background preloader

MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier

MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier

http://statensmedierad.se/larommedier/mikformigdigitalutbildning.1871.html

Related:  KällkritikDigitala verktygNätsmartTips

Wikipedia lär unga om källkritik Under hösten 2016 inleddes pilotprojektet »Att skriva kulturhistoria på Wikipedia« på Nordiska museet i Stockholm. Här får gymnasieelever lära sig källkritik genom att själva författa en artikel till Wikipedia, en av världens mest besökta webbplatser. – Det är otroligt viktigt att kunna bedöma innehållet på Wikipedia, och bästa sättet att lära sig det är att skriva själv, säger Aron Ambrosiani, digital producent på Nordiska museet. Massor av arkivmaterial att jobba med I museets arkiv och bibliotek finns 5 500 hyllmeter arkivmaterial och över sex miljoner fotografier som eleverna får använda sig av under de sammanlagt sex träffar som ingår i projektet. – Eleverna läser in sig på litteraturen, söker upp källmaterial och formulerar sedan en artikel med källhänvisningar så att allmänheten kan läsa den.

Micro:bit i skolan – vägar och hinder – Omvärldsbloggen För knappt ett år sedan började BBC dela ut micro:bit till alla brittiska lärare och elever i årskurs sju (som motsvarar årskurs sju i Sverige). Totalt handlade det om ungefär en miljon enheter som distribuerades till skolor i hela Storbritannien. När det var klart började man konkretisera nästa planerade steg: resten av världen. I oktober grundade BBC tillsammans med sina partners en icke-vinstdrivande stiftelse – Micro:bit Educational Foundation – som tog över utveckling, försäljning, support och spridning av den lilla enkla, men ändå kraftfulla, datorn. Nu sattes målet till 100 miljoner enheter, och intresset är stort från många delar av världen.

Kränkande behandling Här hittar du korta referat av några beslut om anmälningar som gäller kränkande behandling. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller tagits bort. Till höger på sidan ser du också vilka regler Skolinspektionen och Barn- och elevombudet utgår från, när vi utreder anmälningar om kränkningar. Här kan du läsa korta referat av några av Skolinspektionens och Barn- och elevombudets beslut som gäller kränkningar: Skolan måste stoppa kränkningarna

”Vi måste sluta lyssna på pojken som ropar varg” Vi har fått ett samhälle där Jimmie Åkesson kan peka på ”den upplevda otryggheten” som om det var problemet, snarare än problemen som sådana, skriver Björn Werner. Ni vet sagan om pojken som ropade varg, bara för att han gillade när folk blev rädda? Vargen kommer, vargen kommer, ropade han. Domstol: Facebook måste radera hatinlägg Fallet har drivits av Österrikes parti De Gröna efter att någon hade upprättat ett falskt konto i partiledaren Eva Glawischnigs namn. Domstolen i Wien slog fast att falska och hatiska inlägg mot Eva Glawischnig på Facebook ska tas bort. Rätten ansåg att det inte räckte att bara radera inläggen i Österrike utan att det gäller alla liknande inlägg som har gjorts över hela världen.

Ulf Danielsson, Christina Moberg, Christer Sturmark och Åsa Wikforss: ”Skolans och mediernas syn på källkritik är problematisk” Vi drabbas nu dagligen av ett flöde av hårt vinklade historier och påhittade ”nyheter” i sociala medier och så kallade ”alternativa” medier. Och faktaresistensen breder ut sig. USA har med Donald Trump fått en president som inte bryr sig om huruvida det han säger är sant och kallar massmedier för ”det amerikanska folkets fiende”. Vi ser liknande tendenser i Sverige. Nyligen försökte Sverigedemokraterna sprida desinformation om klimatfrågan genom att, kanske, medvetet misstolka en rapport från Kungliga Vetenskapsakademien. Det är lätt att beklaga sig, men det är inte bara populistiska rörelser som drabbats av farsoten.

Nu lanserar Metro Lilla Viralgranskaren för skolelever – Vi ville bidra med nåt konkret för den lärare som hela tiden hör att det är så viktigt att eleverna får lära sig källkritik i skolan, men som kanske inte riktigt vet i vilken ände man ska börja, säger Viralgranskarens redaktör Åsa Larsson. – Och för den lärare som är lite osäker på hur man egentligen gör när man viralgranskar så finns ett helt kapitel om det. Viralgranskaren och Nätsmarta har gjort en film som baseras på en satirisk artikel i tidningen Svensk jakt.

Kidish – Språket i ditt barns digitala vardag Kidish är det språk som lever och utvecklas i appar, TV-spel, forum på nätet och i miljontals SMS som skickas dagligen. Vi kallar detta språk kidish och det används av över en miljon svenska ungdomar i åldrarna 12–16 år. Sajten är ett verktyg för dig som förälder. Använd ordlistan när du behöver slå upp ord, läsa på om digitala kanaler och lära dig mer om hur ditt barn kommunicerar med sina vänner.

Related: