background preloader

Etik

Facebook Twitter

Vad menas med islamism? Du läser nu en av de fria artiklar du har kvar denna månad Beställ på SvD.se/gratis2 Islamism är ett vitt och spretande samlingsbegrepp som används för att beteckna politisk islam på olika sätt, allt från al-Qaida till turkiska AKP.

Vad menas med islamism?

Att detta begrepp används för så vitt skilda ideologier visar att det behövs fler nyanser för att beskriva mångfalden inom politisk islam. Turkiets EU-orienterade och demokratiskt valde premiärminister Recep Tayyip Erdogan har mer gemensamt med Göran Hägglund och Fredrik Reinfeldt än med Usama bin Ladin. Var finns rötterna till nutidens islamism? Den moderna islamismens moder är Muslimska brödraskapet som bildades i Egypten som en reaktion på att Atatürk, det moderna Turkiets skapare, avskaffade kalifatet i Istanbul 1924. Var står Muslim­ska brödraskap­et idag? Rörelsen har genomgått många genera-tionsskiften. Nu pratas mycket om salafister, vad är det? Hur ser salafisternapå mer än 1000 år av islamisk tradition?

Hur ser det ut i Sverige? Donor 4787 New Interview notes 0. In vitro to gene editing: Slow crawl to designer babies. These are not descriptions from romance novels, nor are they OKCupid profiles.

In vitro to gene editing: Slow crawl to designer babies

These are actual descriptions you'll find when sperm-shopping online. With a few mouse clicks and a credit card, you can order the beginnings of a specific type of baby. And as genetic technology improves, there will be many more ways for us to choose the kind of child we have. The question is, will we? Thought leaders, scientists and policy makers from both countries are holding a historic summit in Washington this week to debate the question of "when, if ever, we will want to use gene editing to change human inheritance," as David Baltimore of Caltech, the summit chairman, put it in his opening remarks.

For generations, reproductive medical technology has advanced, sometimes faster than popular opinion. A Victorian phenomenon A Quaker couple with fertility problems didn't know they'd change reproductive history when they sought their doctor's help. UK scientists can genetically modify human embryos. The landmark decision means scientists will now be allowed to alter the DNA of embryos, for research purposes only.

UK scientists can genetically modify human embryos

It remains illegal for these genetically altered embryos to be implanted in a woman. No more disappointments: Choose the sex of your child. Susan Gunn is a slender, pretty woman married to Robert, an investment manager.

No more disappointments: Choose the sex of your child

Robert is a martial arts fiend and has a coiled-up, physical intensity that suggests he could, with one flick of his pinkie, pluck out your carotid artery. Of course he wouldn't – he's a most genial man – but that impression must help in his line of work. Designer Babies: The Truth Behind Preimplantation Genetic Diagnosis. Dozens of books and movies detail a future in which eugenics, in some sneaky form or another, takes over society.

Designer Babies: The Truth Behind Preimplantation Genetic Diagnosis

Barn – till vilket pris? PGD - Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Par som bär på anlag för en genetiskt betingad sjukdom löper relativt stor risk att föda barn som drabbas av sjukdomen.

PGD - Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

I vissa fall räcker det att den ena föräldern är anlagsbärare, i andra fall krävs att båda föräldrarna är bärare av anlaget för att sjukdomen skall komma till uttryck i nästa generation. I de fall då den mutation som ger upphov till sjukdomen är känd eller då genetiska markörer som är kopplade till sjukdomen är kartlagda, har man möjlighet att utföra prenatal diagnostik som i dag utföres i 8:e-17:e graviditetsveckan med olika metoder. Därefter får föräldrarna välja om de vill göra abort eller inte beroende på provsvaret. Det vill säga den idag tillgängliga fosterdiagnostiken är i huvudsak abortinriktad, vilket utgör ett principiellt etiskt och moraliskt problem för många par.

Detta leder till att en hel del par avstår från att skaffa biologiskt egna barn av rädsla för att få ett allvarligt sjukt barn. Vi skapar inte designade barn - utan hjälper svårt sjuka. Debatt Jag är positiv till att lagen nu ger möjlighet att i mycket speciella fall hjälpa ett svårt sjukt barn.

Vi skapar inte designade barn - utan hjälper svårt sjuka

Farhågorna om en utveckling mot så kallade designer babies ser jag som teoretisk. Vi står inte på tröskeln till en ny etik som tillåter manipulering av embryon för att välja egenskaper. Det handlar endast om att enskilda familjer får en möjlighet till behandling av ett svårt sjukt barn - något de tidigare saknat, skriver professor Anders Fasth. Socialstyrelsen har i går den 28 maj meddelat att man beviljar tillstånd till PGD-HLA i tre av fyra fall där ansökan inkommit under året. Preimplantatorisk genetisk diagnostik. Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) är en teknik att utföra genetisk diagnostik av befruktade ägg (preembryon).

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

PGD utförs i samband med in vitro-fertilisering (IVF, se sida om assisterad befruktning). Metoden innebär att en eller två celler avlägsnas från det befruktade ägget och analyseras molekylärgenetiskt. Oftast söker man efter ett specifikt sjukdomsanlag eller gen. Eftersom en IVF-behandling oftast resulterar i flera befruktade ägg är det sannolikt att man finner ett eller flera ägg som inte bär på sjukdomsanlaget. Det utvalda befruktade ägget återförs då till kvinnans livmoder där det kan utvecklas till ett foster. I Sverige är PGD endast tillåtet vid risk för allvarliga ärftliga sjukdomar och erbjuds endast till par som är anlagsbärare för dessa. Genom PGD är det tekniskt sett möjligt att analysera många fler gener än endast de som ger upphov till svåra sjukdomar. PGS – preimplantatorisk genetisk screening I Sverige är inte PGS tillåtet annat än vid forskningsstudier.