background preloader

Förstelärarna – en källa till avund

Förstelärarna – en källa till avund
Sandra är nyutnämnd förstelärare – och ligger lågt gentemot kollegerna. Furstelärare. Så säger en del. Eller alla egentligen, eftersom man inte skiljer på ö och u i den här landsändan. Ordet förstelärare är förfärligt. Men det är svårt att förstå hur jag ska få med mig andra lärare. Man vill inte verka märkvärdig. Hittills har jag inte mött så mycket avund­sjuka. Ändå har vi diskuterat den nya skiktningen väldigt lite. På min skola var vi ganska öppna med att vi skulle söka. Jag och min närmsta kollega sökte. För mig har det varit något av en boost för självförtroendet. Den riktiga belöningen är tiden. Rektor Per tror inte det blir problem. Vi rektorer som skötte urvalet av förstelärarna pratade om att det eventuellt kan skapa dålig stämning. Jag upplever att alla lärare är jätteintresserade av fortbildning och av att prata om utveckling i sina ämnen. Dessutom finns det fortfarande möjlig­heter för dem som inte valdes. I stället kunde man ge flera lärare lite rimligare ökningar.

Nyhet : Ser förstelärartjänsten som ett lyft för skolan Den nya karriärstjänsten förstelärare är ett sätt att locka fler personer till lärarkåren. Det tror försteläraren Camilla Trönsdal. – Tjänsten handlar i grund och botten om att öka läraryrkets attraktionskraft, säger hon. – På till exempel kemisidan är det svårt få tag i lärare så yrkets attraktionskraft behöver öka, säger Camilla Trönsdal. Tjänsten är begränsad till ett år, men hon och de andra förstelärarna har uppmanats att söka den igen. – Jag tror att detta på sikt kan höja nivån och ge positiva effekter i skolvärlden. Mycket av det som ingår i arbetet som förstelärare – som att arbeta med skolutvecklingsfrågor, göra utprövningar av prov och nya pedagogiska arbetssätt, samt handleda lärarstudenter – är sådant Camilla Trönsdal redan tidigare ägnat sig åt i arbetet utöver undervisningen. – Jag upplever det som att jag kommer få mer tid till det slags arbete jag redan gjort. I arbetsgruppen, där Camilla Trönsdal och de andra förstelärarna på skolan ingår, har en hel del redan gjorts.

Cecilia – en förstelärare Felicia åkte till Stockholm och såg Trollkarlen från Oz. På väg hem krockade tåget med en älg. Gustavs pappa har fyllt år. Många händer sträcks ivrigt i luften under måndagens morgonsamling i Cecilia Bergentz 4–5:a på Hummelstaskolan utanför Enköping. Denna oortodoxa didaktik är ingen slump. I dag ska eleverna bilda ord som innehåller de tre bokstäverna på bilars nummerplåtar. Eleverna delas in i par. Cecilia Bergentz avstyr vänligt men bestämt ett par pojkars försök att spara några meter genom att springa längs vägen i stället för bakom skolan. Lektionen är ett led i Cecilia Bergentz strävan att göra engelskan roligare för eleverna. – Jag jobbar gärna med konkreta uppgifter och bilder. En bra uppgift ska väcka elevernas motivation och arbetsglädje, och kunna genomföras av alla trots att de är på väldigt olika nivåer, tycker Cecilia Bergentz. – Bilar är intressanta, parkeringen där barnen annars inte får vara är spännande och poängsättningen är en utmaning. MOTIVATION. Bild: Sten Arndt

Statsbidrag för karriärtjänster Krav på lärarlegitimation För att statsbidrag för en karriärtjänst ska betalas ut måste försteläraren eller lektorn ha lärarlegitimation. Huvudmannen måste vid varje rekvisitionstillfälle intyga att de som utsetts till förstelärare har legitimation. Om en lärare som inte redan har legitimation utses till förstelärare måste ansökan om legitimation därför göras i god tid innan rekvisitionstillfället. Så många förstelärare kan det bli i din kommun Här finns statistik på hur många som kan få en tjänst som förstelärare i kommuner runt om i landet från och med den 1 juli 2014. Geografisk spridning av förstelärare (189 kB) Skolverket har för läsåret 2014/2015 beviljat bidrag för totalt 14 000 karriärtjänster, vilket är en ökning med 11 000 jämfört med förra året. Läs mer i vårt pressmeddelande om 14 000 karriärtjänster Bidraget ersätter lärarens löneökning Statsbidraget ska gå till lärarens lön och sociala avgifter. 85 000 kronor för en förstelärare 170 000 kronor för en lektor Nyanställd lärare

Inneh llet i karri rtj nsterna Vem kan få en karriärtjänst? Regeringen har fastställt kriterier för förstelärare och lektor. Förstelärare kan den bli som • är legitimerad − gäller från och med 1 januari 2014 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen • även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen Särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning kan den bli som • är legitimerad − gäller från och med 1 januari 2014 • har avlagt en examen på forskarnivå • har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet Läs mer: Skolverkets webbplats - beviljade bidrag Skriv ut Tipsa Skickliga lärare som engagerar sig är en förutsättning för skolans utveckling.

Related: