background preloader

Seriealbumet: Sofia Z-4515

Seriealbumet: Sofia Z-4515
Seriealbumet Sofia Z-4515, berättar om Sofia Taikons upplevelser från 2:a världskriget och under efterkrigstiden. Ena delen är skriven i serieform och vänder sig direkt till elever i årskurs 4-9 och andra delen innehåller en kort faktabeskrivning om perioden 1933-1945. Det är en berättelse som ställer många frågor om vad som har hänt i historien, om romer, mänskliga rättigheter, demokrati och tolerans som ni kan samtala och fördjupa er kring i klassrummet. Till seriealbumet finns en lärarhandledning med kopplingar till kursplaner och centralt innehåll och förslag på olika sätt att arbeta med seriealbumet i klassrummet. Sofia Z-4515 är skriven av Gunilla Lundgren med illustrationer av Amanda Eriksson och finns att ladda ned kostnadsfritt i formaten iBook (för iPad/mac) och som PDF. Här kan du ladda ned seriealbumet Sofia Z-4515 i formaten iBook (för iPad/mac) och som PDF. Related:  SERIER sve+engsaramalm

Snacka om kortfilmer Editorial Cartoons The Society’s collection of editorial cartoons was started in 1946 with an important donation of works by Pulitzer-prize-winning artist Daniel F. Fitzpatrick. The collection continues to grow, with over 8,000 works from Bill Mauldin, Tom Engelhardt, and many others. The works graphically and often poignantly reflect the attitudes and opinions of the artists and the citizens of Missouri from the early days of the twentieth century through World War I, the Great Depression, World War II, and later events that saw the United States develop into a world leader. Keyword Search Search by Date Enter in YYYY-MM or YYYY-MM-DD format Browse by Cartoonist

En tyst film som säger mer än 1000 ord Det finns en rad didaktiska frågor läraren behöver fundera på i planeringsfasen. Tre centrala frågor i förberedelserna är vad (undervisningens innehåll), varför (syfte) och hur (metod). Jag börjar ofta med vadet, till exempel en text, bild eller kortfilm som ger mig tanken detta borde engagera eleverna. Efter filmen går tankarna på högvarv. Om sammanhanget ska vara något av nyckelorden ovan kan en möjlig ingång vara Where children sleep. För att ytterligare komplicera den redan röriga processen genom vad måste jag fundera på vad eleverna behöver träna på och i vilket syfte, för att slutligen bestämma hur vi organiserar undervisningen så att eleverna lär sig så mycket som möjligt. Ibland kör man fast i den kreativa processen och så kanske det blir med Shoe.

Lektionsupplägg - romer under Förintelsen Materialet består av klassrumsövningar, uppdelat i fem olika delar, A-E. Materialet är ett smakprov från webbplatsen www.romasintigenocide.eu. Övningarna bygger på att arbeta med bilder, biografier och stereotypiska föreställningar. Lektionsupplägg med övningar (pdf) Visningsbilder till övningar (pdf) Till lärarmaterialet finns två artiklar om att arbeta med bilder, biografier och stereotypa föreställningar i anslutning till materialet. Artiklar om arbete med bilder (pdf)

The Walking Dead – Lärarhandledning. Apart webbshop The Walking Dead är en utmärkt utvecklingsroman som gör den mest skoltrötta tonåring lässugen. Ladda hem handledningen som en fri PDF här! (högerklicka och välj "spara som...”) Lärare, skolor, skolbibliotek, etc, är välkomna att kontakta Apart Förlag för förmånligt pris på klassuppsättningar, förslag på workshops, gästföreläsningar, etc. Artikelnr: Lärarhandledning Ladda hem lärarhandledningen gratis här! OBS! 10 anledningar till varför eleverna ska läsa The Walking Dead: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kreativt skrivande: 50 olika sätt att redovisa en bok Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? 100 Best Comics And Graphic Novels We've searched shelves, shops and sites across the universe to bring you some really great comics. Shannon Wright for NPR hide caption toggle caption Shannon Wright for NPR We've searched shelves, shops and sites across the universe to bring you some really great comics. Summer's the time for comics — Marvel and DC blockbusters are in movie theaters, fans are preparing to descend on San Diego for its epic annual Comic-Con, and if nothing else, your friendly local comic store or library is there to provide an air-conditioned Fortress of Solitude where you can escape the steamy streets. So it's a perfect time for our super summer reader poll — a few months ago, we asked you to tell us all about your favorite comics and graphic novels. This isn't meant as a comprehensive list of the "best" or "most important" or "most influential" comics, of course. So poke around to find old favorites — and discover some new ones.

Fairy Tales, in General – WebEnglish.se Related Topics: Little Red Riding Hood, Sleeping Beauty, The Three Billy Goats Gruff, Cinderella Background This theme is different from the others in WebEnglish.se, as it mostly presents various fairy tale related materials to choose from and not a set of directly usable materials in order. There is both material on fairy tales in general and some of individual fairy tales that WebEnglish.se wishes to endorseWhat is a Fairlytale This page includes a list of characteristics of the genre (yr 6-7) Warm-up Fairy Tales A short e-book explaining what fairy tales are (yr 2-4)Reboot of Rapanzel A cartoonist smashes a sexist fairy tale trope in one hilarious swoop (yr 7-9) Songs Fairy Tales and Story Songs A playlist of songs telling the stories Vocabulary Fairytale/Fantasy Flashcards with sentences to print out and play withPictionary Pictures and names of the most famous fairytales (yr 3-8)Worksheets Several activities with fantasy vocabulary Lesson Plans Reading Listening Watching Writing Games Related

Lärarhandledning Detta material riktar sig till SO-lärare för årskurs 9 samt till gymnasielärare i historia. Det går även att jobba ämnesövergripande med flera av övningarna, förslagsvis i ett samarbete med undervisningen i samhällskunskap, svenska och religion. Vittnesmålen är fördelade på fem olika teman: Tema 1. Varje tema innehåller en introduktion till ämnet samt anvisningar för de tillhörande filmklippen. Genom att eleverna gemensamt får ta del av filmklippen innehållande personliga vittnesmål skapas en utgångspunkt för reflektion och diskussion. Det går bra att endast titta på vittnesmålen, utan att göra någon specifik övning, och i stället ha en öppen reflektion kring de personliga berättelserna. Övningarna är uppbyggda kring de historiska vittnesmålen men uppmuntrar även till ett samtida perspektiv. Att arbeta med vittnesmål i undervisningen: Historieskildringar är sällan objektiva. De flesta läroböcker av idag försöker återge historiska skeenden så objektivt som möjligt. Läs också:

Uppgifterna | Ankomsten Kapitel I: Det första mötet med boken Vi läser bokens första kapitel tillsammans och diskuterar sedan texten utifrån fyra frågor: • Vad gillade jag? • Vad ogillade jag? • Vad förstod jag inte och vad var svårt? • Vilka mönster eller kopplingar ser jag? Frågorna är hämtade från Aidan Chambers bok Böcker inom oss, men vi anpassar den till bildberättelsen genom att utgå från bilder och symboler när vi samtalar. Vi kommer också att göra en kort skrivuppgift med rubriken ”Att lämna sin familj”. Kapitel II: Bildkopplingar Vi kommer att leta efter kopplingar mellan bilderna i boken och andra bilder, så kallade intervisuella referenser. Kapitel III: Symboler Vi kommer att fördjupa oss i symboler och se på vad bilderna i boken kan betyda. Kapitel IV: Nya ord Ankomsten är full av föremål, varelser och företeelser som vi aldrig tidigare har mött. Kapitel V: Berättande Nu har det blivit dags att skriva lite mer. Like this: Like Loading...

Lärarhandledning till böcker – Gullis lästips Arbetsmaterial, lektionsmaterial, lärarhandledning, läsförståelse eller läsnyckel, kärt barn har många olika namn, men det är ett material för elev och lärare som är utformad för att öka läsförståelsen och väcka läslusten! Innan läsning Som ska hjälpa till att väcka intresse och att bygga förförståelsen av det barnet är på väg att läsa. Under tiden man läser Här uppmärksammas inslag i texten som kan vara av betydelse för läsförståelsen och tolkningen av texten. Efter läsningen Efter läsningen fångas läsarens reflektioner upp: Vad var bra? Genom att arbeta aktivt genom hela läsprocessen fångar man upp läsarens tankar och upplevelse samtidigt som de tvingas reflektera över sina intryck. Kom ihåg! Arbetsmaterialen är inte statiska utan kan också användas som inspirationsmaterial, kanske tar man fasta på en av punkterna och lyfter den till ett längre klassprojekt eller så plockar man och väljer de uppgifter som passar till sin barngrupp.

Great Comics by #ActualAsianComicWriters In the wake of revelations that Marvel’s new editor-in-chief, C.B. Cebulski, wrote a number of Japan-set comics for them under the pseudonym Akira Yoshida in the early 2000s, even going so far as to give interviews in which he invented an entire backstory for his yellowface pen name, Asian comics creators banded together to highlight the work of comics writers who are actually Asian. According to Huffington Post, the hashtag #ActualAsianComicWriters was started by activist Mark Tseng-Putterman. The tag has featured scores of amazing Asian creatives, but we at TMS wanted to highlight a few our favorite works from some of these creators, both in manga and in Western-style comics. Our list below is by no means exhaustive (not even for the individuals whose work we listed!), and we focused on writers because of the nature of the tag, so please share your own recommendations in the comments. Boxers & Saints, by Gene Luen Yang. Sailor Moon, by Naoko Takeuchi. Card Captor Sakura, from CLAMP.

US Presidential Election – WebEnglish.se Background 2016 presidential candidates Basic details of each candidate’s backgroundWhere the Candidates Stand on 2016’s Biggest IssuesWhat happens when … and how The important dates, Feb-Nov, listed and explained2016 Primary Results and Calendar Quickview of the results so far by NYTimes Warm-up What do kids want in a president? (1:20) Kids talk about what kind of person they think the next president should be like. Vocabulary Democracy and Elections 15 words explained with examples and an exercisePresidential Elections Vocabulary A list of 14 vocab items with exercisesVocabulary in Conversation A gap-fill exercise with new vocabularyUS Election Glossary The most comprehensive word listUS Elections jargon quiz (2:46) BBC News asked people in London and New Yorkers on whether they could explain election vocabulary Lesson Plans Reading Listening Viewing Quiz Whose side are you on? More Materials Final Words Please tweet your feedback about working with this theme page to the author.

1. Åskådarens betydelse I en situation där det finns förövare och offer så finns det många gånger även andra som tysta tittar på och inte ingriper, det vi kallar åskådare.Vad är det som gör att vi inte ingriper i en situation där en eller flera människor blir utsatta för något? Den första övningen går ut på att eleverna får reflektera över varför människor blir passiva åskådare i stället för att ingripa. Det finns givetvis många olika orsaker till detta och användbara begrepp i övningen kan vara risk, ansvar och handlingsutrymme. Den andra övningen ger utrymme för en estetisk och/eller litterär reflektion kring åskådarrollen i ett historiskt perspektiv. Syftet är att se likheter mellan situationer som ägt rum tidigare i historien och de som inträffar idag. Du hittar diskussions- och gestalningsövningar längre ned på sidan efter vittnesmålen. Titta på vittnesmålen: Övning A Att ingripa eller inte? Dela in eleverna i mindre grupper och be dem diskutera åskådarens roll i de olika vittnesmålen. Övning. Övning C

Related: