background preloader

Förstelärare

Facebook Twitter

Bedömning

Förstelärarna – en källa till avund. Sandra är nyutnämnd förstelärare – och ligger lågt gentemot kollegerna.

Förstelärarna – en källa till avund

Furstelärare. Så säger en del. Eller alla egentligen, eftersom man inte skiljer på ö och u i den här landsändan. Ordet förstelärare är förfärligt. Vill du ta del av det utökade kollegiet i sommar eller när som helst? Jag kommer här lista lite olika samlingsdokument eller Pearltrees för att kunna hitta just det nätverk man behöver för egen del.

Vill du ta del av det utökade kollegiet i sommar eller när som helst?

Aretes sju aspekter. Att göra skillnad. 29 Birthday, 160 X 180 cm, Mixed media på duk.Bild: Marcus Eek/BUS 2011.

Att göra skillnad

Courtesy Gallery Kalhama & Piippoo Contemporary De flesta lärare gör dagligen stora – ja till och med heroiska insatser – för att barn och ungdomar ska lära sig allt mellan himmel och jord och för att utvecklas till ansvariga samhällsmedborgare. Låt mig slå fast att vi har skickliga lärare i Sverige. Men vi kan inte komma ifrån att det finns en del som lyckas bättre än andra. De gör skillnad på något sätt. Vi har ofta en modest inställning till att lyfta fram dessa lärare och lära av deras skicklighet.

I skoldebatter uppmärksammas ofta elevernas problem – som om det är eleverna som är problemet och att det är skolan som ska reducera elevernas problem. ”Vi ville ge det här hög legitimitet” Den första omgången förstelärare har funnits på plats i skolorna sedan höstterminens start.

”Vi ville ge det här hög legitimitet”

I processen att tillsätta dem har ett antal huvudmän valt att använda sig av ett utomstående meriteringsföretag. Detta för att öka legitimiteten i tillsättningarna. Under våren 2013 köpte 10 kommuner och friskoleföretaget Kunskapskolan tjänsten förstelärarmeritering från företaget Arete Meritering. Förstelärare - Lärarnas Riksförbund. "Man vet att man måste leva upp till lönen" - Linköping. – Det är svårt att hinna följa upp arbetet, det får vi till stor del göra på raster och utanför arbetstid, säger Malin Runering, 38, förstelärare på Berzeliusskolan i Linköping.

"Man vet att man måste leva upp till lönen" - Linköping

Hon har arbetat som förstelärare på högstadiet i en termin och hade dessförinnan länge funderat på att lämna den allt tuffare skolmiljön och bli rektor trots att hon egentligen allra helst ville stanna kvar hos eleverna. Så kom reformen och förstelärartjänsterna. – Det var precis det jag ville. Innan kändes det ofta som att jag bara stod och stampade.

Jag ville jobba med att utveckla skolan. Men samtidigt som det är roligt och utvecklande är det också väldigt krävande. Dalademokraten. Äntligen kan lärare göra karriär inom sitt yrke!

dalademokraten

Det utbrister Lärarnas Riksförbund på sin hemsida. Karriärtjänster har blivit ordet för dagen och det är naturligtvis Jan Björklund som initierat den nya modellen. Om förstelärare. Kunskapsformaren. Så jobbar Annika med formativ bedömning Så jobbar Annika utifrån de fem formativa nyckelstrategierna – några exempel: 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav: Annika delar en bedömningsmatris med varje elev för att synliggöra vad de kan nu och vad nästa steg blir.

Kunskapsformaren

Hon visar elevexempel och elever får bedöma egna texter. 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet: Annika använder sig av öppna frågor och ”exit tickets”. 3 Ge återkoppling som för lärandet framåt: Annika ger återkoppling och konkreta förslag på hur eleven kan utvecklas framåt. 4 Aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra: How to Be a Good Teacher: 20 Steps (with Pictures. User Reviewed Two Methods:Classroom ManagementLesson PlanningCommunity Q&A Being a good teacher can be the most rewarding and exciting job in the world - however, being a teacher who doesn't work effectively can be stressful, painful, and exhausting.

How to Be a Good Teacher: 20 Steps (with Pictures

Here is some information on being a good teacher you may find useful. Kunskapsformaren. Att skriva ett bra svar. Jag har precis kört igenom en typ av lektionspass som jag verkligen gillar.

Att skriva ett bra svar.

Inte för att det är det mest lustfyllda vi gör kanske, utan för att jag alltid går från de lektionerna med känslan att eleverna verkligen har lärt sig något. Vilket ju alltid känns tillfredsställande. Jag brukar vika någon eller några lektioner under varje läspass till att prata om kvalitet i elevsvar. Vi kan också kalla det: hur du skriver ett bra svar, eller: att tänka på när du resonerar kring en text. I detta fallet har klassen läst Häxfeber, en skönlitterär bok om häxprocesser i det medeltida Danmark. Den här gången gjorde vi så här: 1. 2. 3. 4. 5. Forskning om undervisning och lärande. Classroom Warm-Up Routine: Math Class Warm-Up.

Studiedagen del 3.pages - studiedagen-del-3.pdf. Studiedagen del 2 - studiedagen-del-2.pdf. Strävorna. - Hur kan man synliggöra förmågorna? Inför digitala nationella prov. Annons Publicerad kl Dela Skicka länk via e-post.

Inför digitala nationella prov

Planering arbete om uppfinningar. 20131126-202917. Specialpedagogen. Välkommen till verkligheten - Strax innan påsk var Anne-Marie Körling hos våra elever på Skapaskolan med anledning av att Robert Zatorre (internationellt ledande hjärnforskare) besökte Sverige för att diskutera lärande, inlärning och undervisning. I går sändes inslaget på Rapport: Nya studier kan revolutionera forskning om inlärning (SVT 22/4-14) Det känns bra att skolan lyfts positivt och det känns bra att arbeta på en skola med kollegor som verkligen vill försöka vara med och bygga skolan vi alltid velat se.

Samtidigt är det lätt att vid professorns ord om att vi lär oss på olika sätt påminnas om Hasse Alfredssons ord: ”de’va’re jävligaste. Observera ironin, detta är väl något som skickliga lärare alltid har vetat och utgått ifrån i sin planering av undervisningen.