background preloader

Tekniska museet - Tekniska museet

Tekniska museet - Tekniska museet
Related:  No åk F-6Teknik åk F-6enkla maskinerna

Skoltips för lärare - naturkunskap Uppsatser, faktablad och lektionstips samlade av Na-lärare Erika R. Du hittar sidor om botanik, kroppen, djur, miljö och mycket mer på bloggen Skoltips för lärare. Materialet spänner över hela Na-ämnet. Du hittar allt från atomer, bakterier, cellen, insjöar till vinterekologi och Östersjön. Observera att materialet endast får användas i privat bruk, får alltså inte publiceras. Obs! På denna blogg kan allt material nedladdas kostnadsfritt. Beträffande skoluppsatser och faktafiler mottages gärna tips om eventuella texter eller bilder saknar adekvat källhänvisning eller har inhämtats på tveksamt sätt.

The National Inventors Hall of Fame The Inventors Hall of Fame, located in Akron, Ohio, was established in 1973 by the National Council of Patent Law Associations, now the National Council of Intellectual Property Law Associations, and the Patent and Trademark Office of the U.S. Department of Commerce. The year of induction is in parentheses at the end of the entry. Information Please® Database, © 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. More on National Inventors Hall of Fame from Infoplease: The 2006 Class of Inductees - The 2006 Class of Inductees Herman Affel, 1893–1972, and Lloyd Espenschied, 1889–1986, ...Rev.

CETIS - Centrum för tekniken i skolan - Nationellt resurscentrum i teknik CETIS nyhetsbrev Tekniken i skolan nr 1, 2016 I årets första nummer berättar Teknikartjejerna i Linköping varför de valde Teknikprogrammet, Svensk Byggtjänst arbetar med gymnasieskolan i Cities: Skylines och i Sigtuna Museums utställning Trä – tiden är ingenting kan vi läsa om hur trä är en del av teknikutveckling. De mäktiga fem fångar intresset hos barn i förskoleåldern och Eva Hartell delar med sig av erfarenheter kring bedömningsarbetet. Läs om projektet LYFTIS och Claes Klasander berättar om jubileumsåret 2016, CETIS fyller 20 år! Det firas med en konferensserie i höst. I vanlig ordning hittar du nya boktips och Forskningsrutan. Tänk 200! Så många timmar borde teknikämnet ha! LYFTIS – lyft teknikämnet i skolan! Teknik tillsammans Teknik tillsammans

Snilleblixtarna i Sverige Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer. Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? Fysik: Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar i fysik som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Hitta regler Kemi: Matens kemi Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde kan organiseras. Matens kemi Teknik: Tekniska lösningar i vardagen Materialet består av uppdrag som utgångspunkt för elever och lärare att tillsammans utforska tekniska lösningar i vardagen. Tekniska lösningar i vardagen

CETIS - Centrum för tekniken i skolan - Nationellt resurscentrum i teknik CETIS nyhetsbrev Tekniken i skolan nr 2, 2014 CETIS blir kvar och Tekniken i skolan fyller 20 år! Det vill vi uppmärksamma, samtidigt som Claes Klasander beskriver i ledaren att krisen som teknikämnet befinner sig i inte är ny, men bättre tider väntar! Fyra lärare Tycker om Teknik och vi tittar på rörliga konstruktioner i ett teoretiskt ämne. Vi får också svar på om ljud är teknik – självklart är det så, menar ljudarkitekt Margareta Andersson. Tänk 200! Så många timmar borde teknikämnet ha! Teknik tillsammans CETIS undervisningsmaterial i teknik www.tekniktillsammans.se 2013-10-10 Tre reviderade arbetsområden är på plats - Kylskåpsmagneter, Vi gör musik! Månadens filmklipp Meet the robot for humanity - TED - Paralyzed by a stroke, Henry Evans uses a telepresence robot to take the stage — and show how new robotics, tweaked and personalized by a group called Robots for Humanity, help him live his life.

Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola.

Experimentskafferiet NORDLAB.SE - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP, Göteborgs universitet NORDLAB-SE är en äldre rapportserie med material som fortfarande är användbart. Den behandlar, i form av ett antal 'workshops', några aspekter av naturvetenskap. Ett genomgående drag är att de tar upp forskningsresultat angående elevers vardagsföreställningar om naturvetenskapliga företeelser. Syftet är att presentera dessa resultat och stimulera till att vidareutveckla skolans naturvetenskapliga undervisning. Vissa av rapporterna i NORDLAB-SE ingår även i rapportserien Ämnesdidaktik i praktiken. Ladda ner rapporterna som pdf-filer Inom detta tema behandlas växelspelet mellan teori och observationer, liksom att välja lämpliga system och att genomföra kontrollerade experiment. Det är elevernas möjligheter att förstå skolkursernas naturvetenskapliga innehåll som står i fokus för detta tema. I detta tema ingår frågor om natur och moral och hur elever uppfattarvissa miljöproblem ur både natur- och samhällsperspektiv.

Vägen genom T : En resa i teknikens värld - Börje Isakson, George Johansson - Bok (9789127039735) Följ med Fabian och Anna på deras resa i teknikens värld. Möt mänsklighetens stora uppfinningar, människorna vars snilleblixtar förändrat världen. På sina svindlande resor genom tiden träffar Fabian och Anna personerna bakom hjulet, teleskopet, elktromagneten, glödlampan, symaskinen, bilen, flygplanet, datorn…och de förstår på vilket sätt uppfinningarna har fört utvecklingen framåt - på gott och ont. En mystisk dator, en pojke Fabian, en flicka Anna och en smått galen men genial professor är huvudpersoner på denna hisnande resa genom teknikens värld. Här möter man mänsklighetens stora uppfinningar och fantastiska snilleblixtar. Följ med på en provtur med det första hjulet, känn doften från kolbrasorna som släppte loss ångkraften, smyg in i Edisons uppfinnarverksatd och Fords bilfabrik. + Visa hela texten - Visa kortare text Kundrecensioner Bli först att betygsätta och recensera boken Vägen genom T : En resa i teknikens värld. Bloggat om Vägen genom T : En resa i teknikens värld

ASTEL - FYKE-opas Förord I läromedlet ”Rörelse och jämvikt”, som hör till fysikens kunskapsområde inom lärarutbildningens miljö- och naturkunskap, och hör till fysikens kunskapsområde, gör Nano och Piko, två barnsligt aktiva, gladlynta och nyfikna varelser från den avlägsna planeten Lepton dig bekant med rörelse- och jämviktsfenomen och de naturlagar som förklarar dem. Samtidigt får du lära dig metoder, med vilka du i skolan kan leda dina elever till observationer av olika rörelse- och jämviktsfenomen i omgivningen och till förklaringar av dem. Nano och Piko hjälper dig speciellt vid utformningen av förklaringarna, ty de har färdats en lång väg till jorden från den avlägsna planeten Lepton. Under resan har de gjort observationer beträffande kroppars rörelser i en omgivning, där det inte samtidigt sker flera slag av växelverkan. Detta är nämligen nästan alltid fallet vid fenomen här på jorden. Inledning Leptonierna besluter sig omedelbart för att sända i väg en forskningsgrupp för att ta reda på saken.

Related: