background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Implementera de ändrade kurs- och ämnesplanerna. Vart ska vi?

Implementera de ändrade kurs- och ämnesplanerna

Formulera mål och mått. Loops. Fallet Alma Diaz. En sekund i taget, Sofia Nordin. En sekund i taget, Sofia Nordin. Att citera och källhänvisa. Uppgift om mod. Olycklig kärlek är också kärlek. Publicerat 08.10.2015Kategori: Romantik noveller.

Olycklig kärlek är också kärlek

Artikel. Under det gångna året har tio noveller specialskrivits för Sveriges Radio.

artikel

Nu har en jury nominerat fem av novellerna till Sveriges Radios Novellpris 2020.* De fem novellerna är: Ola och verkligheten av Nina Wähä i uppläsning av Michel RiddezVar inte rädd för ljuset av Cecilia Hansson. Här kan du rösta på vilken du vill se som vinnare! Sveriges Radios novellpris instiftades 2002 eftersom genren med uppläsning av litterära texter, inte minst i det korta formatet, lämpar sig så väl för radio. SpråklIKT - Pedagog Göteborg. I Göteborg, där vi har Google Classroom känns det som vi har goda förutsättningar för att klara av att smidigt hantera lärandet på distans genom att skjuta ut uppgifter, länka material för att skapa skriftlig interaktion.

SpråklIKT - Pedagog Göteborg

Google erbjuder sin hjälp och en lösning för att hjälpa skolor att hålla för att hålla kontakten: G-suite: helping businesses and schools stay connected in response to coronavirus . När man inte kan ses fysiskt och ändå vill förklara något och rigga för muntlig interaktion så kan ett sätt att mötas och nå ut till eleverna vara att bjuda in till online-lektioner via Google Meet. Det går även att spela in utbildningsmaterial och göra det tillgängligt för eleverna. Klicka här för att komma till startsidan för Google MeetKlicka på Starta ett nytt möte – Starta mötet.Då får du fram en möteslänk som du kan kopiera och dela vidare till dina elever .Mötet/lektionen kan börja! Grammatik. Slutuppgift Jämförelse av nordiska språk.

Vad handlade texten om? · Mia Smith. Men så hade vi då läst klart boken, eller lyssnat oss igenom den.

Vad handlade texten om? · Mia Smith

Självklart hade vi stannat upp och inför varje tillfälle repeterat vad som hänt senast vi läste, för att se till att vi hänger med. Men jag vill ju se till att eleverna verkligen har greppat historien. Jag hade kunnat dela ett dokument med frågor som eleverna skulle besvara i skrift. Men jag kan ju se framför mig hur eleverna suckar. Hjärnan. SV planering för högstadiet. År 7 HT Lässtrategier och läsförståelse De första veckorna går vi igenom olika lässtrategier och läser olika texttyper.

SV planering för högstadiet

Lätt ungdomsroman. Kunskapskrav - svenska (Reviderad version/Lgr11) Litteraturhistoria. Generate Fake Instagram Post - Best Fake Instagram Post Generator. Life is too short, let have some fun. In our daily life, especially in school life, we pranked our friends. And now when we sit in our friends circle, we discuss those pranks and memories and just laugh. Now as things are evolved, we usually spend most of our free time on social media. We see many funny posts, statuses and do chats too. Some of those posts make us happy and some make us sad. Generate Fake Instagram Post and prank your friends by sharing the generated image. Already know how to use? Using our Instagram post generator online, Make the post like you want then click on “Save” button to save your generated Instagram post).After some time two more buttons will show up under the “save” button.

Genomgång -Satsdelar teorihäfte. Skrivuppgift årskurs 9.pdf. 2.

Skrivuppgift årskurs 9.pdf

Kärlek en känsla av... Är kärlek bara att vandra på rosa moln och en pirrande känsla i magen? Grammatikhäftet VT19. Ett läsande ämneslag. Litteraturhistoria. Loops. Ingång till Flugornas herre. Flugornas herre är så rik på alla sätt, inte minst tematiskt.

Ingång till Flugornas herre

Novellkalender enligt O del 1-24 – enligt O. Här kommer en sammanställning av årets Novellkalender enligt O med 24 bra noveller.

Novellkalender enligt O del 1-24 – enligt O

Det har varit lite av en utmaning för mig att sammanställa den här kalendern, men jag är ändå ganska nöjd med utfallet. Visst finns det favoriter kvar som inte fick plats den här gången, men jag tycker om de texter som blev valda. Strategier för muntligt upplägg vid textsamtal. Här kommer ett inlägg som fokuserar på att ge eleverna strategier inför de muntliga proven men även för textsamtalet vid läsning.

Strategier för muntligt upplägg vid textsamtal

Till inlägget hör ett par Canvor med exempelmeningar för att följa de olika momenten som hör till textsamtalet för att eleverna ska få de strategier de behöver för att kunna genomföra dem självständigt. Jag har tidigare delat en hel del upplägg kring hur man kan arbeta med den muntliga förmågan i svenska. I det här inlägget delar jag några exempelmeningar för att ge strategier för hur eleverna kan uttrycka sig och formulera sig i de styrda textsamtalen. Jag ger även länkar till gamla inlägg för att ge tips på olika upplägg på hur samtalen kan genomföras med fokus på framåtsyftande återkoppling.

Stopp! Rätten till min kropp. Syfte – Vad är sexuella trakasserier? Öka kunskapen om vad sexuella trakasserier är och hur de kan stoppas, samt träna på att uttrycka tankar (att resonera) i skrift. Läraren reflekterar om skrivande och kontext. Textsamtalet. Sluka svenska!: Om jag får stanna, del 1. Misstänkt - Timbuktu. Syfte – Tolka och förstå Timbuktu Att läsa, lyssna och analysera budskap i Timbuktus sommarprat och låttexter (till exempel Misstänkt) samt koppla verken till upphovsman och historiskt och kulturellt sammanhang. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Läraren reflekterar om elevnära ämnen och rasism När jag började fundera på hur jag skulle lägga upp arbetet kring kunskapskravet (och det centrala innehållet) som handlar om att koppla verk till upphovsman samt hur verk påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i visste jag att jag ville använda något som låg nära eleverna. Sommarpratarna – när besöken i klassrummet avlöser varandra. Sommarpratarna har förgyllt människors somrar och liv länge. Redan 1959 sändes de första programmen. De har också tack vare kloka och inspirerade lärare under flera års tid inspirerat elever runt om i landet. Inspirerat dem till att fortsätta lyssna till ytterligare sommarpratare utan att någon ber dem om det eller att skriva ett eget manus, välja ut musik och faktiskt spela in ett eget sommar-, höst-, vinter- eller vårprat.

Nu är det min och mina elevers tur att inspireras och också lära av några av alla de fantastiska sommarpratare som finns tillgängliga på Sommar & Vinter i P1. Jag har bestämt mig för att låta sommarpratarna löpa som en röd tråd genom läsårets undervisning. And the Winners Are…Global Read Aloud Choices 2018 #GRA18 – The Global Read A... After incredible reading moments, thousands of people voting, countless hours spent thinking, and much discussion had, the moment is finally here….the reveal of the books we will read aloud and connect through.

The choices of these books were not done haphazardly. Lärandematris_ argumenterande text. Meningsstarter - presentera, samtala och diskutera. 6 blad.pdf. Bindeord.pdf. Ungas tankar om sin framtid. Vilka tankar har unga personer om sin framtid? Det är en högst relevant fråga inför stundande val. Dystopier - en "katastrofal" genre. Under läsåret 2017/18 har jag varit handledare i Läslyftet för en fantastisk grupp engagerade kollegor som samtliga undervisade i svenska, SVA eller engelska samt en mycket kunnig och inspirerande skolbibliotekarie. Den modul som vi arbetade med på halvfart under året var Lässtrategier för skönlitteratur åk. 4-9 vilken erbjöd mängder av intressanta men också utmanande idéer och synsätt kopplade till skönlitteratur i undervisningen. Läslogg. Skriva en psykologisk thriller.

Skriva en psykologisk thriller. Reflekterande textanalys med koppling till författare och samhälle. Ett reflekterande analys av Sameblod. Min granne är en mördare. Jakten på språket: Svenska. Skolverkets seminarium på #BETT2018 – Cecilia Jalkebo. Sista dagen i London efter BETT-mässan tillbringade vi med Skolverket. Min föreläsning på Rikskonferensen för högstadielärare i svenska och de digit... Skriva dialog - Google Slides. Personbeskrivningar - Google Slides. Skriva twist - Google Slides. Novellstart - Google Slides. Romeo och Julia – ett genreskrivande. När jag får frågan hur jag tänker kring min pedagogiska gärning i svenska brukar jag säga att jag balanserar mellan två ytterligheter: Den demokratiska fostran. ANDT på schemat – Metodmaterial för lärare i årskurs 6-9. Vägs Ände – mitt hörn av verkligheten. I samband med att niondeklassarna läser världskrigen i historia utsätter jag eleverna för mötet med en av 1900-talets stora litterära verk.

”Dags att fatta galoppen!” Att Peder Fredricson som den andra ryttaren på fem år rider hem folkets pris, Jerringpriset, är fantastiskt. Digitala spåret - Länkar för SFI. Sebastian och trollet. Sme Alex Dogboy. Ett brev hem - om emigranter och immigranter. Fandom powered by Wikia. Novellstart - Google Slides. Antikens samhälle och dess påverkan på litteraturen. Struktur: Fråga, fråga, byt! – Kooperativt Lärande. Utbildningsstyrelsen - Gåtur i København.

Inför muntliga NP SVA åk 9. Det vidgade textbegreppet. Källkritik med Viralgranskarna. Forskare: Människor som inte läser böcker är smartare. Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen. MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier. Propaganda och bilders makt - Barn, unga och medier.

Läsreflektion genom att välja citat och delge tanke. En lektion i hur sociala medier påverkar oss. Lektionsbanken. Våga vara pluggis: SKAM - träna norska med ungdomsserie.

Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier. Gränslöst digitalt lärande. Flash Fiction – ett undervisningstips! Källkritik med Viralgranskarna. Ingredients To Make A Good Friend. Planera dina karaktärer. Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter. Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter. Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT. Språkutvecklande aktiviteter - lista med förslag.docx. Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter.

Ställ en fråga och välj en mening. Upphovsmän och deras uppsåt. Dörrskylt_hjärnor_som_växer_utan_2. Det osynliga barnet - Tove Jansson. Cirkelmodellen. Fröken JE talartips. NIS. Bildspråk - Presentation by Annika Sjödahl. Filmer om Nya Språket lyfter. Ett källkritiskt detektivarbete är att lära sig granska avsändarens webbadress. Podd om språkhistoria by henbir. Våga vara pluggis: Svenska hiphop. Ordens makt och modern teknik. 47 historiska bilder som kommer få dig att tänka till. Nr 17 ger verkligen pe... File_download.