background preloader

Sverige

Facebook Twitter

Nationen: Skitåret 1917. Från dödsboken när pesten slog till – kulturlandskapetblekinge. En fruktansvärd epidemi.

Från dödsboken när pesten slog till – kulturlandskapetblekinge

Här är historien om samerna. Tidigare okänd stormannagård upptäckt på Birka - Stockholms läns museum. Med hjälp av georadar har forskare identifierat en tidigare okänd stormannagård på Birka.

Tidigare okänd stormannagård upptäckt på Birka - Stockholms läns museum

Gården kan ha tillhört en man vid namn Herigar som var kungens ställföreträdare på Birka och som omnämns i de skriftliga historiska källorna. Undersökningarna ger bevis för dess läge vid Korshamn på Björkö. Skarhults Slott. Pressmeddelande Skolfilmer Skarhults slott december 2016 Det händer ingenting!!

Skarhults Slott

Nu släpper hon 6 kortfilmer om svensk kvinnohistoriaNu tar Alexandra von Schwerin saken i egna händer. Svenska skolböcker i his­toria har länge kritiserats för att innehålla för få kvinnor. I en ny historiebok för åttondeklassare nämns tex fler nazister än kvinnor. Vore det inte för Finland ­hade vi talat danska i dag. ?

Vore det inte för Finland ­hade vi talat danska i dag

För två hundra år sedan rasade kriget för fullt mellan Sverige och Ryssland, kriget som sprängde det svenska riket och som ledde till att Sverige och Finland gick skilda vägar. I nära 700 år var Sverige och Finland samma land, dubbelt så lång tid som Skåne – varit svenskt. Vetenskapens värld - Avsnitt 8. 100 händelser som skakade Sverige. I mitt arbete som universitetslärare har jag ibland låtit studenter rangordna ett tiotal händelser efter deras betydelse.

100 händelser som skakade Sverige

De händelser jag valt ut för bedömning har varit av helt olika karaktär: Jesu födelse, industriella revolutionen, Elvis Presleys död, Sveriges VM-brons i fotboll, uppfinningen av hjulet, och så vidare. Ingen inlämnad lista är identisk med någon annan, men i diskussionen efteråt brukar vi i regel komma överens om att det är vi själva som skapar det förflutna. Det är vi, inte förflutenhetens egna invånare, som avgör vad som ska lyftas fram.

Först när nutiden har blivit historia kan vi bedöma om en händelse är ”historisk”, ”dramatisk” eller tillräckligt ”skakande” för att vi skall känna oss berättigade att bruka den typen av ord. Sveriges gränser från 1150 till idag. Ingeborg Håkonsdotter ~ Mäktigast i Skandinavien. En reklamfilm från 1940-talets Hälsingland. Berättarrösten föreställer att tillhöra en ung man som med rak rygg och stolthet i rösten visar upp sitt Hälsingland för en ung kvinna som man får anta är hans fästmö.

En reklamfilm från 1940-talets Hälsingland

Storyn finns väl mest där som ram för de olika scener som visas upp från landskapet. Hälsingland rapsodi är troligen en sorts marknadsföringsfilm, producerad SJ. Exakt varför den gjordes och hur den kom till går inte riktigt att veta. Filmen finns i Svenska filminstitutets och Kungliga bibliotekets gemensamma arkiv, men någon mer information än vad som går att utläsa från filmen i sig går inte att få tag på.

Vi jämför industrierna då med nu. Slöjan har en lång historia i Sverige. I mer än tre decennier har USA, mer eller mindre intensivt, fört krig i Mellanöstern, och något slut tycks ännu inte finnas i sikte.

Slöjan har en lång historia i Sverige

I en ny bok menar Andrew Bacevich att problemet är att USA varken väntat ut eller krossat motståndaren, utan istället valt otydliga medelvägar. Från andra världskrigets slut till 1980 – under hela 35 år – dödades praktiskt ­taget ingen amerikansk soldat i strid i Mellanösternregionen (desto fler stupade i främst Korea och Vietnam). Under den lika långa period som förlöpt sedan dess har däremot praktiskt alla amerikanska soldater som dödats i strid stupat i just denna region – Mellanöstern med angränsande länder som ­Afghanistan och Somalia. Sådan anslående statistik är en utgångspunkt för Andrew Bacevichs monumentala samtidsanalys ”America’s war for the Greater Middle East. TF 250 år - Riksarkivet. År 1766 väckte Sverige uppseende genom att som första land i världen anta en grundlag som avskaffade censuren och öppnade upp myndigheternas arkiv för allmänheten – Tryckfrihetsförordningen.

TF 250 år - Riksarkivet

Den innebar rätten för alla att: publicera tankar, fakta och idéer i tryck. ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar (beslut, domar, brev, utredningar etc). Denna rättighet kallas i dag för offentlighetsprincipen och är ännu rätt unik i världen. Tryckfrihetsförordningen präglar vårt öppna samhälle och är en viktig del av vår demokrati. Alla högstadieskolor får ny bok om antiziganism - Kommissionen mot Antiziganism. Kommissionen mot antiziganism skickar i dag i en storsatsning boken ”Antiziganismen i Sverige – om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag” till SO-lärare på alla landets högstadieskolor.

Alla högstadieskolor får ny bok om antiziganism - Kommissionen mot Antiziganism

Med utskicket vill kommissionen sprida kunskap om Sveriges antiziganistiska historia, med kopplingar till nutid. – Sverige har en antiziganistisk historia. Staten och kommunerna har utsatt romer för övergrepp och kränkningar. Denna del av den svenska historien har haft en undanskymd roll och inte gjorts känd för en bred allmänhet. Genom denna storsatsning, som riktar sig till lärare och elever på högstadiet, vill vi ändra på det, säger Thomas Hammarberg, ordförande i Kommissionen mot antiziganism.

Den nya boken bygger på regeringens vitbok ”Den mörka och okända historien”, men beskriver också hur antiziganismen kan komma till uttryck i dag. Största bildskatten från 1600-talet nu på nätet. Folk i branschen kallar praktverket ”Suecian”, helt enkelt.

Största bildskatten från 1600-talet nu på nätet

Alla bilder och skisser sammantaget är över tusen. Det har länge varit eftertraktat av forskare, men de har då behövt söka upp ett ställe där någon kopia finns, och sedan tillkommer grundregeln att gamla böcker ska man helst peta på så lite som möjligt för att minimera slitaget. När arbetet påbörjades 1660 var Sverige som allra störst geografiskt. Det inkluderade även Finland, Ingermanland (där i dag St. Petersburg ligger), Estland och Livland (norra delen av Lettland inklusive Riga). Tore blåste eld upphör.

Den 14 maj är det 85 år sedan militären sköt skarpt mot demonstranter i Lunde i Ådalen. Fem människor dödades och fem skadades svårt. I en serie reportage uppmärksammar vi nu tragedin som gav eko över hela landet och ut i Europa. Mytisk extremvinter visade sig stämma. År 536 skedde ett jättelikt vulkanutbrott någonstans på norra halvklotet. Vulkanen kastade stora mängder svavelpartiklar högt upp i jordens atmosfär, där de reflekterade bort solens värmestrålning under flera års tid. Det finns faktiskt ögonvittnesskildringar av händelsen bevarade – skrifter på latin och grekiska som talar om att solen förmörkas och inte lyser som vanligt förrän efter flera år.

Invandringen till Sverige (1000 - 1900) - Wiki-Rötter. Vikingatiden och tidig medeltid Högmedeltiden och Hansan Under 1100-, 1200-, och 1300-talen växte Nordtysklands roll som handelscentrum och de mest betydelsefulla städerna bildade år 1358 Hanseförbundet. Patriarken från Söderala. Patriarken från Söderala. Sigrid Storråda var skoningslös som drottning. Sveriges tuffaste drottning levde ett så äventyrligt och dramatiskt liv att en del historiker tvivlat på att hon fanns. Men hon fanns, hennes söner blev mäktiga kungar som styrde över Sverige, Norge, Danmark och England.

Hon hette Swiatoslawa, Gunhild och Sigrid Storråda. Förvirringen och osäkerheten kring hennes namn och existens beror på att det finns ytterst få samtida källor från hennes egen tid, kring år 1000. Eventuellt är berättelsen om hennes liv en sammanblandning av flera kvinnors öde. Vad. Vada sjökullar. Time Travel Tours Blogg- Historia i Stockholms län. Torpare, statare och backstugusittare. Ett satans år.

De Icke Önskvärda - Rashygien I Sverige (dokumentär 2002) Här är historien om samerna. Vikingar, sjörövare, danska fogdar – så började Söderhamns historia. Snabbfakta SJ Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund .Facts about state railway Kilafors - Söderhamn - Stugsund. Spelar det någon roll varifrån vi kommer? Hundra svenska år. I Fattigstugan. Hermans historia. Snusets historia - Svenskt Snus. Sveriges historia, del 4: Rikets födelse. Därför får vi inte glömma slaveriets offer. Old Maps Online.

Vem tror du att du är? - Avsnitt 1. Radiojournalist skildrar Joe Hills livsöde. När Sverige blev rikt, del 3. När Sverige blev rikt, del 2. När Sverige blev rikt, del 1. Hundra svenska år - Avsnitt 1: Folkhemmet tur och retur. Vad vet du om mäktiga kvinnor i svensk historia? The Vikings in Ireland. When Irish archaeologists working under Dublin’s South Great George’s Street just over a decade ago excavated the remains of four young men buried with fragments of Viking shields, daggers, and personal ornaments, the discovery appeared to be simply more evidence of the Viking presence in Ireland. At least 77 Viking burials have been discovered across Dublin since the late 1700s, some accidentally by ditch diggers, others by archaeologists working on building sites. All have been dated to the ninth or tenth centuries on the basis of artifacts that accompanied them, and the South Great George’s Street burials seemed to be four more examples.

Is the Period of the Vikings older than what believed? Ancient Origins seeks to uncover, what we believe, is one of the most important pieces of knowledge we can acquire as human beings – our beginnings. While many believe that we already hold such knowledge, our view is that there still exists a multitude of anomalies and mysteries in humanity's past that deserve further examination. We therefore wish to foster an open community that is dedicated to investigating, understanding and explaining the origins of our species on planet earth. To this end, we aim to organize, support and even finance efforts in this direction.

Our aim is to move beyond theories and to present a thorough examination of current research and evidence and to offer alternative viewpoints and explanations to those currently held by mainstream science and archaeology. Better Identification of Viking Corpses Reveals: Half of the Warriors Were Female. From: tor.com Shieldmaidens are not a myth! A recent archaeological discovery has shattered the stereotype of exclusively male Viking warriors sailing out to war while their long-suffering wives wait at home with baby Vikings. (We knew it! We always knew it.) Här sattes svenskar i slavarbete.