background preloader

Alla Människor!

Alla Människor!
Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Se filmen! Om filmen Den här filmen berättar kortfattat och övergripande om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Filmen kan visas som en uppstart inför arbete med mänskliga rättigheter och är en bra början om du vill arbeta med alla delarna i materialet Alla människor! Om du pratar om mänskliga rättigheter för första gången med din klass kan du börja med att fånga upp deras tankar och kunskaper om ämnet. Fråga till klassen: Vad tänker ni på om jag säger mänskliga rättigheter? Se filmen tillsammans.Låt klassen återberätta och kommentera filmens innehåll.Fyll i med mer information om FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Fakta om FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna • De mänskliga rättigheterna gäller för alla. Läs mer på www.manskligarattigheter.gov.se

http://www.levandehistoria.se/klassrummet/allamanniskor

Related:  VärdegrundSverigeFörintelsen

Att ta fram förhållningsregler för att lyckas med terminens lärande är min in... Första lektionen med eleverna och du vet inte vad du ska göra? Det kanske t o m är nya elever du möter som du inte har någon relation till. Själv möter jag i höst fyra nya nior och en av dem är jag mentor för. Jag tänkte börja skapa spelregler vid något av de första tillfällena vi har lektion. Vad har de för mål och vilka är deras förebilder? Det är en utmärkt ingång för att gemensamt sätta upp förhållningssätt så de inte blir på mina premisser och på köpet får eleverna metareflektera över sitt lärande.

"Berättelsen om Sveriges demokrati borde alla läsa" Vi bor i ett fantastiskt land som människor flyr till. För att Sverige inte ska glida isär behöver alla få lära sig om de värderingar och den historia som gjort oss så framgångsrika. Vi borde därför ta efter Danmark och införa en demokratikanon, skriver Birgitta Ohlsson (L). Jag tror att vi länge kommer att minnas hösten 2015. 71 bilder som visar varför vi inte får glömma förintelsen Judar, romer, homosexuella, handikappade, polacker och politiskt- eller religiöst oliktänkande dödades systematiskt av nazisterna under förintelsen. Nästan elva miljoner människor, varav sex miljoner judar, mördades. Uppskattningsvis dog det 1,1 miljoner i Auschwitz.

Klimatförändringar – barns vardag Sponsor: Rafiki Datum: 1 oktober Ämnen: SV/SO, Geografi, Samhällskunskap, Övrigt, Värdegrund, Ämnesövergripande År: Grundskola år 2–6 Lektionstyp: Texter och diskussionsfrågor, i grupp eller helklass. Beskrivning Temat är klimatförändring. Eleverna får möta Sheela som bor i Bangladesh. Hennes vardag är årliga översvämningar och att floden torkar ut däremellan. Mänskliga rättigheter - igår, idag, imorgon Förenklat kan man säga att det löper en röd tråd från Förintelsen fram till dagens internationella system och regelverk för de mänskliga rättigheterna. Folkmordet och de fruktansvärda brotten som begicks mot mänskligheten tvingade världen att göra stora förändringar. Några exempel: Före Förintelsen blev enskilda individer sällan eller aldrig ställda till svars för staters massmord eller andra brott mot mänskligheten. Efter Förintelsen etablerades principen om att enskilda makthavare och myndighetsutövare kan ställas till svars. Till exempel för brott mot mänskligheten och för att ha implementerat lagar och regler som strider mot internationell rätt/folkrätt.

Klassråd » Retorik i skolan Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den. Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter. Man röstar och följer de demokratiska spelreglerna precis som de fria männen gjorde under antiken när retoriken växte fram. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Arbetsmodell: För att göra den här argumentationsövningen utgår man från ett påstående, till exempel Pizza till skollunch varje dag, som läraren skriver på tavlan.

100 händelser som skakade Sverige I mitt arbete som universitetslärare har jag ibland låtit studenter rangordna ett tiotal händelser efter deras betydelse. De händelser jag valt ut för bedömning har varit av helt olika karaktär: Jesu födelse, industriella revolutionen, Elvis Presleys död, Sveriges VM-brons i fotboll, uppfinningen av hjulet, och så vidare. Ingen inlämnad lista är identisk med någon annan, men i diskussionen efteråt brukar vi i regel komma överens om att det är vi själva som skapar det förflutna. 13 bilder som visar varför vi aldrig får glömma Förintelsen I dag är det 72 år sedan Auschwitz befriades och nazisternas brott blev kända för världen. Sex miljoner judar dödades under Förintelsen – men även romer, homosexuella och funktionsnedsatta mördades. I bildspelet ovan finns 13 bilder som visar varför vi aldrig får glömma nazisternas brott. Den 27 januari 1945 når Sovjetunionens trupper fram till koncentrationslägret Auschwitz i nuvarande Polen.

Invandring och utvandring i Sverige över tid Befolkningsförändringar (invandring/utvandring), 1850-2015 Visa som tabellVisa som diagram Många söker asyl i sverige Njut av goda ord » Retorik i skolan Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen och par Material: Tidtagarur Arbetsmodell: Placera ut lika många stolar som elever i två rader mitt emot varandra. Vore det inte för Finland ­hade vi talat danska i dag ? För två hundra år sedan rasade kriget för fullt mellan Sverige och Ryssland, kriget som sprängde det svenska riket och som ledde till att Sverige och Finland gick skilda vägar. I nära 700 år var Sverige och Finland samma land, dubbelt så lång tid som Skåne – varit svenskt. Denna historiska ödesgemenskap, som varade så lång tid, verkar skapa förvåning och förvirring i vår tid. Många unga svenskar har aldrig hört talas om att Sverige och Finland var samma land och i Finland vill många inte höra talas om vad som hände. Ändå var Finland aldrig något ocku­perat område och finnarna var inte förtryckta.

/articles/27723?fbclid=IwAR0eU1B3VZnuujrf08zNzMLWUP2fFNPmiGzCRiCWgtafSCTIT5JZ8rnkJUw När tyskarna anföll Polen den 1 september 1939 så blev det starten för andra världskriget. Att samla upp judar i getton var en av de första sakerna som gjordes. För att kunna sätta ”Generalplan öst” i rullning så började nazisterna bygga koncentrationsläger.

EUROPA - Länder EU-länder (anslutningsår) EU har 28 medlemsländer: Vägen till EU-medlemskap Kandidatländer

Related: