background preloader

Creative Commons

Creative Commons
En infographic skapad av Shihaam Donnelly som förklarar hur CC (creative commons licenser) fungerar. Nedan beskriver jag de olika delarna av en CC-licens. Tänk på att andra lagt ner tid och energi på att skapa sådant som du har användning för (bilder, musik, texter, filmer mm), så länka hellre en gång för mycket än en gång för lite till ursprungsskaparen av verket. CC Erkännande. Alla cc-licenser har erkännande. CC Icke kommersiell. CC Inga bearbetningar. CC Dela lika. De sex vanligaste licenserna av CC där man kombinerar ihop ovanstående symboler. ”CC BY” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare (även kommersiellt) det som du skapat. ”CC BY SA” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare (även kommersiellt) det som du skapat. ”CC BT NC” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare det som du skapat (icke-kommersiellt). ”CC BY NC SA” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare (icke kommersiellt) det som du skapat. Related:  Skola

Digitaliseringen hänger på rektorn - Computer Sweden Pernilla Ericols, rektor på Globala gymnasiet i Stockholm, talar inte gärna om tekniken i sig. Hon poängterar att it-användningen ingår som en central del i deras idé om lärande. Foto: Kristina Sahlén – Det finns många rektorer som vet att it i skolan är väldigt viktigt, men de inser inte att det kräver ett eget agerande. Det betyder att de inte prioriterar det, vare sig ekonomiskt eller pedagogiskt. – Med god tillgång till datorer och engagerade skolledare går den digitala utvecklingen väldigt fort. Sverker Brundin: "Den digitala skolan kan inte bygga på godtycke." Den här skillnaden i attityd är tydlig när CS ringer runt och talar med rektorer. Vissa talar mycket genomtänkt om hur tekniken öppnar för bättre samarbete, hur de använder innovativa grepp som bloggar i språkundervisningen för att få kontakt med elever i andra länder. Andra berättar mer svepande om att it är ett bra verktyg för att söka material och skriva rapporter. – Nyckelpersonen är rektorn.

Förmågor i matematik Ja, de nationella proven i matematik för åk 3 är klara för våra elever. Alla … vi lärare och eleverna drar en lättande suck, trots att vi arbetet på att proven ska ingå som en naturlig del i undervisningen, uppstår ändå en rejäl anspänning hos oss alla. Efter en första rättning (att skriva omdömen och kunskapsprofiler återstår) ser vi mycket goda resultat och kunskaper hos eleverna. Vi har lyckats lyfta alla elever minst ett snäpp upp i nivå. Och självklart funderar vi nu på vilka framgångsfaktorer som spelar in. MetoderKommunikationBegreppProblemlösningResonemang I diskussion med eleverna kom vi fram till vad varje förmåga kunde innehålla, dessa gjordes till en presentation som du kan se här under. Dessa sattes sedan upp på väggen. De flesta lektioner både börjar och avslutas med att vi fokuserar på vilka förmågor vi ska och har arbetat med. Som exempel i arbetet med Skolverkets Matematiklyft där vi arbetar med modulen problemlösning.

197 Educational YouTube Channels You Should Know About 197 Educational YouTube Channels You Should Know About If you don’t have a YouTube channel as an education provider, there’s a good chance you’re behind the times. Nearly every major educational institution in the world now hosts its own collection of videos featuring news, lectures, tutorials, and open courseware. Just as many individuals have their own channel, curating their expertise in a series of broadcasted lessons. These channels allow instructors to share information and blend media in unprecedented and exciting new ways. Because we can now sift through thousands of resources while navigating a single repository, the potential for inspiration and growth in the field of education has reached a new height. Here are the top channels worth following based on views, subscriptions, and quality of content: General YouTube EDU: Launched in 2009, Youtube EDU centralizes content from over 100 universities and colleges, providing access to lectures, research, and campus tours. Mathematics

Riktlinjer för kurser på iSkolor | iSkolor iSkolor är en organisation för pedagoger och andra som tycker om att arbeta med iTunes U och gärna vill dela med sig, inspireras och samarbeta kring sina egna och andras kurser. Kreativitet, fantasi och öppenhet är naturligtvis de viktigaste faktorerna, men följande riktlinjer bör man ha i åtanke när man bygger sin kurs. En kurs består av en serie lektioner och varje kurs representerar ett område inom ett ämne. Det kan antingen vara ett övergripande område som genomsyrar hela ämnet (till exempel formatet på en novell inom svenska) eller en del av det centrala innehållet i ämnet (till exempel andra världskriget i historia). Då kurserna är öppna för alla är det viktigt att de är helt självgående. Kurser som redan finns bör inte göras igen utan då är det bättre att kontakta författaren och inleda ett samarbete för att utveckla och förbättra den redan existerande kursen. Kursinformationen presenterar kursen med en lockande beskrivning och tar kursens syfte och vad den vill uppnå.

6 Ways To Support Students Without Internet Access At Home 6 Ways To Support Students Without Internet Access At Home by Maria Winters DiMarco Last week, Paul Barnwell discussed five reasons to teach digital literacy in the classroom. In addition to the great points he made, I couldn’t help but to take a step back and think about the growing number of children around the country who barely have access to the digital world, if any at all. While some students enjoy unlimited access to the Internet and other digital technology, there are other students, just as capable and full of potential, who struggle to learn even the basics of computer use due to a lack of access. Our world heavily relies on Internet technology for everyday communication, education, and work. Lack of basic research skillsLack of networking skillsInability or extreme difficulty in pursuing a degree in higher edDifficulty searching and applying for jobsInsufficient qualifications for many jobs 6 Ways To Support Students Without Internet Access At Home 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Plan a Better iMovie Trailer with These PDFs Here are a few trailers made by teachers and students. Next to each one is the iMovie trailer template it uses. My Dream Destination - Italy uses the Expedition template.Verbs uses the Superhero template.Properties of Ionic Compounds uses the Adrenaline template.The Giver Book Trailer uses the Adrenaline template.Project-Based Learning uses the Swashbuckler template.Stylus Status uses the Retro template. Because trailers are so short, the information you convey has to be concise. iMovie’s templates do not leave much room for text. And, the more you write, the smaller the text becomes and harder it is to read. iMovie provides an outline and storyboard for each template. To help plan trailers with more original text and shots, I’ve created a fillable PDF for each template. Each PDF is fillable, so you can open in an app like Adobe Reader or Preview and easily add your own text.

It synliggör elevers språkinlärning Att it kan användas för att göra språkundervisningen mer varierad och intressant så att eleverna blir mer engagerade har Monica Carlsson erfarenhet av. - Jag använder datorn varje dag men inte på varje lektion, säger Monika Carlsson. Datorn är dock alltid med och projektorerna använder jag varje dag. Ju mer man använder it desto mer lär man sig och vågar man. Inspelade redovisningar synliggör lärandet Det hela började med att Monika Carlsson ville att eleverna skulle bli medvetna om sitt lärande och se sina framsteg. Framgången med inspelningarna gjorde att Monica fortsatte med enkla animeringar. - Eleverna blev väldigt nöjda med resultatet trots att det var så enkelt. Monika Carlsson har även provat att låta eleverna lämna in muntliga redovisningar via mobiler och Bluetooth. - Det är ett sätt att få eleverna mer intresserade av sin inlärning och variera sina redovisningsformer. Wikis och bloggar utvecklar skrivandet Gunnesboskolan arbetar med projektet "Sextio mil" fram till april 2010.

Teachmeetnotek 16/10 Facebook-grupperna "NO i grundskolan" & "Teknikämnet i fokus" Upload Subscription preferences Loading... Working... NO i grundskolan ► Play all Teachmeetnotek 16/10 Facebook-grupperna "NO i grundskolan" & "Teknikämnet i fokus" by NO i grundskolan18 videos668 views1 hour, 12 minutes Play all Sign in to YouTube Sign in Sign in to add this to Watch Later Add to 10 Ways to Use Instagram in the Classroom Move over, Facebook—if you teach middle or high schoolers, you know that Instagram is one of the most popular social media channels for teens and tweens today. And while it may not seem like it at first, there are many applications for Instagram in the classroom. Of course, it's important to protect students' privacy, especially when using a public channel like Instagram. If you're interested in trying any of the ideas below, we recommend creating a classroom account that you set to "private" and carefully vetting any potential followers. You might also try adapting our suggestions to an educational social media platform such as Edmodo. Finally, be sure to check your school's technology policies before you begin. Okay, disclaimer over! Showcase students' work.

Related: