background preloader

Digitala verktyg

Facebook Twitter

EdTech Tools. To make things a little easier for myself, rather than trying to remember what tools I recommend I started a spreadsheet to keep a list.

EdTech Tools

I also asked some of my friends who I consistently learn a lot from to add their favorites to the list. I’ll keep adding to the list! Link to the spreadsheet. I have the first tab randomizing the list so that you can discover new tools. The static list is on the second tab. (I had previously blogged a crowdsourced EdTech tool list. Copyright secured by Digiprove © 2017. Välkommen till RadioPlay!

Undervisa med Padlet – Mikael Bruér. Tankar och idéer om att använda Padlet i undervisningen.

Undervisa med Padlet – Mikael Bruér

För att kunna synliggöra vad som görs i klassrummen och få elever att samarbeta och bli medvetna om sin och sina kamraters utveckling behövs verktyg som möjliggör detta. Ett sådant verktyg är Padlet. För den som inte testat verktyget rekommenderar jag det varmt! Padlet är ett gratisverktyg för att skapa gemensamma arbetsytor online. I korthet fungerar Padlet som en gammaldags anslagstavla, fast online och tillsammans med andra. Varje Padlet går att ha privat eller delad. Mindmaps och Google – Mikael Bruér. För den som gillar att arbeta med Googles verktyg och mindmaps finns en rad olika alternativ som fungerar som bra förstärkning.

Mindmaps och Google – Mikael Bruér

Min egen personliga favorit är Mindmeister som är ett verktyg för kollaborativt arbete. Eleverna kan samarbeta runt en tankekarta som både kan innehålla bilder, länkar och olika typer av bilagor. Tankekartorna kan exporteras till olika format för presentationer och direkt i Mindmeister finns ett presentationsläge. Mindmeister finns både som app och webapp och går att koppla till elevernas google-konton. Som nästan alla andra applikationer finns dock begränsningar i gratisversion mot betalversion.

Som tvåa håller jag Coggle. Jag har fått ett tips om Lucidchart men inte själv testat det. Mindomo är ytterligare ett verktyg för tankekartor. Gratistips. Barnbibblan.se är en webbplats skapad för barn.

Gratistips

Här behöver man inte kunna läsa utan kan leka med ord och bokstäver, få boktips, lyssna på sagor, ramsor och sånger, upptäcka andra sätt att kommunicera – bliss, pictogram och handalfabetet. Lexin Språklexikon i många språk. Folkets lexikon är ett engelsk-svenskt lexikon som tillhör folket och utvidgas av oss alla tillsammans. Ger förslag vid felstavning. Bildtema Modersmål från Skolverket ger genom bild och ljud förklaring på ord inom 31 teman på 16 olika språk. Get Draftback to Play Back Google Docs. Read and write! Ett fantastiskt gratisprogram som läser text på flera olika språk!

IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome – JL Skolutveckling. Googles webbläsare Chrome används av fler och fler.

IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome – JL Skolutveckling

Jag tror att många skolor kommer att köpa Chromebooks till sina elever de närmaste åren, vilket kommer att öka användningen av Chrome som webbläsare än mer. En sak som många inte tänker på är att det går att ladda ner appar från Chrome web store. I del 28 av serien tips på IKT i skolan tittar jag på appar som kan vara användbara. Gå till Chrome web Store och i sökrutan uppe till vänster skriver du in namnet på den app du vill söka efter/ladda ner. 3D Tin 3d-modellering i din webbläsare 3DView 3D modellering och utskrifter.

Samla in ord till ett moln. Vid inledningen av ett nytt innehållsblock brukar jag börja med en slags kunskapsinventering.

Samla in ord till ett moln

Eleverna får tänka till, fundera vad de vet om ämnet sen innan. Det innebär också att de börjar fokusera sitt tänkande till just detta område. Samtidigt får jag ett hum om vad det s a s finns i klassrummet; en aning om var ribban ligger och hur den ser ut. Wordle Ordmoln Vanligtvis brukar jag skriva upp begrepp på tavlan. Annotate images and videos — ThingLink. Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes. Formativ bedömning med ett klick. Collaboration, meeting, and teaching platform. AnswerGarden » ...- Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience. DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz. Följande rubriker hittar du på den här sidan: Kollaborativa kommentars- & delaytor, Kollaborativa skrivytor, Källkritik, Upphovsrätt, Egna bloggar, hemsidor och wikis, Ytor för att flippa videoklipp, Digitala responssystem, Flippytor, Namnslumpare & gruppskapare, URL-förkortare, Film & livesändning, Skärminspelning, Serier & animeringar, Presentationer, Tankekartor, Tidslinjer, Infografik, Sociala bokmärken, Ordmoln, Fria bilder, Bildredigering, Kartor & statistik, Podcast & ljudredigering, Programmering & kodning, Spel, Alternate reality spel, Samarbeta med andra lärare/klasser.

DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz

För att slippa skrolla så mycket på sidan föreslår jag att du gör en sökning på den rubrik du vill läsa mer om. Skärminspelning – Patricia Diaz. Något som är återkommande i min egen undervisning och för mina elevers lärande är att göra film med hjälp av skärminspelningsverktyg.

Skärminspelning – Patricia Diaz

Att göra en skärminspelning innebär att man filmar vad som händer på datorskärmen samtidigt som man spelar in sin röst. Jag har spelat in genomgångar, sammanfattningar, förklaringar och förtydliganden gällande till exempel uppgiftsinstruktioner och gett muntlig återkoppling via skärminspelning. Eleverna använder ofta skärminspelning för att spela in instruktionsvideor, berättelser och ibland även för att ge kamratrespons och för att göra självskattningar. Socrative Users Guide på svenska v5. Socrative. TeacherTube. Hitta fria bilder – Kolla Källans idélåda. Via internet har lärare och elever fantastiska möjligheter att hitta bilder som kan användas i undervisning och i skolarbeten av olika slag.

Hitta fria bilder – Kolla Källans idélåda

Men det kan samtidigt vara svårt att veta vilka bilder man faktiskt har rätt att använda; upphovsreglerna kan vara snåriga, vilket vi berättar en del om i Kolla källans lärarguider i upphovsrätt. I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Ulf Jämterud närmare på några bildarkiv för undervisning där både du som lärare och dina elever hittar mängder av bilder som är fria att använda i skolan.

Fotofinnaren.se – en bildbank för skolbruk Fotofinnaren.se. Hitta fri musik, fria ljud och fria samplingar. I det här inlägget tittar Skolverkets omvärldsbloggare Stefan Pålsson närmare på några arkiv där det går att hitta fri musik, fria ljud och fria samplingar.

Hitta fri musik, fria ljud och fria samplingar

Han beskriver vad arkiven innehåller och hur de får användas. Ljud- och musikarkiven använder licenser från Creative Commons för att skydda upphovsmännens rättigheter. Det innebär att det är upphovsmannen själv som anger vilka rättigheter och skyldigheter som gäller när materialet används. Du kan läsa mer om licenserna och hur de kan användas i skolan i artikeln Creative Commons i skolan. 5 Great Uses for Canva in the Classroom. What is Canva you ask? SurveyMonkey : logiciel gratuit de sondage en ligne et de questionnaire. Grammar Check. Untitled. Mentimeter - ett digitalt responssystem som kan användas för omröstning, utvärdering och återkoppling.

QUIZLET - hanneramstedt. Zaption - Interact & Learn with Video Lessons. Kahoot! <div class="container"><h1>Kahoot! Needs JavaScript to work</h1><p> To use Kahoot! , you need to have JavaScript enabled in your browser. To enable JavaScript, please do the following: </p><ul><li><a href=" these instructions</a>.

</li><li>Make sure you have the <a href=" browser</a>. </li><li>Turn off or disable the NoScript extension, if you have it. You're using an old web browser unsupported by . Get my free accountSign up Not got an account? Sign in Unfortunately the browser you are using isn't supported. With your email Sign inSigning in… Please check your entries and try again. Sorry, it's not your fault but something has gone wrong. Lost your password? If you are stuck, please let us know. Powtoon.