background preloader

Ikt2

Facebook Twitter

Bruun & Diaz - en dialog om digitaliseringens dilemman, del 1. Bruun & Diaz - del 2. AutoDraw. En lektion med digitala verktyg. En händelse och ett konstverk som naturligtvis kan ingå i ett större sammanhang.

En lektion med digitala verktyg

Inlägget är kortfattat för att visa hur strukturen och användandet av digitala verktyg kan se ut. Google Drive / Docs Tutorial 2016. Bildstöd med Emojis. 6 Tips For Getting Started With Google Classroom - Så gör du en Canva. Digital verktygslåda Del 7 Presentationsverktyg – NORDSTRÖM EDUCATION. Prezi är ett presentationsprogram där du kan skapa snygga presentationer direkt i webbläsaren.

Digital verktygslåda Del 7 Presentationsverktyg – NORDSTRÖM EDUCATION

Prezi är en webbaserad molntjänst med en gratis- och betalversion och en som kräver att man registrerar ett konto. Med Prezi kan både lärare och elever skapa snygga presentationer med snygg effekter. Det finns färdiga mallar att välja mellan och gott om redigeringsmöjligheter för att lägga in egna bilder, filmer, texter samt ändra färger och typsnitt. Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. Whiteboard.fi - Online whiteboard for teachers and classrooms. Animering i PowerPoint 2013. Blabberize.com - Got a picture? Blabberize it! 10 Epic Tools Busy Teachers Need to Be Aware of.

Robert A.

10 Epic Tools Busy Teachers Need to Be Aware of

Educational Technology and Mobile Learning: A Comprehensive Collection of Som... Webtools: No Registration Needed for Students. Skicka stora (digitala) paket gratis och busenkelt. Det är bra att kunna arbeta på olika individanpassade sätt tack vare teknik.

Skicka stora (digitala) paket gratis och busenkelt

Det är exempelvis skönt att kunna ge elever i uppgift att självständigt spela in en video där de visar hur de presenterar, exemplifierar, experimenterar, laborerar eller liknande utan att nödvändigtvis behöva stå inför en större grupp och göra det. Du kan också enkelt lyft detta i en diskussion där eleverna får reflektera över sitt eget sätt att presentera det de filmat. Det här är gjort – vad blir nästa steg? Viktigt! Men ett hinder många snabbt stöter på när vi arbetar med olika typer av inspelningar eller kanske till och med en mer utförlig presentation eller annan typ av grafiskt material är att e-post snabbt kommer till korta. Vad bra då att det finns gratistjänster som WeTransfer. Fyll i din och din mottagares e-postadress och lägg till din stora fil. Mitt Flippade Klassrum. I tisdags var jag i Ronneby och föreläste för gymnasie/komvux-lärare om flippat klassrum med förmågor i fokus.

Mitt Flippade Klassrum

Under föreläsningen hade jag inslag av interaktion, bl.a. fick pedagogerna möjlighet att själva, med hjälp av den digitala anslagstavlan Padlet, synliggöra olika metoder och verktyg som de använder i sitt klassrum. Ett av namnen som kom upp på vår padlet var Zaption, en av deltagarna berättade att Zaption är ett fantastiskt verktyg när man arbetar med flippat klassrum. Zaption ger användarna en möjlighet att dela flippar, men även en möjlighet att lägga in frågeställningar inne i flippen, vilket gör eleverna mer aktiva under tiden de tittar. Jag blev nyfiken och ville ta reda på mer. PuzzleFast Instant Puzzle Maker. EclipseCrossword - the fast, easy, and FREE way to create crossword puzzles i...

Kom igång med Blueprint på 3 minuter. S g r du en podcast p nollbudget. Det viktigaste att komma ihåg när du gör en podcast är att även om vi numera kan göra fantastiska saker för att fixa dåliga bilder till och med i gratisprogram så är ljud mycket svårare att rädda, särskilt för lekmän.

S g r du en podcast p nollbudget

Du kan trycka på någon knapp för att fixa brus, men då betalar du ofta med burkigt ljud istället, och så vidare. När många lyssnar i hörlurar blir dåligt ljud lätt väldigt störande. Bokmärken skapar struktur. Lino - Sticky and Photo Sharing for you. Flippity.net: Easily Turn Google Spreadsheets into Flashcards and Other Cool Stuff.

Educational Technology and Mobile Learning: Teachers' Top Educational Chrome ... Educational Technology and Mobile Learning: Tynker- A Wonderful App for Teach... July 16 , 2015 Tynker is an excellent website for teaching students coding.

Educational Technology and Mobile Learning: Tynker- A Wonderful App for Teach...

Online learning resources. Et årshjul som strategisk planlægningsværktøj. En deckarhistoria med digitala verktyg. Mina åttor har läst olika typer av deckare, bland annat Man kan bara bli hängd en gång och Ridån går upp.

En deckarhistoria med digitala verktyg

Den senare blev de mycket fästa vid och gav dessutom ett bra diskussionsunderlag. Vanligtvis skriver eleverna egna deckare, men tiden är knapp så här i slutet av terminen. Photos For Class - The quick and safe way to find and cite images for class! Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes. Amazingly Simple Graphic Design Software – Canva. RubiStar Home. Blog. Animation is a powerful technique that allows you to turn complex ideas or vague concepts into a clear and comprehensive story.

Blog

However, sometimes it might be easier or less time-consuming to demonstrate something using camera-recorded video instead of recreating a situation using animated objects: a product demo, an exterior site, a manufacturing process, an interview — live action helps showing your audience how something works or what you've achieved. This helps you to concretize your story, and to connect with your audience. Other examples of useful recorded video footage include stock videos, event footage but also screen recordings, e.g. to explain a software application. Of course video footage also has its downsides: a long recording of a person being interviewed or a tedious monologue might give your audience a harder time concentrating as there is limited visual or textual support. Interferences such as people walking by or background noises can also distract your audience. Appar för Avatarer. iMoviemanual för nybörjare. Jag har skapat en manual för nybörjare till appen iMovie.

iMoviemanual för nybörjare

Den tar upp en del av, enligt mig, de viktigaste funktionerna att känna till för att komma igång. Manualen har bilder och beskrivningar för funktionerna i iMovie när man vill skapa en film eller trailer. iMovie rymmer så mycket mer, men har du väl startat, kommer du att själv upptäcka finesser under resan. Glöm inte att det rymmer sig mycket information under den lilla knappen med frågetecknet som dyker upp på alla sidor. Där kan du får hjälp när du kört fast. Student response, Assessment tools. Educational Technology and Mobile Learning: Some Very Good Tutorials to Help ... Hemingway. Bilder clipart. Need a collaborative recording studio on your Chromebook, PC or Mac? You got it.

Soundtrap.com is a Chrome based web app that lets you record sound or create loop based sequences on any laptop or PC. It has a simple interface but a fair bit of power underneath. You can create sound tracks for videos, learn the basics of sequencing dance tracks, record singing or instrumental playing, import sounds, apply effects, and many other features.

What is particularly interesting about Soundtrap is that more than one person can work on a track. This opens the possibility of students working together in groups during the evenings, at weekends, or even just across the classroom. It is free to store 5 songs, but you can download completed ones as MP3s – so you should have plenty of scope. Digitala lärresurser. Allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande är digitala lärresurser. Det kan vara stort som en hel webbplats eller ett läromedel eller litet som en bild eller en ljudfil. Vi guidar dig i hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitala lärresurser. Söka Det finns många användbara lärresurser på nätet men det kan vara svårt att hitta dem när man behöver dem.

Konsten att kittla hjärnan… Journey to the Centre of the Earth. Molntjänster i skolan. Det blir allt vanligare att skolor och kommuner använder så kallade molntjänster. Molnet är ett samlingsnamn för olika tjänster som gör det möjligt att använda program och lagringsutrymme som inte finns på den egna datorn eller på lokala servrar, utan på internet. Tjänsterna kan nås överallt där det finns nätuppkoppling och ofta kan de användas på datorn, i surfplattan eller på mobilen. Utöver de pedagogiska möjligheterna finns det en del annat man måste tänka på vid användning av molntjänster, inte minst vad gäller hanteringen av personuppgifter. Leverantörer av molntjänster lagrar ofta informationen uppdelat på många platser och hos olika underleverantörer. IKT i skolan, del 26: Podcast. När tekniken blivit billigare och mer lättillgänglig kan man själv göra sådant som tidigare krävde dyrbar studioutrustning.

Ett sådant exempel är det som kallas podcast (eller poddsändning/poddradio). Det är en metod att publicera ljudfiler (tal och/eller musik) via internet som lyssnaren kan prenumerera på. Det är alltså som en blogg i ljudformat. I dag kan både lärare och elever själva göra podcasts om intresset finns. Är du intresserad av skola och vill få en inblick i vad podcast är kan du lyssna in skolspanarna www.skolspanarna.se/ eller alla deras podcasts i iTunes. SurveyMonkey: Gratis webbenkäter & frågeformulärverktyg. Kul webbsajt låter dig skapa din egen musik enkelt. Vill du skapa din egen musik, trots att du inte bemästrar några instrument, kommer du säkert gilla webbtjänsten Soundtrap. Den låter dig via ett enkelt gränssnitt klistra ihop dina egna låtar med hjälp av loopar som du drar och släpper. Tanken bakom Soundtrap, som utvecklas av ett Stockholmsbaserat företag, är att vem som helst ska kunna skapa musik. Idag behöver du i princip bara en dator för att göra musik.

Men skulle du kunna spela ett instrument så går det också bra genom att ansluta det till din dator (till exempel elgitarr eller dylikt). Soundtrap påminner en hel del om Apples Garage Band – fast på webben. Jag är definitivt ingen musiker. Browser apps vs language learning. Sedan jag fick tillgång till iPads i undervisningen har jag kollat efter breda alternativ, men appar på iPad och smartphones är ofta ganska begränsade. När man i stället kopplar på appar och tillägg på sin webbläsare breddas möjligheterna.

Educational Technology and Mobile Learning: 7 of The Best Chrome Apps for EFL... February 27, 2015 Today we are sharing with you some useful Chrome apps to help your students with their language learning. Educational Technology and Mobile Learning: The Best 8 Web Tools for Doing Fo... February 25, 2015 Formative assessment, as we have agreed elsewhere, is assessment for learning which is completely different from summative assessment, which is assessment of learning.

IKT: Flubaroo i Google Drive. Virtuella utflykter. Med stöd av läroplanen kan vi idag göra virtuella utflykter. Läroplanen förespråkar till och med att vi använder digital teknik för att förstå och göra oss förstådda och som hjälpmedel i lärandet. Källkritiken och att kunna googla är viktiga ingredienser samtidigt som vi ska jobba med kulturer och att jämföra upplevelser med egna landet med hur det är i andra länder. Grammarly. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Kaizena.

Storybird Tutorial Part 1. Skype in the classroom - Skype in the classroom. What Every Teacher Needs to Know About Google in the Classroom. Google just might change the way you teach—in a good way. It makes grading more efficient, enriches the classroom experience, and allows you to connect with your students on a level they understand—all for free. “After making a full Google Docs integration this year in my history classroom, I will never go back,” wrote Nate Green, an educator and blogger with edSocialMedia.com. Teknik från Lillåns skola: F-9 i Örebro. Drive instruktionsfilmer. Find pics. Zaption - Interact & Learn with Video Lessons.

Magister Sundelius IKT-blogg. Google Drive.