background preloader

Pedagogisk litteratur

Facebook Twitter

Utbildning i grundskolan. Pdf. Lektionsobservationer.pdf. Från lärare till skolor - Om att införa formativ bedömning i större skala (Göteborgs Stad 2014).pdf. Vad behöver vi egentligen kunna? Tydliga mål väg till skolors framgång. Varenda svensk 15-åring vet om det: Den svenska skolan är usel.

Tydliga mål väg till skolors framgång

På Rönnenskolan i Malmö nickar niondeklassarna – hur skulle de ha kunnat missa det? Det är snart skolavslutning och de intensivjobbar för att få färdigt sina NO-arbeten. – Vi har det alldeles för bra i Sverige. Vi är för bortskämda, säger Liridon Ceza. Mer disciplin, tycker han. I hans ena öra sitter en mobillur. Solen skiner in genom det öppna fönstret. Det senaste året har präglats av nattsvarta rapporter om den låga kvaliteten i svensk skola. Det är bara det att det inte är sant. Ungefär vid en tredjedel av alla landets skolor gick i fjol drygt en av fyra elever ut nian utan fullständiga betyg. Så vad gör de som lyckas? Har det dubbla lärarskapet vid Smedshagsskolan i Hässelby gjort att andelen elever som når målen har ökat från 45 procent 2009 till 71 procent i fjol, trots att bara en bråkdel av eleverna pratar svenska hemma?

För precis det var vad många av dem gjorde. En-l%C3%A4rmodul-i-bed%C3%B6mning-del-1-planeringsprocessen. Elevledda utvecklingssamtal på Freinetskolan Mimer - presenteras av Videobri... Bedömningsaspekter. Favorite Picture Books for Teaching Comprehension. One of the first words my students learned this year was metacognition or thinking about your thinking.

Favorite Picture Books for Teaching Comprehension

(I was pleased to see that some of my 3rd graders from last year remembered it!) I am a huge fan of Mosaic of Thought and Strategies that Work and use the Comprehension Toolkit frequently in my classroom to model and teach the comprehension strategies. I always start the year by introducing all the strategies using kid friendly language (connecting, guessing, picturing, wondering, noticing, and figuring out).

It's amazing how quickly they are able to jump in the conversation with these simple sentence stems. Comprehension Connections by Tanny McGregor has great ideas for introducing each strategy in concrete ways. After a quick introduction of each strategy we start reading books together and sharing our thinking. Here is the anchor chart we made last week. I have found that book choice definitely matters when getting kids engaged and thinking deeply. Getting Started with Metacognition. Y'all my office smells like something died.

Getting Started with Metacognition

Seriously! It started about two weeks ago. I walked in and got hit with a pretty putrid smell. So, naturally, I started to search. I looked everywhere and honestly, there are not that many places to look. I finally had to come to the conclusion that something has died in the wall. Needless to say, I couldn't be in here all week. Skolbanken.

Webbverktyg för mål, planer och kvalitet i skolan! Unikum.net. Visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%... Startkit – en termins arbete med BFL. Startkitsupplägget, som består av åtta lärmoduler, är tänkt för att komma igång med kollegialt arbete med BFL.

Startkit – en termins arbete med BFL

Klicka på bilden för att komma till startkitet. Utdrag ur Williams "Att coacha ett kollegie" Blogger in school. Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14. Slutpresentationerna inom forskningscirkeln gjordes 2/6 vilket också utgjorde avslutningen på forskningscirkeln ”Litteracitet – Multimodalitet – Framgångsfaktorer”.

Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14

Jag har skrivit om detta tidigare och nu är slutpresentationerna av alla utvecklingsarbetena genomförda. Deltagarna har arbetat parvis på sina skolor. Hela grundskolan är representerad från F-klass till årskurs 9. Gemensamt för alla är att de på något sätt anknyter till språk-, läs- eller skrivundervisning/lärande.

Under varje film hittar du också respektive presentation, i de fall dessa var en PowerPoint. Utvecklingsarbetena kommer i nedanstående ordning. Skarpatorpsskolan: Har cirkelmodellen betydelse för faktatextskrivandet? Även om du är särskilt intresserad av ett speciellt arbete så vill jag understryka att alla är lika intressanta så ta chansen att se dem alla. Spraket_pa_vag_1_webb.pdf. Litteraturtips – Att bedöma och sätta betyg – Tio utmaningar i lärarens vardag. I går sken solen och jag spenderade eftermiddagen i trädgården liggandes i en solstol med en av sommarens böcker, den nyss utkomna (maj14) Att bedöma och sätta betyg – Tio utmaningar i lärarens vardag.

Litteraturtips – Att bedöma och sätta betyg – Tio utmaningar i lärarens vardag

Författarna är Anna Grettve, Marie Israelsson och Anders Jönsson. Så här skriver Natur och Kultur själva om boken: Att bedöma och sätta betyg är en av lärarens viktigaste och svåraste uppgifter och i det arbetet uppstår frågor. Författarna diskuterar dessa utifrån tio konkreta utmaningar i lärarens bedömningsvardag. Exempel på detta är hur man kan samla in ett allsidigt bedömningsunderlag, ge effektiv återkoppling, använda själv- och kamratbedömning och ta ställning i frågor om digitalt dokumentationsstöd. Boken belyser hur samverkan mellan praktisk erfarenhet, skolans styrdokument och aktuell forskning kan stärka professionen. Ämnet kändes oerhört aktuellt då vi precis avslutat ett läsår och diskussionerna om betyg och betygsättning varit många. Boken är lättläst och har en god struktur. Boktips sommaren 2014.

Tänk om alla lärare i Sverige skulle läsa en eller flera av nedanstående böcker i sommar.

Boktips sommaren 2014

Vilket uppsving det skulle ge till de pedagogiska diskussionerna nästa läsår! Välj ut minst en bok som du själv läser i sommar och skicka vidare förslagen till dina kollegor så blir nästa läsår ännu bättre! Jag har inte läst alla böckerna själv, men jag har läst en del och de andra är sådana som jag vill läsa. John Hattie Synligt lärande för lärare Boken är en uppföljare till Synligt lärande där John sammanställde den största metaforskning inom pedagogik som någonsin gjorts.