background preloader

NO/SO och Teknik

Facebook Twitter

Experimentkalendern 9 december: färgsnurra. 3 Experiment med vatten. Teachers TryScience.

Vatten

Källkritik. Fysik. Rymden. Kemi. Teknik. Kroppen. Året runt i naturen. Religion. Historia. Geografi. Jag i samhället. Val, demokrati. Inspiration kring digitala verktyg i NO-undervisningen. Science Worksheets. Bedömningsstöd i de naturorienterande ämnena, årskurs 1-3. I NO i finns två olika bedömningsstöd.

Bedömningsstöd i de naturorienterande ämnena, årskurs 1-3

DiNO är ett stöd för formativ bedömning som består av uppgifter med tillhörande stöd för bedömning. Concept Cartoons är ett inspirationsmaterial uppbyggt kring serieteckningar. Lessons Worth Sharing. Bedömningsstöd i naturorienterande ämnena, årskurs 4-6. Testa dig. Ladda ner lärarguider. PROFESSOR ROCK. Viktigt börja tidigt med NO-texter. – Min studie visar att texter bidrar till en ökad användning av det naturvetenskapliga språket och hjälper lärare att beskriva och förklara fenomen.

Viktigt börja tidigt med NO-texter

Kopplingsschema. Att förstå ämnesspråket och att förstå ämnet hör ihop.Illustration: Gunilla Hagström Annika Mindedal är lågstadielärare. För tre år sedan blev hon antagen till Nationella forskarskolan i läs- och skrivutveckling. I våras var hon klar med sin licentiatavhandling som handlar om hur text används som resurs i NO-undervisningen. – Jag var nyfiken på hur man arbetar med faktatexter på mellanstadiet. Att hon valde ämnet beror dels på att det finns få studier om NO-undervisning i åldrarna 5 till 12 år och då särskilt om bruket av texter. . – Det tycks finnas ett samband där de som lyckas bra på läsförståelseprovet även lyckas bra i matematik och naturvetenskap.

Unga Fakta TV. Lab: Elektricitet. Laboration där eleverna bland annat får öva på att mäta spänning, ström och motstånd.

Lab: Elektricitet

På den här sidan finns förslag på laborationer kring: Sluten krets Seriekoppling Parallellkoppling Mäta spänning Mäta ström Mäta motstånd Klipp <h3>Videospelaren kräver att JavaScript är aktiverat. </h3><p>Var god aktivera JavaScript i inställningarna för din webbläsare. Fatta fakta ElektricitetVad är elektricitet och hur fungerar det? Klippet är hämtat ur programmet Fatta fakta: Elektricitet (05:44 minuter). Materiel Säkerhet att tänka på: materialen får på inte användas i vanliga vägguttag eftersom det är direkt förenat med livsfara. 1,5-voltsbatterier Batterihållare 3,5-voltslampor Lamphållare Sladdar och krokodilklämmor Universalmätare”Kyckling” eller liknande apparat för att leka med sluten krets.

Sluten krets Stå i ring och håll i varandras händer. Ta en sladd, ett batteri och en lampa och se till att lampan lyser. Seriekoppling Ta två lampor, lamphållare, två batterier med batterihållare och sladdar. Tillgång till bedömningsportalen. För att på ett mer samlat sätt kunna erbjuda bedömningsstöd har vi utvecklat en bedömningsportal.

Tillgång till bedömningsportalen

I bedömningsportalen ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter. Vad finns i bedömningsportalen? Vi kommer att flytta allt bedömningsstöd till bedömningsportalen. Många material som kommer att finnas där, finns med andra ord redan här på vår webbplats. I bedömningsportalen finns dessutom frivilliga kursprov i till exempel fysik, kemi, matematik och moderna språk. En del material är skyddat. Programserier. Inspirerande gratismaterial 2. Läs och förstå faktatexter Inspirerade av aktuell forskning har vi sammanställt minilektioner som passar före, under och efter läsning av faktatexter.

Inspirerande gratismaterial 2

Du finner dem i broschyren Läs och förstå faktatexter. Använder du PULS fungerar alla tipsen utmärkt. Elevmaterial och lärarinstruktioner som hör till skriver du ut gratis nedan. Kopieringsunderlag Före läsningLedtrådar och bevisLedtrådar och bevis, till dig som lärareNya ord och begreppVÖL: Vad vet jag, och vad vill jag veta? HannasHus.se - Hannas Hus. Inspiration och kunskap för SO-intresserade. How to Mind Map. Step 1Create a Central Idea The central idea is the starting point of your Mind Map and represents the topic you are going to explore.

How to Mind Map

Your central idea should be in the centre of your page and should include an image that represents the Mind Map’s topic. This draws attention and triggers associations, as our brains respond better to visual stimuli. Taking the time to personalise your central idea, whether it’s hand drawn or on the computer, will strengthen the connection you have with the content in your Mind Map. Step 2Add branches to your map The next step to get your creative juices flowing is to add branches. The beauty of the Mind Map is that you can continually add new branches and you’re not restricted to just a few options. Lilla Aktuellt. Fantastiska fakta - Vi i femman.

Lathund%20Bedomningsportalen%20%28larare%29%2020141203.pdf. En språkutvecklande NO-lektion. Jag och min åk6-kollega har bestämt oss för att prova en metod som kallas cirkelmodellen lite mer strukturerat för att utveckla våra elevers förmåga att skriva olika typer av texter.

En språkutvecklande NO-lektion

Min kollega är sv/en-lärare och jag ma/no-lärare. Som NO-lärare tänker jag mycket på vad viktigt det är att eleverna lär sig att förklara olika saker, gärna skriftligt också och bestämde mig därför för att fokusera extra på det. I ett tidigare inlägg här på bloggen har jag beskrivit hur vi tittade på en film som visar när jag lagar en tilltryckt pingisboll genom att koka den. Vi beskrev vad som hände på filmen och funderade på vilka frågor man kunde/behövde ställa för att kunna förklara det som hände. Sedan läste vi olika texter, pratade och funderade över vilka av frågorna vi skulle kunna ta reda på genom att göra undersökningar.

Idag smög vi också igång med fas 2, att studera olika exempeltexter och hitta genretypiska drag hos texttypen vi ska arbeta med. Viktigt börja tidigt med NO-texter. DiNO – formativ bedömning i NO. StudiSverige.