background preloader

Kilskrift

Jag brukar försöka tänka att det är nyttigt att hela tiden flytta gränserna för vad man vet ytterligare. Ibland kan det ske i små steg och ibland i större. Det viktiga är ändå att vi gör det, även om utgångspunkten för oss alla är olika. Inte heller behöver gränserna flyttas varje dag om det inte är vad som fungerar, men fortfarande är utvecklingen framåt viktig. Jag skulle vilja säga att det gäller alla människor. Från det att vi påbörjar våra liv...

http://kilskrift.blogspot.com/

Related:  monicaschackbloggar om skola och undervisningWebbsidor Bra sakerIKT i skolanIKT i undervisningen

Förstelärare i Svedala Du vet vilka jag talar om. Du har förstås mött dem. Eleverna som inte följer dina regler, inte rättar sig när du säger till, inte är intresserade av din undervisning, inte låter sig skrämmas av dina hot om konsekvenser, utan som snarare verkar anstränga sig för att motarbeta dig så ofta det går. Att tala inför andra - på riktigt Att stå inför sin klass och hålla ett förberett tal kan kännas ovant och konstlat för många elever ”Ofta jag kommer stå sådär och snacka inför folk sen när jag jobbar?!” Som gymnasielärare arbetar jag ofta med infärgning av den valda studieinriktningen. Att synliggöra förmågor och koppla dem till det kommande yrkeslivet är bland annat viktigt för att öka elevers motivation för skolarbetet. I projektet ”Bokprat” arbetar jag och min kollega Åse Kerr (yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet) med verkliga mottagare och tydliga stödstrukturer för att motverka talängslan och höja elevernas prestationer.

Forskning om it i skolan Ta del av forskning inom området it i skolan och få underlag till utvecklings- och förändringsarbete i din skola. Forskningsbevakningen görs huvudsakligen av Malmö högskola på Skolverkets uppdrag. 20 oktober 2016 Friare lärmiljö kan bli problematisk för distanselever Både inre och yttre motivation är av betydelse för att eleverna ska lyckas med sitt lärande på distans.

Nybörjarguide ~ Kilskrift Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra! Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste. page-detail Tiden är en mycket abstrakt företeelse som barn lär sig förstå och hantera successivt. De första stegen handlar om saker som händer i en viss ordning, " först borsta tänderna sedan läsa saga". Under förskoletiden tränar barnet på begreppen dagar, månader och årstider på samlingen. När skolstarten sedan kommer ökar kraven på förståelse av tiden. Att prata om "före lunch" och "efter lunch", "om tio minuter" och nedräkningen till sommarlovet med hjälp av bilder som plockas bort vartefter är sätt att ge barnet en känsla för tiden. En del barn har större svårigheter än andra med tidsuppfattningen.

Skolspråk Nykarleby RECALL - Coming back 70 konstnärer har gjort en utställning i Nykarleby. Det har de gjort för att de en gång studerat eller undervisat vid Nykarlebys konstskola. De vill nu ge något tillbaka till Nykarleby och har ordnat en konstutställning. Jag har valt att skriva om ett konstverk som är gjort av Kriztián Kristóf och Tamás Kaszás. Konstverket heter “Drawing with reinforcing steels”.

Naturvetenskap och teknik tips Nu var det dags att prova 3% mjölk och 40% grädde. Vad händer i de båda tallrikarna? Blir det samma resultat? Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling. Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. Du är självklart välkommen att bidra med dina egna lektionsupplägg med digitala verktyg. Länka i så fall till dina videos eller blogginlägg under respektive digitalt verktyg.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Inspiration och kompetensutveckling och julpyssel! Måste börja med att skriva att FB och Twitter är så himla bra när det gäller att få inspiration, kompetens, svar på frågor, utbyte av tankar och idéer m.m.! Som t ex nu i gruppen Ipads i skola och förskola där idén om att skapa en julkalender med qrkoder togs upp. Det tog inte lång stund innan ett gemensamt google docs dokument skapades där man kan lägga in länkar till julsidor på nätet. Det hittar du här.

Related:  About flippingLärarbloggarFLIPPAR