background preloader

Boka tider snabbt och smidigt (utan att dubbelboka)

Boka tider snabbt och smidigt (utan att dubbelboka)
Att fixa tider och bokningar till utvecklingssamtal – det går att göra på ett smidigt sätt. Här ska jag berätta om Doodle och WhenisGood. Doodle När jag för några år sedan deltog i Skolverkets referensgrupp för IT i skolan, använde de sig av Doodle för att vi skulle kunna boka in tider till ett kommande möte. Jag använde sedan samma verktyg i den nätverksgrupp om digitala verktyg, som jag hade hand om i kommunen, när vi skulle ordna samåkning till en IT-mässa. Och efter det spred sig verktyget till flera av de olika skolorna på vår lilla ort. Det är nu ganska väl använt på sina håll just när det gäller att boka utvecklingssamtal. Problemet med Doodle var dock att man tidigare kunde göra dubbelbokningar i verktyget. 1. 2. 3. 4. 5. WhenisGood Om du vill göra en enklare förfrågan om t.ex vilka tider som passar bäst till ett gemensamt möte, kan du använda onlinevertktyget WhenisGood.

http://itmamman.se/2012/12/boka-tider-snabbt-och-smidigt-utan-att-dubbelboka/

Related:  Bloggar med bra tips.IKT tipsIT tipsmiakempe

Smidigare bokning av utvecklingssamtal – Digi-bloggen Jacob Möllstam, grundskollärare vid Jonsereds skola, tipsar om hur han bokar tider för utvecklingssamtal. Allting digitalt behöver inte vara stort och komplext. Det finns något särskilt vackert i det enkla. Siri på iPad/iPhone En av de bästa sakerna med uppdateringen till IOS 8 tycker jag är möjligheten att använda Siri. Med hjälp av Siri kan man prata in sin text istället för att skriva, men ändå få den som skriven text. Jag har provat flera olika dikteringsappar tidigare och jag tycker att Siri är riktigt bra där. Att leva som man lär! Lever vi som vi lär? Gör vi, skolans professionella och den politiska ledningen, det vi vet behövs göras för att underlätta, förbättra och utveckla skolorna? Gör vi rätt saker som i sin tur ger effekt i elevernas resultat? Svaret är väl att vi gör det. Ibland! Kanske till och med oftast.

Gustav Fridolin, skäll på dig själv Kommuner har usel planering för skolbyggen. Men statens barackallergi skapar också onödiga svårigheter i ett trängt läge. I sex av de tio största bostadsprojekten som stått klara 2011-2014 har politiker och tjänstemän missat att bygga tillräckligt med skolor. Eleverna får gå i baracker, visar en undersökning av DN. Utbildningsminister Gustav Fridolin kommenterar i Ekot: "En viktig sak är att se till att man inte planerar för nya bostadsområden "i ett stuprör" i kommunen, utan att kommunens olika förvaltningar talar med varandra."

Doodle - boka in utvecklingssamtal! Enkelt, snabbt och i tvåvägskommunikation. Som lärare gäller det att vara effektiv med den tid man har och det är inte alltid lätt att ta hänsyn till att föräldrar inte kan/vill komma när man själv har tid, för att kunna i så stor mån som möjligt hålla sig i sin arbetstidsram. Jag har upplevt att det ofta blir ombokningar, avbokningar och uteblivna möten när föräldrar inte är delaktiga i tidsbokningen. Inte så många, men tidstjuv nog om man tänker efter.

"Eleverna måste veta vad som förväntas av dem för att lyckas" – Man kan tänka sig en triangel där själva basens insatser når alla elever och personal på skolan. Mitteninsatserna är för de med större behov medan toppen består av individuella analyser och intensiva insatser för elever med stora svårigheter, säger Peter Karlsson, psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Han och beteendeanalytiker Marie Grafström, båda från Psykologpartners Pedagogik & utveckling i Stockholm, arbetar tillsammans för att implementera Skolövergripande beteendestöd i skolan – en metod som syftar till att göra skolans personal och elever mer fokuserade på det som är bra, än det som är dåligt. Skolövergripande beteendestöd, SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) är ett evidensbaserat förhållningssätt som används i många brittiska och amerikanska skolor. Syftet är att hjälpa skolor att minska förekomsten av problemskapande beteenden, öka de akademiska resultaten samt skapa förutsättningar för ordning och studiero både i och utanför klassrummen.

Lärande Perspektiv Kanske har du kommit dit att du vet hur du ska lära dig på bästa sätt. Jag vet till exempel att jag lär mig bäst när jag har ett behov av en viss kunskap – när jag måste veta för att klara ett uppdrag; när jag måste veta för att att jag känner mig väldigt intresserad. Jag vet följaktligen att jag inte är så bra på att lära om jag inte behöver kunskapen just nu; om jag är ointresserad. Åsa Anevik är långt ifrån ensam om detta. Engagemang och intresse är en mycket stor drivkraft hos de flesta. Oengagemang och ointresse är på samma vis faktorer i lärsituationer, som ökar risken för att du somnar, börjar prata med någon, rita eller i värsta fall störa och förstöra.

Inspirationsträff om ClassNotebook och OneNote Den 22 september deltog jag på en nätverksträff kring Office365 och speciellt OneNote och ClassNotebook. Det var Eventful tillsammans med oss i Sandvikens kommun som arrangerade träffen och här tänkte jag dela med mig av det jag sa samt visa bilder från min Notebook. Hoppas att det kan inspirera dig! Är det något du är nyfiken på så berättar jag gärna mer. Det är bara att du hör av dig till mig via mail (kristina.johansson @ edu.sandviken.se ) eller på twitter där du hitter mig under @johfam

Related: