background preloader

Tema: Andra världskriget

Facebook Twitter

World War II. World War II (WWII or WW2), also known as the Second World War, was a global war that lasted from 1939 to 1945, though related conflicts began earlier.

World War II

It involved the vast majority of the world's nations—including all of the great powers—eventually forming two opposing military alliances: the Allies and the Axis. It was the most widespread war in history, and directly involved more than 100 million people from over 30 countries. In a state of "total war", the major participants threw their entire economic, industrial and scientific capabilities behind the war effort, erasing the distinction between civilian and military resources. World War II altered the political alignment and social structure of the world. The United Nations (UN) was established to foster international co-operation and prevent future conflicts. Chronology Others follow the British historian A. Anne Frank A Project About Human Rights And To Do What Is Right - Lessons.

I'll begin from the moment I got you, the moment I saw you lying on the table among my other birthday presents.

Anne Frank A Project About Human Rights And To Do What Is Right - Lessons

(I went along when you were bought, but that doesn't count.) On Friday, June 12, I was awake at six o'clock, which isn't surprising, since it was my birthday. Unterrichtsmaterial%20Die%20Welle. ECB Online. 5334848 STANDARD. Zl C1 filmdidakt die welle gansel. Sonderkommando – Google Cultural Institute. Our Food is Fighting: Victory Gardens of WWII. About this Skype lesson Are you growing a school garden?

Our Food is Fighting: Victory Gardens of WWII

Or learning about nutrition? Lesson Plans: When They Came for Me. "When they came for me, there was no one left to speak up" Exploring Personal and Collective Responsibility in WWII “First they came for the socialists and I didn't speak out—because I wasn't a socialist.

Lesson Plans: When They Came for Me

Then they came for the trade unionists, and I didn't speak out—because I wasn't a trade unionist. Then they came for the Jews, and I didn't speak out—because I was not a Jew. Then they came for me—and there was no one left to speak for me. " -- Pastor Martin Niemöller, 1945. Jasenko Selimovic: Om folkmordet kan det bara finnas en sanning. Det som hände i Srebrenica för tjugo år sedan ska inte kallas ”massaker”.

Jasenko Selimovic: Om folkmordet kan det bara finnas en sanning

Brottet var folkmord – som syftade till att döda alla, varenda en. När vi minns Srebrenica måste vi tala om ideologi. – Mamma gråt inte.

När vi minns Srebrenica måste vi tala om ideologi

Om du gråter kommer det att vara svårare för mig. Det var det sista Facilas son sa till henne innan de tog avsked från varandra den 11 juli 1995. World War 2 (1939-1945) Visa-enskild-publikation?_xurl_= Visa-enskild-publikation?_xurl_= Visa-enskild-publikation?_xurl_= Visa-enskild-publikation?_xurl_= D-Day to Victory. Audiobook: The Boy in the Striped Pajamas by John Boyne. Hédi Fried 8 juli kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1. Tyskarna kom till staden Sighet i Rumänien i mars 1944.

Hédi Fried 8 juli kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1

Hédi Fried och hennes familj tvingades tillsammans med stadens övriga judiska befolkning iväg till ett getto. Efter några veckor skickades de vidare – till Auschwitz. Hédi och hennes syster skildes från föräldrarna och de återsågs aldrig mer. Mamman och pappan gasades ihjäl direkt efter ankomst till koncentrationslägret. Hédi och hennes syster fick sitt hår avrakat och tvingades till slavarbete. Hédi Fried berättar i sitt Sommarprogram, med konkreta exempel, om nazismens vidrigheter i koncentrationslägren. Författare, psykolog, 91 år. Historia. Det är året 1942 och Friedrich får chansen att studera vid Napola, en elitistisk och nationalpolitisk uppfostringsanstalt under führerns regim.

historia

En kadett från skolan får upp ögonen för Friedrich i boxningsringen, där han imponerar med sin styrka och stil. Kadetten bjuder in honom att ansöka till skolan vilket gör att Friedrich känner sig smickrad och stolt. Han ser nu en möjlighet att få komma upp till det bättre samhällsskiktet oc de bättre människorna. Inte förbli fattig och underlägsen som sin anti-nazistiske far. Efter en tid på skolan får Friedrich känna på vad det innebär att vara en Napola-elev. Förmågor i so-ämnen - undervisning  i  so. Kvalgr-sam-slutrapport. Mellankrigstiden/andra världskriget. Nu är det dags för terminens sista riktade skrivning och bedömningsuppgift.

mellankrigstiden/andra världskriget

Denna gång ska ni få blicka bakåt, fundera kring nutiden och kanske kunna sia in i framtiden…Rubriken är: En gång – men aldrig mer? Lärarhandledning: Andra världskriget. De flesta känner till Hitler, nazismen, kanske olika slag eller andra avgörande händelser men inte lika många känner till andra världskrigets förlopp från början till slut.

Lärarhandledning: Andra världskriget

Bengt Fredriksons bok ger just den överblicken, det är en lättläst bok om hela andra världskriget med fokus på vad som hände i Europa. Handledningen ger förslag på hur man kan arbeta med boken och föreslår olika arbetsuppgifter för ett tema om andra världskriget. Länkskafferiet - Teman - Andra världskriget (1939-1945) Andra världskriget. Andra världskriget. År 1933 kunde nazisterna ta makten i Tyskland med Adolf Hitler som ledare. Hitler satte genast igång med att rusta Tyskland för krig. Samtidigt ökade nazisternas diskriminering och förföljelser av judar och andra folkgrupper som de tog avstånd från.

Först försökte de få judarna att fly eller emigrera till andra länder. Men det var svårt eftersom många länder inte tog emot judiska flyktingar. De judar som inte lämnade landet hamnade så småningom i arbetsläger och koncentrationsläger. Förföljelsen av judar och andra utpekade folkgrupper skulle senare trappas upp och övergå i systematisk förintelse. Hitler utvidgar Tysklands gränser och ingår en pakt med Stalin I mitten av 1930-talet började Hitler göra anspråk på att införliva olika tyskdominerade områden runt Tyskland i syfte att skapa ett Stortyskland. 1938 annekterades Österrike och strax därefter marscherade tyska trupper in i Sudetområdena i Tjeckoslovakien.

Hitlers målsättning. Meet America's veterans. About this Skype lesson Our museum in Central Illinois is staffed by military veterans from World War II, Korea, Vietnam, Grenada, Iraq and Afghanistan. Our veterans already enjoy speaking about their personal experiences with students on field trips and would like to try some Skype calls to schools. Since many of us are combat veterans, we do not glorify war, but we try to show the best attributes of men and women caught up in war. In doing so, we respectfully honor the service of America's veterans.

Two unsolicited quotes: "I think we need to talk to veterans more before that generations is gone. World War II: Everything You Need. Setting the Tone: Introducing Students to World War II. Any day 1 lesson—regardless of the topic—should align with and introduce goals, objectives, and essential questions for a larger unit of study.

World War II Printables, Lessons, & References. World War II General Resources. Untitled. Primary History - World War 2 - World at war. History - World War II Teaching Ideas. World War II: World War 2 Day Ideas - A huge collection of ideas to try for a World War 2 Day at school. Blitz Crossword - Solve the clues to complete this crossword. Contributed by Darren Birchall. World War II Wordsearch - A wordsearch with lots of vocabulary linked to WWII. Contributed by Darren Birchall. For Teachers: Lesson Plans and Classroom Resources.