background preloader

Upload, Share, and Discover Content on SlideShare

Upload, Share, and Discover Content on SlideShare

http://www.slideshare.net/

Related:  Sites pour télécharger des ebook / download french romance ebookoutilsHERRAMIENTAS TICanthonyjoubert

Pedagogisk dokumentation med lärplatta som verktyg Här kommer jag att synliggöra hur man kan använda surfplatta som verktyg med pedagogisk dokumentation. Det är tre steg med surfplatta, fånga processen med surfplatta, barnen reflekterar med surfplatta, pedagogernas reflektioner med surfplattan. Surfplatta som verktyg har underlättat mitt arbete på så sätt att man kan använda den på flera olika sätt beroende på vilken syfte man har. Allt som har samlats in har jag lagt in i appen Keynote för att synliggöra hela processen, synliggöra barnens kunskaper, synliggöra vilka strävansmål man har uppfyllt och material till egen utvärdering. Dokumentation i förskolan! Att använda iPaden som dokumentationsverktyg i förskolan (och även högre upp i åldrarna) går utmärkt. Idag har vi kurs i olika användbara appar för dokumentation. Lpfö Barns inflytande sidan 11:”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. ”Arbetslaget skall se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt och delta i utvärderingen av verksamheten.” Lpfö Utveckling och lärande sidan 9: ”Utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar

iPad i Östersund Är du intresserad av pedagogisk dokumentation i förskolan så rekommenderar jag dig att läsa Lindas blogg där hon nu skriver en serie kring just pedagogisk dokumentation i förskolan. Det är verkligen många tankar man får med sig och jag tänker att det kan fungera som riktigt bra frågeställningar att använda på egna personalmöten eller reflektionsmöten. /Monica Vad är pedagogisk dokumentation för dig?

Related:  Outils et techniques de recherche d'informationsLe guide de survie du rédacteur webPresentations 2.0La cassetta degli @ttrezzi