background preloader

Primary sources for history & literature teachers

Primary sources for history & literature teachers
The National Humanities Center presents America in Class®: primary and secondary resources, online seminars, and lessons for history and literature teachers. America in Class® is designed to promote the analytical skills called for in the Common Core State Standards for English language arts and literacy in history and social studies: identifying and evaluating textual evidence,determining central ideas,understanding the meanings of words,comprehending the structure of a text,recognizing an author’s point of view, andinterpreting content presented in diverse media, including visual images. Online Seminars Live, interactive professional development seminars for history and literature teachers, conducted by leading scholars. Watch a brief introduction to America in Class® online seminars.

http://americainclass.org/

Related:  życie codzienneEducational Resources for teachers

Avid Media Composer download - pobierz za darmo Kategoria darmowego programu: Avid Film Scribe, Avid Media Composer, Avid Meta Sync, Avid Technology, program Rating: 0.0/5 (0 votes cast) Darmowe pobieranie pliku (kliknij) Avid Media Composer to profesjonalny program do nieliniowego montażu wideo. CorelDRAW Graphics Suite X6 PL - studioavtel Pakiet CorelDRAW® Graphics Suite X6 to sprawdzone oprogramowanie do projektowania dla początkujących i doświadczonych grafików. Zawiera bogate materiały, profesjonalne narzędzia do projektowania grafiki i witryn internetowych oraz edycji zdjęć. Dzięki temu użytkownicy otrzymują wszystko, co niezbędne do prezentacji własnych pomysłów i uzyskują praktycznie nieograniczone możliwości twórcze. .............................Polska Wersja Językowa........................................ Wbudowany system pomocy, szkoleniowe nagrania wideo i profesjonalnie opracowane szablony pozwalają szybko opanować obsługę pakietu. Potem można bez obaw realizować każdy projekt: od niepowtarzalnych logo i znaków po witryny i grafiki internetowe, billboardy, oznakowania samochodów, ulotki czy inne materiały!

Na czym polega praca psychoterapeutyczna z parami? Pro­wa­dzo­na w na­szym Cen­trum te­ra­pia par po­le­ga na roz­mo­wie, w któ­rej uczest­ni­czą osoby bę­dą­ce ze sobą w związ­ku oraz dwoje te­ra­peu­tów – ko­bie­ta i męż­czy­zna. Po­ru­sza­ne są wszel­kie te­ma­ty, które para uzna­je za istot­ne i o któ­rych obie osoby chcą mówić. Za­da­niem te­ra­peu­tów jest pomoc w zde­fi­nio­wa­niu trud­no­ści i ob­sza­rów roz­wo­ju re­la­cji, udzie­la­nia wspar­cia każ­dej ze stron i re­la­cji jako ca­ło­ści oraz za­uwa­ża­nie po­ten­cja­łu związ­ku do zmia­ny. Zgod­nie z uję­ciem psy­cho­lo­gii pro­ce­su, w któ­rym pra­cu­je­my, pod­czas sesji sku­pia­my się od­kry­wa­niu zna­czeń tego, co się wy­da­rza w re­la­cji – klu­czo­wym py­ta­niem jest to, po co coś się dzie­je i w jaki spo­sób można to kon­struk­tyw­nie wy­ko­rzy­stać dla dobra związ­ku i każ­dej ze stron in­dy­wi­du­al­nie. Czę­stą mo­ty­wa­cją do wspól­ne­go uda­nia się na sesje te­ra­peu­tycz­ne jest także nie­pew­ność co do tego, czy nadal po­zo­stać w związ­ku czy się roz­stać.

Religia w szkołach - uczniowie nie odwracają się od wiary, ale od przestarzałego sposobu prowadzenia zajęć Świat w statystykach Odchodzenie od religii to jedna z konsekwencji nowoczesności. Zjawisko występuje z mniejszym lub większym nasileniem w każdym kraju europejskim - jest następstwem postępu cywilizacyjnego, pod którym rozumie się liberalizację, filozoficzne odczarowanie świata, upadek autorytetów, postęp technologiczny i szereg innych wytycznych nowoczesności. Statystyki najczęściej podają liczbę ateistów, ale nie obejmują już osób wahających się lub stopniowo tracących uznanie dla autorytetu kościoła - czyli tak zwanych "wierzących, ale nie praktykujących".

Moskitiera Do Parasola Ogrodowego 4,2M, Parasole Ogrodowe Bajeczny Ogród - dostępna kolorystyka: biały, czarny Specyfikacja - materiał siatka, dzianina poliestrowa- wejście zamykane na zamek błyskawiczny- moskitiera pasuje do czaszy o srednicy 4,2 m L43A DUŻY PARASOL 3M Z MOSKITIERĄ OGROD. - GOTEL Importer Elektroniki Użytkowej. Wyśmienity parasol na wysięgniku wykonany jest z grubego i wytrzymałego na warunki atmosferyczne poliestru. Dzięki zastosowanej w nim powłoce parasol nie będzie się zmieniał z wiekiem. Mechanizm korbowy pozwoli szybko rozłożyć i złożyć parasol. Posiada przyczepianą na rzepy Moskitierę przeciwko owadom.

Adobe Illustrator CS5 keygen hasło 123 - Graficzne - eatalive Prezent Ulubiony Wiadomość widziany: 1.05.2014 20:47 16810 plików 3176,34 GB Foldery Ostatnio pobierane pliki Religia w szkole - edukacyjna wartość ujemna [list] Nauczanie religii w szkołach publicznych w Polsce jest przede wszystkim problemem konstytucyjnym. Zdaje się ono bowiem stać w sprzeczności z co najmniej dwoma artykułami Konstytucji RP: art. 25, zobowiązującym władze publiczne do bezstronności w sprawach religijnych, światopoglądowych i filozoficznych oraz art. 48, który gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Czy nie jest naruszeniem światopoglądowej i religijnej bezstronności państwa wpisanie do ramowego planu nauczania państwowej szkoły (nawet jako nadobowiązkowego) przedmiotu, który nie jest neutralny ani religijnie, ani światopoglądowo? Obrońcy religii w szkole chętnie sami powołują się na art. 48 Konstytucji, czyli prawo do wychowana dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami.

Ferment w brzuchu - styl.pl Uczucie pełności i zgaga to zmora naszych czasów. Narzekają nawet ci, którzy dbają o zdrowy styl życia. Czy istnieje dieta, która może wyeliminować dokuczliwe objawy? W ciągu kilku ostatnich lat gabinety gastrologów szturmują pacjenci w różnym wieku narzekający na dolegliwości jelitowe. Są wśród nich także ci, którzy dbają o zdrową dietę i dużo się ruszają. Jedni skarżą się na ból w podbrzuszu, inni mówią o dyskomforcie związanym z uczuciem pełności, głośnym przelewaniem się treści jelitowej czy nadprodukcją gazów.

Hotel Estalagem Do Mar - Portugalia (Madera), oferty na wakacje i wczasy w Travelplanet.pl Standard hotelu jest nieco wyższy niż na przyznane 3*, zarówno hotel jak i jego otoczenie zadbane. Niespotykana lokalizacja - położony dosłownie między górami a oceanem. Nad hotelem wznosi się góra, która zasłania słonko. Może się zdarzyć, że nawet podczas słonecznego dnia nie uraczymy promieni słonecznych.Hotel można potraktować jako dobry obiekt do bazy wypadowej. Kategoria Region Neckermann Podróże Położenie: ok. 300 m od centrum Agadiru ze sklepami, restauracjami i barami. W pobliżu hotelu również port i nowa marina (ok. 20 minut spacerem). Plaża: długa, piaszczysta, oddalona ok. 150 m od hotelu (dojście przez ruchliwą ulicę i promenadę nabrzeżną). Leżaki, parasole słoneczne na hotelowym odcinku plaży w cenie. Wyposażenie: wyremontowany 2013/2014 r. hotel oferuje 236 pokoi rozmieszczonych w dwóch 7-piętrowych budynkach (budynki łączy recepcja oraz restauracja). Hol powitalny z recepcją, windy, restauracja główna "The Valentino", 2 restauracje à la carte (marokańska i międzynarodowa), piano-bar, sklep.

Krótka pianka surfing 100 JR TRIBORD - Surf Żeglarstwo, Windsurfing - Decathlon Jak wybrać piankę? (Część 1) Pierwszym kryterium wyboru pianki surfingowej jest temperatura wody.

Related: