuter långt framförande där du argumenterar för en tes inom ramen för litteraturvetenskap. I korthet ska de alltså inledningsvis välja en litteraturvetenskaplig tes, till exempel någon av följande: Utmaningar och fogmassa Åsa Edenfeldt

En annan du » Självbelåtna pedagoger och oförstående föräldrar? Tips för mer konstruktiva samtal i förskola och skola – Hon lyssnade inte på vad jag sa! – Han gick i försvar med en gång. – Jag tror inte ens hon försökte förstå vad jag menade. Jag möter ofta både föräldrar och pedagoger som säger ungefär så här efter gemensamma möten i skolans och förskolans värld. – Vad skall man göra? När möten inte resulterar i en upplevelse av kontakt ligger det nära till hands att skylla på den andra parten. I den här artikeln skall jag dela med mig att tre ”livbojar” som jag försöker hålla mig stenhårt i när jag kommunicerar med andra människor om sådant som är känslomässigt laddat och viktigt. 1. Med observationer menar jag faktiska iakttagelser som: – Igår sa Jakob till mig att han hatar skolan. – Elisa har suttit under bänken två av tre mattelektioner den här veckan. – Sara drog av Karim mössan tre gånger på rasten igår och sa att han är ”miffad”. Observationer är fria från värderingar och lämnar litet utrymme för ifrågasättande och diskussion. 2. – Är målet att Jakob skall trivas? 3. 1. Planera för uppföljning

Skapa ljudböcker med iPad | gunillaalmgrenback Skapa ljudböcker med apparna Pages / Keynote och Explain Everything och dela dem på YouTube eller dropbox. Varför ? Här är några exempel : Pedagog kan utifrån barns erfarenheter och språk skapa gemensamma texter som sen läses in. Ljudböcker kan användas i språkundervisningen och elever kan samarbeta och berätta muntligt eller skriftligt till bilder för att utveckla ordförråd, fantasi och kommunikation på olika språk. Pedagoger kan skapa sk. sociala berättelser som ljudböcker. Övergripande mål i LGR 11, s 13: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: -kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. -kan kommunicera på engelska i tal och skrift…. -kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Instruktionsfilm:

Related: