background preloader

Studi

https://www.studi.se/

Related:  lucmirkami74ollesmarie

Åtta skäl till att läsa böcker regelbundet Det finns mer än en anledning till att läsa en god bok. (Foto: Hieu Le/Unsplash) Kanske tillhör du den skaran av människor som sällan läser en bok. Det som du dagligen läser är förmodligen morgontidningen, lite internetsajter, email och lite Facebook. Fri tillgång till Loops till 1 juli Loops går att använda i klassrummet såväl som på distans och är ett beprövat verktyg för undervisning av hemmasittare och elever som av andra anledningar inte kan ta sig till skolan. Du som lärare skapar enkelt planeringar som dina elever kan följa och arbeta i oavsett var de befinner sig. Vi kallar dem lärloopar och de fungerar som interaktiva tankekartor.

Elevsyn och våra nyanlända Vi har i Sverige tagit emot många nyanlända och skolorna har många gånger saknat en organisation för att fånga upp och ta hand om dem. Det är svårt, mycket svårt till och med, att undervisa nyanlända med många olika språk i samma klassrum som övriga elever. Jag har slitit med detta själv och tidigare skrivit om det: En pedagogisk utmaning. Hur svårt det än är så är det vår skyldighet att se till att även dessa elever får den undervisning som de har rätt till. Döden i bild Me & Dad. Foto: Briony Campbell Fiktionen svämmar över av dem, de är en knapptryckning bort på våra mobiler. De kan väcka avsky eller skänka oss frid. Vi har undersökt fotografiska bilder av döda. Foto: Briony Campbell. Lilla Aktuellt (Du har väl inte missat vår sändningstid? Kl 10 i svtplay - och kl 14.30 i Barnkanalen) Kriminella gäng I Sverige, precis som i alla världens länder, finns kriminella gäng. Den senaste tiden har det pratats mycket om de brott som kriminella gäng gör, bland annat att de skjuter varandra.

Webbinarier Skolinspektionen arrangerar webbaserade seminarier om olika ämnen. Alla som vill är välkomna att delta. Här kan du titta på inspelningar av tidigare webbinarier. Du kan också anmäla dig som prenumerant på inbjudningar till våra webbinarier. Tidigare webbinarier Nätbaserad undervisning - Checklistor Säkerställ att undervisnings-/klassgrupper är på plats i Extens, även för förskoleklass. För stöd kontakta centrala systemhandläggare på Utvecklingsavdelningen. Detta för att underlätta att jobba och dela i Googles verktyg.Säkerställ att pedagogisk personal, elever och vårdnadshavare har kunskap om vilka digitala lärplattformar och lärresurser som används i undervisningen. Säkerställ att minst två lärare ochn skolans Google-admin/ MaApps-ambassadör har tillgång alla Google Classroom som ni skapar. Planera för hur ni bäst fördelar pedagoger i skolans Google Classrooms.

Islam - muslimsk begravning Den tredje monoteistiska världsreligionen som jämte judendomen och kristendomen har sina rötter i Gamla testamentet. Grundtanken i Islam är att Gud är alltings skapare och domare. Hans vilja har blivit känd genom profeterna: Abraham, Moses, Jesus och Muhammed. Enligt Muhammed har budskapet förvanskats i kristendomen och judendomen. Material Språkgemensamma resurser Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska. Bedömning måste ses som en helhet Illustration: Ulf Frödin Den 2 maj 2016 presenterade Skolverket en utvärdering av den nya betygsskalan där man fann att många lärare anser att det nya ”betygssystemet slår hårt mot vissa elever och elever upp-lever att deras betyg avgörs av enstaka svaga prestationer.” De anser också att ”Elever inte kan få ett högre betyg för att de inte uppfyllt enstaka delar av ett kunskapskrav”. Utvärderingens resultat bekymrar oss då den tyder på att en av reformens effekter blivit rakt motsatt det som varit ett huvudsyfte för arbetet att reformera gymnasieskolan, nämligen att främja helhet och sammanhang och därigenom motverka bland annat betygsstress.

Heltäckande pedagogiska verktyg för skolor NE är Sveriges ledande utgivare av ordböcker med ett stort utbud av enspråkiga och tvåspråkiga ordböcker. NE:s tryckta ordböcker är ett utmärkt verktyg för elever på alla nivåer, i språk- och svenskundervisningen. Dessutom har NE ett stort sortiment av bildordböcker som är suveräna kunskapskällor och inspirerande att bläddra i. De avbildar världen runtom oss och visar på ett ögonblick vad saker och ting heter på svenska och andra språk. Tryckta ordböcker från NE > NE är Sveriges ledande utgivare av ordböcker med ett stort utbud av enspråkiga och tvåspråkiga ordböcker.

90+ appar som utvecklar barns modersmål Många appar har text och/eller tal på flera språk, inte bara svenska. Dessa appar passar bra för att utveckla barns modersmål även om det inte alltid är appens ursprungliga syfte. Via den här sidan hittar du lätt dessa appar och kan vid behov filtrera vidare på ålder.

Related:  SO