background preloader

Förstelärare

Facebook Twitter

Jag har flera gånger tidigare skrivit om min frustration kring hur vi brister i att undervisa digitala färdigheter.

Det kan handla om ämnesspecifika förmågar, vilket jag bland annat har diskuterat i inläggen Varför blir inte mitt ämne mer digitalt? Och Digital scaffolding – det som glömdes bort, men det kan också handla om mer övergripande förmågor. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola […] kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

(Lgr11 2.2) Det här är allas ansvar. Universitetsadjunkt i engelska, med inriktning mot lärarutbildningen - Uppsala universitet. Sortera på publicering: 2017-11-09 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.

Universitetsadjunkt i engelska, med inriktning mot lärarutbildningen - Uppsala universitet

Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor. Per Kornhall. Snabb överblick med whiteboard online – ThereseLinnér. För ett antal år sedan köpte jag in whiteboards till min klass.

Snabb överblick med whiteboard online – ThereseLinnér

Ett väldigt redskap för att få alla elever aktiva och samtidigt ett enkelt sätt att se om alla hade koll på det som jag frågade efter just då, formativ bedömning av gruppens kunskaper. En extra bonus var att det var ett stöd för mig att komma ihåg att vara tyst. Lifelong Learning Web: Log in to the site. Hur jag sammanfattar året, eller, en analys av årets kursutvärderingar. Hej och välkomna till sista inlägget vårterminen -16.

Hur jag sammanfattar året, eller, en analys av årets kursutvärderingar

Vi har officiellt klivit in i sommarens bördiga famn och kan med nyfikna ögon se tillbaka på totalen av året. Detta inlägg redovisar 1) mina elevers utvärderingsdata och 2) min analys och reflektion över mina utvecklingsområden. Elevernas utvärderingsdata Vid slutet av höstterminen 2015 fick jag enkätdata där jag bland annat kunde se att: eleverna ville ha tydligare kursmål som var skrivna på ett enklare språkjag behöver stärka undervisningens anpassning eftersom den fick ett något lägre resultat än till exempel planering, utförande och andra didaktiska områdensamarbetet med biblioteket måste förbättras eftersom det fick låga resultat då eleverna tyckte innehållet var för repetitivt och fokuserade för mycket på källkritikAngående min prestation som lärare fanns det de som var nöjda medan flera önskade:tydligare ledarskaptydligare formuleringarfler stödjande insatser Följande bild visar på elevernas kommentarer om förbättringsområden:

Kursplan i engelska för grundskolan. WeAreTeachers - Get Lesson Plans - Teacher Grants - Teaching Resources and More. Skolporten. 61 Cooperative Learning Activities in ESL - Charles Hirsch, Deborah Beres Supple. Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith. Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper?

Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith

Då jag och Annika Sjödahl började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material. I de uppgifter vi sett bedöms ofta bara skrivuppgifterna och inte själva jämförelsen kring realian. Inte sällan utan stöd för att eleverna ska nå målen. För att synliggöra hur vi tänker kring stödet men även bedömningen har vi delat en planering sist i inlägget. Innan du tar del av den vill vi synliggöra hur vi tänker kring planeringen för att få validitet, för att se till att vi verkligen bedömer det som ska bedömas. Livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används(Lgr11, engelska åk 9)

”Skolans språkkris riskerar Sveriges konkurrenskraft” Vi lever i en internationell och globaliserad värld.

”Skolans språkkris riskerar Sveriges konkurrenskraft”

Vikten av att kunna flera språk ökar. Om Sverige ska vara konkurrenskraftigt, om företagen ska växa, om vi ska bygga broar mellan människor från olika kulturer och öka vår förståelse för andra nationer, räcker det inte enbart med engelska. Paradoxalt nog tycks utvecklingen av språkkunskaperna i Sverige gå åt rakt motsatt håll – mot färre språk. Förutom i engelska, sjunker språkkunskaperna och språkens status i den svenska skolan och andelen elever som läser andra främmande språk än engelska minskar i allt snabbare takt. Webbaserade ordbehandlare. Låt eleverna skriva när de inte vågar prata! - Rosana Månsson. Genom att använda en webbaserad ordbehandlare satt jag igång en hel klass till att först skriva och sedan prata engelska inför hela klassen.

Webbaserade ordbehandlare. Låt eleverna skriva när de inte vågar prata! - Rosana Månsson

Med mina engelskgrupper har vi tidigare jobbat med formella och informella brev samt med att skriva vykort på engelska. Efter att ha läst inledningen till en text i vår lärobok som löd: ”He promised to write long letters to his friends at home, telling them everything he did. But he was too busy, so he wrote postcards instead.”, ställde jag en spontan fråga: What’s the difference between a long letter and a postcard? ITG Webtools 1.0.

En plats där jag samlar den inspiration och de idéer som jag får ta del genom den underbara platsen kallad "nätet". I huvudet på en forskande lärare. Forskarskolan CSIS är nu inne på sitt andra år och just nu känner jag att jag har vind i seglen.

I huvudet på en forskande lärare

Det har hänt många saker på kort tid och mitt arbete har tagit några rejäla kliv framåt. Forskningen ger också avtryck i min vardag som lärare, man blir både stärkt samtidigt som man många gånger undrar vad det är man håller på med.I februari var det dags för 25%-seminarium och redovisning av allt mitt arbete så här långt när det gäller syfte, forskningsfrågor, förankring i befintlig forskningslitteratur, metod, resultat och diskussion.