background preloader

Sveriges historia

Sveriges historia

Hem - Historiska Historiepratarna | En podcast om människans historia. Berättad av och för elever! Tidsskala För Fanerozoikum finns också en betydligt mer detaljerad indelning i eror, perioder, epoker och åldrar (eng. "ages"). Fanerozoikum indelas således i de tre erorna Paleozoikum, Mesozoikum och Kenozoikum, vilka i sin tur indelats i perioderna Kambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura, Krita, Tertär och Kvartär. Den tidsskala som utvecklades i England var ursprungligen en relativ tidsskala, men med tiden har man satt absoluta åldrar på gränserna mellan de olika geologiska perioderna genom radiometrisk datering av nyckelbergarter. Även för Proterozoikum och Arkeikum har den internationella stratigrafiska kommissionen utarbetat en mer detaljerad indelning i eror, och för Proterozoikum också i perioder, men denna har ännu inte kommit i så allmänt bruk och redovisas inte i tabellen. Läs mer:International Stratigraphic Chart (IUGS)

Historia spel Historia skapar en sammanhängande framställning av förgångna händelser som har betydelse för människan. Ämnet historia är stort så börja spela dessa historiespel snarast. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Historia. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Stormaktstiden Årskurs 4 - Årskurs 6 Spelet riktar sig mot åk 4-6 och handlar om Stormaktstiden Historia - Vikingatiden Årskurs 4 - Årskurs 9 Spelet tränar: Vikingatiden Vad kan du om Vikingatiden? Vikingatiden Årskurs 4 - Årskurs 4 Spelet tränar: Tro och levnadsvillkor under vikingatiden Spelet riktar sig mot åk 4-6 och handlar om vikingatiden. Stenkoll på stenåldern Årskurs 1 - Årskurs 3 Spelet tränar: Historia stenåldern begrepp tidslinje Prova dina kunskaper om stenåldern. Medeltiden 1 Spelet tränar: Medeltid historia historiska personer historiska händelser Här kan du testa dina medeltidskunskaper lite! Frihetstiden Årskurs 5 - Årskurs 6 Här kan du träna dig på några av de grundläggande sakerna kring Frihetstiden.

Map Collections The Library of Congress Search by Keyword | Browse by Geographic Location Index | Subject Index | Creator Index | Title Index The Geography and Map Division of the Library of Congress holds more than 4.5 million items, of which Map Collections represents only a small fraction, those that have been converted to digital form. The focus of Map Collections is Americana and Cartographic Treasures of the Library of Congress. These images were created from maps and atlases and, in general, are restricted to items that are not covered by copyright protection. Map Collections is organized according to seven major categories. Searching Map Collections The mission of the Library of Congress is to make its resources available and useful to Congress and the American people and to sustain and preserve a universal collection of knowledge and creativity for future generations. The Library of Congress presents these documents as part of the record of the past. Special Presentations: Places in History

Related: