background preloader

Mindset bilder

Facebook Twitter

Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan. Jag har gjort några infographics som kan vara användbara i klassrummet. Lycka till med det dynamiska tankesättet och läs gärna Carol S. Orjan affisch 480. Skylt jag kan inte ännu bild. Omvärdera ditt tänk bild.

Jlsu. Som en uppföljning till mitt förra blogginlägg om dynamiskt och statiskt tankesätt kommer här den s k isbergsillusionen.

jlsu

Isbergsillusionen visar exempel på vad som krävs för att bli framgångsrik, men som oftast inte syns på ytan. När man ser någon som är riktigt duktig (t ex en idrottsutövare, en musiker, en jonglerare etc) ser det väldigt enkelt ut. Därför är det lätt att tro att det handlar om ”medfödd talang”. Det man dock inte ser är all den träning, den uppoffring och det hårda arbete som ligger bakom. Oftast är det de som tränar mest (och bäst) som når längst. Den som vill ha isbergsillusionen som pdf kan ladda ner den här: Isbergsillusionen. The Dot. BrainPOP - Animated Educational Site for Kids - Science, Social Studies, English, Math, Arts & Music, Health, and Technology. Growth Mindset Maths - Growth Mindset Maths. Hitta det rätta tänket! Jag har under en tid funderat mycket kring elevernas sätt att tänka.

Hitta det rätta tänket!

Ja, allas vårt sätt att tänka egentligen. Vad duktig du är. Vad fint du gjort. Osv… Osv… Detta samtidigt som du inte ska tro att du är något. Att visa upp sin kunskap anses för många inte lika ”fint” om man samtidigt säger att man tränat mycket. Vi behöver träna oss för att bli bättre! Förra våren hörde jag talas om Carol Dweck och hennes tankar kring fixed respektive growth Mindset. För visst är det så att träning ger resultat och att vi ibland kanske måste känna oss uttråkade för att kunna uppskatta andra stunder som roliga?

Jag har pratat mycket med mina fyror om vilket tänk jag vill att vi ska ha i klassrummet. Eleverna blev direkt mycket nyfikna och som första lektion talade vi om vad dessa kan betyda. Eleverna hade mycket att säga redan under vår första lektion kring Growth mindset. What Believing in the Possibilities Can Do For Learning and Teaching. By Thom Markham In medicine, the placebo effect is well known, but still mysterious.

What Believing in the Possibilities Can Do For Learning and Teaching

Through some unknown connection between mind and body, placebos produce changes in brain states, immune systems, blood pressure and hormone levels. Although most of us think of a placebo as a sugar pill, in fact it’s any intervention in which beliefs produce measurable changes in physiology, and thus performance. Here’s a typical example: When adults enter a flight simulator and take on the role of Air Force pilots flying a plane, their eyesight improves 40 percent more than adults who just “pretend” to fly a plane in a broken simulator. Something in the belief system shifts the body. Results from research into the growth mindset tell us that placebos have finally hit the classroom.

Developing a growth mindset in the classroom. There’s a free info graphic version of this article.

Developing a growth mindset in the classroom

To download it, click here. As a kid I wanted to become a cliché when I grew up so I bought a guitar and grew my hair. I successfully learnt all the chords but struggled to combine them in a meaningful way (perhaps I should’ve joined an experimental jazz band instead of churning out 1980s power ballads). When my dreams of rock stardom eventually withered on the vine, I turned my attention to mastering magic, then to conquering chess, and to all manner of other hobbies. What all these childhood endeavours had in common – apart from their mutual failure – was that I took it for granted that I’d have to work hard at them, I knew I’d have to practise endlessly and that I wouldn’t become expert overnight. I played that old six-string every night after school till my fingers bled, readily accepting that improvement would be incremental. Most of us feel this way about our interests. Why should this be? Free info graphic version of this article: Fixed vs. Growth: The Two Basic Mindsets That Shape Our Lives.

“If you imagine less, less will be what you undoubtedly deserve,” Debbie Millman counseled in one of the best commencement speeches ever given, urging: “Do what you love, and don’t stop until you get what you love.

Fixed vs. Growth: The Two Basic Mindsets That Shape Our Lives

Work as hard as you can, imagine immensities…” Far from Pollyanna platitude, this advice actually reflects what modern psychology knows about how belief systems about our own abilities and potential fuel our behavior and predict our success. Isbergsillusionen1. STATUSKORT mindset. Nya tankar mindset.