background preloader

Sverige

Facebook Twitter

Hungermarschen i Söderhamn by Kasper Englund. Livet i svenska armén 1600- till 1800-talet. Hur kunde det då se ut när armén kom marscherande?

Livet i svenska armén 1600- till 1800-talet

Den 3 september 1631 passerade Gustav II Adolf en bro över Elbe på väg med hela sin armé mot Breitenfeld. Under bron dolde sig fientliga spejare som observerade och räknade för fullt: ”Först kom 2.046 fotfolk, 62 hästar (med ryttare), 2 vagnar, 4 kanoner med 11 hästar, 2 kanoner med 13 hästar” och så vidare i en närmast oändlig rad. Efter 276 ryttare med blå och vita standar följde Gustav Adolf själv och därefter 130 ryttare, och sedan en oändlig uppräkning av soldater, ryttare, kanoner, rustvagnar, reservhästar, kärror med kulor, bagage- och marketenterivagnar, innan de förmodligen ganska trötta spejarna kunde summera: ”Kavalleriet bestod av 7.881 ryttare med infanteriet uppgick styrkorna till 21.685. Till detta kom kvinnor och barn, kuskar och andra i stort antal.” Kvinnor och barn följde med armén Inte minst under 1600-talet följde många kvinnor och barn med armén.

En stadsvandring i Söderhamn. (145) Filippa: drottningen som regerade Sverige.

Samer

Vikingar. Bronsåldern slutade med kollaps och massdöd. Ungefär samtidigt som bronsåldern övergick i järnåldern minskades befolkningen drastiskt, speciellt i de nordliga delarna av Europa.

Bronsåldern slutade med kollaps och massdöd

Arkeologer har länge försökt förklara vad som egentligen orsakade den kraftiga befolkningsminskningen. En teori har varit att klimatet blev så mycket kallare i början av järnåldern. Men ny forskning kan nu visa att befolkningen på Irland rasade kraftig flera generationer innan det började bli kallare. Ian Armit är arkeolog vid Bradford University i England och har tillsammans med irländska kollegor tagit fram en modell för att datera exakt när befolkningsantalet sjönk i Irland och när det började bli kallare. – Vi har kunnat göra kol-14 dateringar på mänskliga lämningar från matlagning, som djurben vid boplatser och rester från grödor, bland annat, på Irland. Torvmossor berättar. Magda Ajax besöker fäboden Backbuan i Ragunda. Drygt en mil från Krokvåg by, längs en stenig skogsbilväg går färden innan fäbodvallen öppnar upp sig mitt i bland de höga granarna.

Magda Ajax besöker fäboden Backbuan i Ragunda

Mycket är förändrat sedan Magda Ajax var barn, då bestod vallen av flera stugor och ladugårdar, öppna ängar och gärdsgårdar. Höll ängarna öppna I dag jobbar skogen för att bit för bit ta tillbaka sin vall och de öppna ängarna som Magdas pappa och andra bybor en gång i tiden kämpade för att hålla öppna. Första sommaren Magda kom till Backbuan var 1936 och hon var sju år gammal. Hennes storasystrar, Mary och Sofia, som hade varit där tidigare om somrarna, hade då fått plats som hushållerskor. Tiden är en dröm. Tiden är en dröm - 1. Sverige 1859-1879. Folkminnen - Inlägg. (206) Lucialegender och lussefirande. Massakern i Sandby borg. Pärlor utspridda på kalkstensgolven och andra sönderrivna smyckesdetaljer har gjort att Helena Victor tror att kvinnorna behandlats annorlunda.

Massakern i Sandby borg

Kanske, resonerar hon, fördes de till en annan plats i borgen – en som ännu inte grävts ut. Visst kan en och annan av dem tagits som slav, men med tanke på hur man behandlat de andra av borgens invånare var nog kvinnornas öden ännu värre. Kanske våldtogs de innan de dödades – ett tillvägagångssätt som är känt från mer moderna konflikter. Besökarna vid Sandby borg protesterar inte sällan mot arkeologernas teorier. Visst, invänder de, måste det varit mer lönsamt att ta med sig folk som slavar, att plundra rikedomarna och stjäla med sig djur och boskap? Svenska sockermiljonärer på Kuba. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna Början till slutet för svenskkolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk – Wagner Sugar Corporation – i närheten av Bayate.

Svenska sockermiljonärer på Kuba

Genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla småodlare, som tidigare sålt till det svenska bruket, att i stället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för dem som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbade Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till det amerikanska bolaget. Flera »sockermiljonärer« återvände till Sverige, och av förklarliga skäl valde de att hålla tyst om sina lyckade investeringar.

Från idiot till medborgare. Genom lagändring 1989 ersattes rättsinstitutet omyndighetsförklaring med förvaltarskap.

Från idiot till medborgare

Det innebar också att alla svenska medborgare över 18 år för första gången fick rösta i allmänna val. Som jämförelse fick personer omhändertagna av fattigvården rösträtt 1945. Sveriges regenter - Sveriges Kungahus. Rödsot skördade hundratusentals liv. Överdödlighet bland unga män kan möjligtvis förklaras med att de lättare utsattes för smitta.

Rödsot skördade hundratusentals liv

I kristider tvingades de i högre grad än kvinnor ut på vandring i sökandet efter mat och arbete, och som soldater var de också mer utsatta för smitta. Men även biologiska förklaringar har framförts, där kvinnors högre andel kroppsfett antas ge dem större möjligheter att klara sig i kristider. Olika spridningsmönster för rödsoten Av befolkningsstatistiken framgår att det rådde stora skillnader mellan olika delar av Sverige när det gäller utbrott av rödsot. Medan vissa län bara hemsöktes ett par gånger under perioden 1750–1900, härjades andra närmare tjugo gånger. KVINNORS MINNEN. Serie: Händelserna i Ådalen. Facebook. Fotografihistoria – Arundo.

Storstrejken 1909 - Företagskällan. När farfar var liten - att gå i skolan. De första svenskarna - Avsnitt 1. Svensk arbetsgivarpolitik tar form 1897–1909 - Företagskällan. När fackföreningarna blivit en maktfaktor i Sverige tvingades även arbetsgivarsidan att organisera sig.

Svensk arbetsgivarpolitik tar form 1897–1909 - Företagskällan

Artikelförfattaren presenterar här sin färska avhandling om hur den svenska arbetsgivarpolitiken tog form och berättar om de olika idéer som kämpade om herraväldet i det tidiga SAF. Sveriges moderna industrialisering tog rejäl fart då näringsfriheten infördes på 1860-talet. Vid Stockholmsutställningen 1897 kunde flera internationellt framgångsrika företag, som Separator och L.M. Ericsson, visa upp sig för besökare från alla samhällsklasser. Industrins ledare var den nya samhälleliga eliten. Den fackliga utvecklingen tar fart Samtidigt kom föreningsfriheten, som öppnade för folkrörelsernas och fackföreningarnas framväxt.

Sveriges riksdag firar demokratin - Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år. Under åren kommer en utställning ta plats i Gamla stan i Stockholm, i skyltfönstren längs Mynttorget och Västerlånggatan.

Sveriges riksdag firar demokratin - Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år

Där kommer olika delar av demokratiseringsprocessen att iscensättas och gestaltas men också visa på utmaningar med vårt demokratiska system och de problemställningar vi står inför i framtiden. Utställningen har vernissage 17 december 2018 då det är hundra år sedan de första överenskommelserna om allmän och lika rösträtt togs i riksdagen 1918. Vår Blodiga Historia on acast. Södra Norrland – häxprocessernas mark. I Medelpad, i Hälsingland, i Ångermanland, i Dalarna; i städer såväl som på landsbygden hölls rannsakningar mot misstänkta häxor.

Södra Norrland – häxprocessernas mark

Kulmen var åren 1668–1676. Då skedde också ett utbrott i Bohuslän, men inget kan mäta sig med häxhysterin i våra trakter. Som följd av en explosionsartad ryktesspridning ställdes ett tusental människor ställdes inför rätta och runt 300 avrättades. Nu vet vi hur skäribon talade år 1218. Året är 1218 och vi styr in mot Vidskär mellan Aspö och Jurmo, Iurima, som man säger på den här tiden. På stranden följer några fiskare med vår ankomst. Kommer de att förstå vår finlandssvenska, och vice versa, undrar jag. Tanken på en fiktiv tidsresa är hisnande. Hur lät den fornsvenska som talades längs skärgårdens "Highway nr 1", segelleden via Kökar, Utö, Jurmo, Nötö, Borstö, Vänö och Hitis?

UR Samtiden - Bokmässan 2017: Att gräva fram en stad på nytt. Från morsk viking till ömklig träl – Jan Olov Nilsson. Om man säger farfar eller mormor så där en sexton-sjutton gånger har man frammanat en rak anfader eller anmoder som levde för tusen år sen. Genom att testa sitt DNA kanske man kan få en uppfattning om var den personen levde. Mitt Y-DNA skvallrade om en anfader som var viking och vars avkommor slog sig ner i England. Det lät så spännande att jag beslöt köra testet i botten, så långt dagens vetenskap medger. Och nu visar det sig att jag kanske inte alls var en viking. Historical Map of Europe at...

Riddarhustorget – en digital utställning : Riddarhuset. The Swedish theory of love. DEBATT: De som angriper minoriteter angriper det demokratiska samhället – och kräver vår kraftfulla respons. Sveriges ögon riktas nu mot Ludvika inför Nordiska motståndsrörelsens demonstration första maj. Det är inte första gången vi ser nazister marschera på gatorna. Det finns anledning att känna rädsla och obehag.Nordiska motståndsrörelsen (NMR) bildades 1997 och är en nazistisk organisation som vill störta demokratin. Deras hat och våld har fortsatt in på 2000-talet och nu ses NMR som den största och farligaste nazistiska grupperingen i Sverige. Med antisemitisk grund hyllas Hitler som om Förintelsen aldrig hade ägt rum. Antisemitism och andra former av rasism är en angelägenhet för hela samhället. Maktfaktorn - en webbplats om demokrati.

Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Se filmen! Om filmen Den här filmen berättar kortfattat och övergripande om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Filmen kan visas som en uppstart inför arbete med mänskliga rättigheter och är en bra början om du vill arbeta med alla delarna i materialet Alla människor! Om du pratar om mänskliga rättigheter för första gången med din klass kan du börja med att fånga upp deras tankar och kunskaper om ämnet. Fråga till klassen: Vad tänker ni på om jag säger mänskliga rättigheter? "Berättelsen om Sveriges demokrati borde alla läsa"

Vi bor i ett fantastiskt land som människor flyr till. Dagens Nyheter - Det är första maj och runt om i landet... 100% kamp – Sveriges historia. Kamper för rättigheter är en viktig del av Sveriges historia som visar att samhället går att förändra. Lararhandledning 100 procent kamp 2017. "Berättelsen om Sveriges demokrati borde alla läsa" Jag tror att vi länge kommer att minnas hösten 2015. Nationen: Skitåret 1917. Tonårsgäng anklagade för tragedin i Stockholm. Nya fynd från Norrbotten förändrar världshistorien - Nyheter - NSD.se. Maria Dahlgren. 100% kamp – Sveriges historia. Bildningsbyrån - tänka mot strömmen: Saken framför allt. Groupe public Svensk historia och historiska personer. Sägenkartan. Den grymma jakten på häxor i 1600-talets Sverige. Spår av Satans grepp.

Skotten i Sandarne. Norra Sveriges äldsta fynd kommer från Torsåker - P4 Gävleborg. De äldsta fynden som hittats i Torsåker har tillverkats med en teknik som har sitt ursprung i nuvarande Ryssland, och det gör att Nordens äldsta historia måste skrivas om, säger Kjel Knutsson, professor i arkeologi vid Uppsala universitet: - Det här är spåren efter de allra tidigaste bosättarna och måste förstås i det stora perspektivet. Det förändrar hur vi ser på den fortsatta historien helt enkelt, säger han. ARKEOLOGI GÄVLEBORG: Söderhamns kommun. "Finnlägret" mellan Kilafors och Skog. Nationen: Skitåret 1917. Från dödsboken när pesten slog till – kulturlandskapetblekinge. Skarhults Slott. Vore det inte för Finland ­hade vi talat danska i dag. ? För två hundra år sedan rasade kriget för fullt mellan Sverige och Ryssland, kriget som sprängde det svenska riket och som ledde till att Sverige och Finland gick skilda vägar.

100 händelser som skakade Sverige. Sveriges gränser från 1150 till idag. Ingeborg Håkonsdotter ~ Mäktigast i Skandinavien. En reklamfilm från 1940-talets Hälsingland. Slöjan har en lång historia i Sverige. TF 250 år - Riksarkivet. Alla högstadieskolor får ny bok om antiziganism - Kommissionen mot Antiziganism. Största bildskatten från 1600-talet nu på nätet.

Tore blåste eld upphör. Mytisk extremvinter visade sig stämma. Invandringen till Sverige (1000 - 1900) - Wiki-Rötter. Patriarken från Söderala. Sigrid Storråda var skoningslös som drottning. Vada sjökullar. Time Travel Tours Blogg- Historia i Stockholms län. Torpare, statare och backstugusittare. Ett satans år. De Icke Önskvärda - Rashygien I Sverige (dokumentär 2002) Snabbfakta SJ Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund .Facts about state railway Kilafors - Söderhamn - Stugsund. Spelar det någon roll varifrån vi kommer? Hundra svenska år. I Fattigstugan. Hermans historia. Snusets historia - Svenskt Snus. Sveriges historia, del 4: Rikets födelse. Därför får vi inte glömma slaveriets offer. Old Maps Online. Vem tror du att du är? - Avsnitt 1. Radiojournalist skildrar Joe Hills livsöde.

När Sverige blev rikt, del 3. När Sverige blev rikt, del 2. När Sverige blev rikt, del 1. Hundra svenska år - Avsnitt 1: Folkhemmet tur och retur. Vad vet du om mäktiga kvinnor i svensk historia? Här sattes svenskar i slavarbete.