background preloader

Whiteboard.fi - Online whiteboard for teachers and classrooms

Whiteboard.fi - Online whiteboard for teachers and classrooms

http://whiteboard.fi/

Related:  anni0113kooperativt lärandeDigitala verktygMindsetFormativt lärande

Läxor Matematikboken Alfa Läxa 1.pdf Alfa Läxa 2.pdf Alfa Läxa 3.pdf Alfa Läxa 4.pdf Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande Vandrande reportern är en struktur där du låter eleverna i par eller grupper om 4 arbeta tillsammans för att lösa en uppgift. Sedan får en Vandrande reporter från varje grupp gå runt och samla information som kan hjälpa den egna gruppen vidare. I strukturen måste eleverna ta ett eget ansvar över att lära varandra och se till att lära sig själv. Väljer du att låta eleverna arbeta i grupper är det fördelaktigt om du tilldelar eleverna roller för att förstärka det positiva ömsesidiga beroendet och för att förtydliga vad som förväntas av varje gruppmedlem. Med strukturen får eleverna ett problem att lösa, det kan vara en fråga inom vilket ämne som helst.

Google Formulär – nu med självrättande quiz-funktion! – Patricia Diaz Äntligen har Google lagt till en självrättande quiz-funktion till Google Formulär! Många av oss använder Google Forms/Formulär för att skapa frågeformulär, till exempel för utvärderingar men även för att stämma av elevernas förkunskaper inför ett nytt arbetsområde, som tillhörande frågor till en ”flipp”, hur grupparbetet fortskrider – ja användningsområdena är många. En del har även använt sig av tillägget Flubaroo för att skapa självrättande quizzer (läs till exempel hur Sara Bruun har lagt upp det här). Några har tyckt att det är lite överkurs med tillägget och använder helt enkelt något annat alternativ (typ Socrative eller liknande). Men nu har Google lagt till en quiz-funktion så att man kan välja att eleverna får direkt feedback på frågorna! Toppenbra och av många en efterlängtad funktion.

Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande Inspiratören är en struktur där eleverna tillsammans i par eller grupper löser ett problem för att sedan gå runt i klassrummet och titta på hur andra grupper löst samma problem. Denna struktur kan anpassas efter olika ämnesinnehåll. Vi har använt oss av inspiratören i allt från matematik vid problemlösning eller huvudräkning till svenska vid fri skrivning, sagoberättande, grammatik, ordkunskap och ordklasser. Elever som har svårt med abstraktion och att fantisera? Välj då strukturen: Inspiratören! Robotarna rullar in Petter Ferm på Hammarlundens skola om vad robotprogrammering tillför i undervisningen. Foto: Öyvind Lund Ozobot, Sphero, Fur, Nao.

Lärare och skolor - Svenska Orienteringsförbundet Stor utbildningssatsning för landets idrotts- och klasslärare! Under 2016 kommer Svenska Orienteringsförbundet fortsätta med sin stora utbildningssatsning för att hjälpa landets idrotts- och klasslärare att nå målen i nya läroplanen kring Kartkunskap. Svenska Orienteringsförbundet är glada att kunna erbjuda en inspirerande fortbildningsdag i orienteringens tecken för alla grundskolans lärare. Med utgångspunkt från Lgr 11 fyller vi dagen med konkreta tips och metoder hur ni kan arbeta med orientering och grundläggande kartkunskap på er skola. Struktur: Pussel – Kooperativt Lärande I strukturen Pussel (eng: Jigsaw) använder vi oss av hem- och expertgrupper. I denna struktur blir varje elev expert inom ett område och får sedan dela med sig av detta till sin hemgrupp. Eleverna delar på så sätt med sig av sin kunskap och lär sig av varandra. Ett positivt ömsesidigt beroende skapas då enbart en elev i varje hemgrupp är expert på sitt område. Det är först när alla har bidragit med sin del som pusslet är komplett. Pussel är en grundstruktur som kan varieras och anpassas efter behov!

Prezi i undervisningen- mer än bara snygga presentationer – Fröken Jingfors Prezi används av många för att göra snygga presentationer. I detta inlägg kommer jag inte berätta om hur man skapar presentationer i Prezi, utan hur man kan använda Prezi som ett pedagogiskt verktyg som på olika sätt kan bidra till ökat lärandet. Med Prezi kan man bland annat: Flippa undervisningenLåta eleverna ta del av varandras arbete och uppgiftsbeskrivningen i en och samma presentation. Vara flera som har tillgång till samma presentation och man kan vara inne och arbeta i den samtidigt, perfekt för grupparbeten av olika slag. Ansträngning Ansträngning Jag läser James Nottingham Utmanande undervisning i klassrummet och vill prova en sak i kapitel 3 ansträngning. Vad påverkar att eleverna vill anstränga sig? Sid 46 Elever anstränger sig när de koncentrerar sig på sitt lärande och inte ger upp: Hur mycket de anstränger sig för att nå ett inlärningsmål beror ofta på hur högt de värderar målet multiplicerat med nivån på deras förväntningar om att uppnå det. Min uppgift blir att hjälpa dem att bli bra på att lära sig.

Introduktion till Bee-bot - Kodknäck Intro – datalogiskt tänkande Vi börjar med att prata om vad Datalogiskt tänkande (Computational thinking) är och kommer från. Att vi med hjälp av datalogiskt tänkande kan ta ett komplext problem, förstå vad problemet är och sedan ta fram en möjlig lösning för det. Den lösningen kan vi sedan presentera för en dator, människa eller båda, att förstå. Anmäl dig! Välkomna till Unga Reportrar! I din mailbox finns nu ett mail med samma information som finns på den här sidan. Här kan du ladda ned en lärarhandledning för hela programmet, en banner till skolans webbplats eller blogg, och en A3-affisch att hänga upp i lärarrummet.

Related:  cam000Appar + webbsidorVerktyg