background preloader

Bloggen för nationell strategi för skolans digitalisering

Bloggen för nationell strategi för skolans digitalisering

http://nationellstrategi.sklblogg.se/

Related:  IKT-strategiDigitalisering

Nationellt forum för digitalisering av skolan Forumet är en plattform för dialog kring utmaningar och konstruktiva lösningar gällande skolans digitalisering. Det inrättades hösten 2013 och har sitt kansli lokaliserat på SKL. Den första fråga forumet tagit sig an är att ta fram en nationell strategi för skolans digitalisering under det första halvåret 2014. Källkritikens dag – En dag att fira! Med tanke på alla fallgropar som vi utsätts för på nätet så startade tidningen Metro för tre år sedan Källkritikens dag. Denna dag infaller idag, den 13 mars. Källkritikens dag är både ett Facebook-event som vem som helst kan delta i och en dag på Kulturhuset i Stockholm, med programpunkter och talare som på olika sätt har med källkritik att göra. För kvällens program, läs mer här: ForumDebatt/Evenemang/2017/Kallkritikens-dag/ Dagen till ära har Mediotekets Linda Spolén sammanställt en resurssamling med material om källkritik. Blogginlägg om informationssökning och källkritik:

Att förändra skolan med teknik Unos Uno är det hittills största forskningsprojektet i Sverige kring 1:1 och dess effekter och utmaningar. Ett forskarlag från Örebro Universitet har tillsammans med SKL och 11 huvudmän följt 23 skolor under tre år under deras utvecklingsresor gällande teknikintegrering i skolan. Nu har Unos Uno släppt dels en slutrapport för 2013 (pdf) samt en bok Att förändra skolan med teknik – bortom en dator per elev (pdf) som sammanfattar hela arbetet samt belyser positiva och negativa effekter och vilka utmaningar som skolor ställs inför gällande just IT i skolan. Detta inlägg syftar till att kort sammanfatta resultatet så för djupare insyn rekommenderas läsning av ovanstående dokument. Till att börja med så definierar Unos Uno den absolut viktigaste frågan som en kommun/skola måste ställa sig.

Ledarskapet avgörande för skolans digitaliseringen! Denna text publicerades på Gleerups blogg för några veckor sedan då jag var gästbloggare hos dem inför release av boken 12 tankar om skolans digitalisering. Jag publicerar texten här också så att mina texter är samlade på ett ställe. Rektors förmåga att driva utvecklingen åt rätt håll under lång tid är ett absolut måste när vi utvecklar skolan i allmänhet och när vi utvecklar skolans digitalisering i synnerhet. Detta är en tes jag för fram i min bok 12 tankar om skolans digitalisering. Fleischer Kompetensutveckling Några insikter i försommarvärmen. Jag har under senare tid föreläst en hel del kring min forskning om IT i skolan och särskilt då en-till-en. I avhandlingen är jag glasklar över att den egna datorn är helt nödvändig (något som fick min opponent att få hicka – han ville snarare kalla datorn ett kultföremål). Min forskning visar upp en bild kring en-till-en där eleverna upplever att de lär sig mer och bättre, men det finns inga belägga för det. Det är min oemotsagda uppgift att återge detta utan förvanskning.

DATORN i UTBILDNINGEN Under våren avslutades forskningsprojektet Unos Uno - som under tre år studerat skolor som infört en dator till varje elev. I samband med detta utkom antologin Att förändra skolan med teknik, Åke Grönlund, med olika perspektiv på utvecklingen. DIU publicerar här ett avsnitt ur antologin författat av Edward Jensinger. Nästa avsnitt av artikeln följer i höstens första DIU-nummer. Rektors roll i en 1:1 skola (eller i alla skolor) "It i skolan lyfter elever och lärare - om man gör rätt" Initiativet till Unos Uno togs av elva huvudmän och SKL. Under tre år har forskare vid Örebro Universitet följt 23 skolor som infört en dator till varje elev. Slutrapporten presenteras på ett seminarium på fredag 21 mars.

Digitaliserad skola (Inte raketforskning)! När man skriver om digitalisering kommer det som ett brev på posten att man får tala om det man har skrivit. Det har jag gjort oräkneliga gånger ett antal år så det är i sig inte så konstigt. I början när jag talade om digitalisering med (och hos) andra handlade det mycket om sådana saker som hårdvara, skolans relationer till olika typer av IT-enheter, inköp och mer "hårda" frågor. Det var liksom det som var viktigt eller i alla fall på tapeten då. Men det skulle ju gå över över.

Strategi för skolans digitalisering – Min förhoppning är att vi till sommaren lyckas ta fram en nationell strategi för hur landets skolor på bästa sätt ska kunna använda it i undervisningen. Forumet ska också ringa in andra strategiska frågor, säger Maria Stockhaus, ordförande i Nationellt forum för digitaliseringen i skolan. – Eleverna har mycket att vinna på att it används i undervisningen. ESV:s rapport: Den bortglömda frågan om ledarskapet Vad ESV:s rapport inte tar upp är en av de viktigaste faktorerna för lyckad digitalisering: ett passande ledarskap. I en bilaga till rapporten lyfter man fram Transportstyrelsens modell för att följa upp digitalisering. Den modellen tittar även på ledarskapet men ESV:s arbete har inte gått ut på att mäta eller på annat sätt synliggöra de offentliga aktörernas mognad och omognad vad gäller det ledarskap som krävs för lyckad digitalisering. Och det är min stora oro och invändning. Framgångsrika digitala värdeströmmar byggs i små etapper och utvecklas kontinuerligt.

Digitaliseringen av skolan i Danmark Igår eftermiddags arrangerade barn- och utbildningsutskottet i folketinget en öppen hearing om den pågående digitaliseringen av den danska skolan. Syftet var att ge beslutsfattarna en bild av hur digitaliseringen kan höja den ämnesmässiga nivån, frigöra resurser, öka elevernas lärande samt förbättra samarbete och kommunikation. Man ville också lyfta fram möjliga negativa effekter och se lite närmare på vad den gemensamma offentliga strategin för digital välfärd kan betyda för skolan. Åtta experter och sakkunniga inom olika områden var inbjudna för att ge sitt bidrag till den samlade bilden. Jakob Harder, vice direktör på UNI•C – Styrelsen for it og læring, var först ut.

Välkommen till bloggen Digitalt först! Här kommer du kunna följa arbetet med digitaliseringen av det offentliga Sverige. Målet är att offentlig förvaltning ska bli enklare, öppnare och effektivare.. Vi som kommer att skriva här på bloggen är medarbetare på Näringsdepartementet och tillhör E-förvaltningsenheten. Vi kommer också att bjuda in gästbloggare från organisationer, myndigheter och våra kollegor på andra departement.

Related: