background preloader

Första världskriget, imperialism

Facebook Twitter

Från Petrograd till Västervik - Ledare. Hungerkravallerna i Norrköping 1917 har gått till historien som det närmaste Sverige kommit en revolution i någorlunda modern tid.

Från Petrograd till Västervik - Ledare

Fast i själva verket var Sverige aldrig riktigt nära någon revolution. Dessutom var det inte i Norrköping det hela började – utan i Västervik. Våren 1917 var sen och hade kommit efter en svår vinter, vilken i sin tur hade följt på dåliga skördar 1916. Därtill hade den redan allvarliga importsituationen förvärrats av det oinskränkta tyska ubåtskriget. Någon svält i egentlig mening drabbades vi aldrig av, men många människor for illa.

Human Zoo - Science's Dirty Secret - 'Scientific' Racism. Afrofobins historia i Sverige. Rasism mot människor av afrikansk härkomst har länge funnits i Sverige.

Afrofobins historia i Sverige

Liksom i andra europeiska länder finns det en flera hundra år lång tradition i Sverige av att utmåla afrikaner och människor av afrikansk härkomst som underlägsna svenskar och andra vita européer. Detta synsätt har uttryckts i svenska vetenskapliga framställningar, läroböcker, barnböcker, romaner, dikter, konstverk, reseskildringar, uppslagsverk, nyhetsrapporteringar etc. I likhet med till exempel antisemitism och islamofobi, bör afrofobi ses som del av ett bredare europeiskt kulturarv. Dokument i fokus: När svälten stod för dörren. Onsdag 11 april 1917 tågar 200 kvinnor till Rådhustorget i Söderhamn.

Dokument i fokus: När svälten stod för dörren

Kvinnorna är desperata, hur ska de få mat på bordet till sina familjer? Demonstrationen är en av de första i en rad av hungerdemonstrationer och hungerupplopp den här våren. Det är krig i Europa och extrem brist på mat i Sverige. Basvaror som mjöl, potatis, socker och kaffe är ransonerade. När också grynen till gröten ska ransoneras tryter tålamodet. Nationen: Skitåret 1917.

Dokument i fokus: Kvinnoröster ur arkiven. I vårt arkiv hörs spännande kvinnoröster som berättar om resor i främmande länder, om kampen för rösträtt och bättre livsvillkor, politiskt arbete och andra självklarheter för oss idag, som möjlighet till barnomsorg, fritid och idrott.

Dokument i fokus: Kvinnoröster ur arkiven

Gerda Modén spelar en viktig roll i kampen för kvinnors politiska rösträtt i länet. När LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, arrangerar en nationell namninsamling 1913 samordnar Gerda Modén insamlingen. Hennes uppgift blir att sammanställa listorna och med sirlig handstil summerar hon antalet namn till 18 660. Kvinnorna visade vägen. Stockholm: Protesterande mödrar på väg mot Mjölkcentralen i april 1917.

Kvinnorna visade vägen

Hungerdemonstrationer i flera städer banade väg för den allmänna rösträtten som blev verklighet året därpå.Foto: AXEL MALMSTRÖM Aftonbladet Kultur kommer under året att uppmärksamma de dramatiska händelserna 1917. SVT - På Internationella dagen för demokrati minns vi hur... Spanska sjukan 1918 - SkogMark.seSkogMark.se. Mary Grahn 1, gift Hellgren, berättar om hur spanska sjukan drabbade byn Skog.

Spanska sjukan 1918 - SkogMark.seSkogMark.se

Berättelsen är hämtad från de barndomsminnen som hon tecknade ned på sin ålderdom. Mary var en av de få i byn som var frisk även om också hon verkar ha haft lite känningar av influensan. Hon fick tillsammans med några släktingar och andra bybor hålla ställningarna i byn så gott det gick. Den andra industriella revolutionen by Linda Olsson on Prezi.

What Scientific Racism Did to The Blacks World Wide. Story of cities #5: Benin City, the mighty medieval capital now lost without trace. This is the story of a lost medieval city you’ve probably never heard about.

Story of cities #5: Benin City, the mighty medieval capital now lost without trace

Benin City, originally known as Edo, was once the capital of a pre-colonial African empire located in what is now southern Nigeria. The Benin empire was one of the oldest and most highly developed states in west Africa, dating back to the 11th century. The Guinness Book of Records (1974 edition) described the walls of Benin City and its surrounding kingdom as the world’s largest earthworks carried out prior to the mechanical era. According to estimates by the New Scientist’s Fred Pearce, Benin City’s walls were at one point “four times longer than the Great Wall of China, and consumed a hundred times more material than the Great Pyramid of Cheops”. Situated on a plain, Benin City was enclosed by massive walls in the south and deep ditches in the north.

Pearce writes that these walls “extended for some 16,000 km in all, in a mosaic of more than 500 interconnected settlement boundaries. African fractals. 1914~1918. A BBC History of the Great War: 1. Explosion. Influensan som tog fler liv än första världskriget. En retro-artikel i samarbete med tidningen Minnenas Journal Begravningsklockornas tunga klang ljöd dagligen över Sverige mellan åren 1918 och 1920.

Influensan som tog fler liv än första världskriget

Hälften av Sveriges befolkning insjuknade i spanska sjukan och 38 000 människor dog. Alla kände någon som drabbats och ingen visste vem som stod på tur. De flesta som insjuknade var unga och friska. De dog snabbt och oväntat. Det stora kriget - Dokumentär om första världskriget Del 6. Första världskriget - Västfronten. Beskrivning:Följ med på en resa till västfronten.

Första världskriget - Västfronten

Med hjälp av Google Earth och gamla frontkartor gör vi en resa genom historien Resan börjar på en av tusentals krigskyrkogårdar som finns längs den gamla fronten. Än idag kan man se spår av de gamla skyttegravarna. Bilderna är hämtade från och är upphovsrättsligt ok att använda då de faller under Wikimedia commons För den som vill kan man ladda ned den bifogade filen. I den finns bokmärken och kartunderlag som kan användas för egna studier med hjälp av Google Earth Tidigare kommentarer Visa: Befälen stod maktlösa inför julfreden 1914. Kvällen den 23 december 1914 sken fullmånen från klar himmel över Flandern.

Befälen stod maktlösa inför julfreden 1914

Det var värsta tänkbara väder.