background preloader

Litteratur/ lärarhandledning

Facebook Twitter

Kooperativt Lärande. Strategi : Lär-par – träna samarbete och sociala färdigheter, skapa ett gott klassrumsklimat och utveckla kunskaper!

Kooperativt Lärande

Människan är en social varelse; lärande och utveckling sker i mötet mellan människor. Men hur kan detta tränas på ett strukturerat sätt? Vilka verktyg kan vi i skolan använda för att utveckla elevernas förmåga till socialt samspel så att vinsten med samarbete maximeras? Möt metoden: Lär-par! Internationellt kallas metoden Collaborative Pairs eller Pair Learning och återfinns i Palinscar & Browns forskning kring reciprok undervisning. VARFÖR använda sig av lär-par? Kärt barn har många namn! Att använda sig av lär-par är ett arbetssätt som på ett strukturerat sätt tränar och utvecklar elevernas samarbetsfärdigheter där de över tid bygger upp en relation till alla i klassen. I all typ av samspel är det viktigt att gruppen upprätthåller ett ömsesidigt beroende av varandra. Lärpar som arbetar med en faktatext och tar ut det som är viktigast ur texten. Som lärare behöver du: Eductia. Produkter Här hittar du aktuell information från oss på Eductia samt olika länktips.

Eductia

Att erbjuda eleverna att lära in är otroligt viktigt för deras kunskapsutveckling. Genom att vara ute i naturen ger man eleverna en chans att knyta an sina nya kunskaper till händelser de varit med om. Man ger dem dessutom ett tillfälle att röra på sig. Vi lagt ihop våra utomhuskort i svenska, matematik och engelska i ett paket. Paketet innehåller följande: Föräldramöte, förslag. Om lärande och ledarskap. Rymdstenen - big bang, forntid och fossiler. Facebook. Ross Green. Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen.

Eleverna använder datorer eller surfplattor som är utrustade med ljudande tangentbord och talsyntes. På så sätt kan skrivandet utgå från vad eleverna vill uttrycka och inte vad de förmår att skriva ner. I Att skriva sig till läsning – handbok för åk 1-3 beskriver författarna sitt språkutvecklande arbete med ASL i åk 1-3. Handboken tar upp metodbeskrivning och vad man ska tänka på när man startar upp arbetet med ASL, vilka utrustningsbehov som finns etc. Den mest omfattande delen av handboken ger konkreta förslag vecka för vecka i åk 1, 2 och 3. Att skriva sig till läsning – handbok för åk 1-3 passar dig som: vill arbeta med metoden Att skriva sig till läsning vill arbeta digitalt med skrivinlärningen vill få konkreta förslag på upplägg och teman vecka för vecka i åk 1-3 Mona Wiklander är specialpedagog och projektledare för ASL i Sandvikens kommun.

Vips och VOV hotell. Sv- läsebok. Så här skriver du bokstäverna, skrivriktning och lite till..... Engelska åk 1 3 Måltavla. Förmågor skyltar (år1 3) Matematik åk 1 3 Måltavla. No åk 1 3 Måltavla. So åk 1 3 Måltavla. Svenska åk 1 3 Måltavla. Läsinlärning – sammanljudning. ELK Tips- Lyckostjärnan, Mats Wänblad. Planeringsstöd i NO. Mattecirkeln - diagnoser Lgr11 åk 1-3 av Catherine Bergman, Théreés Eklund, Maria Österlund utgiven av Natur & Kultur Läromedel.

SvA, Stärk språket, stärk lärandet. Organisation i klassrummet. Organisation av det individuella arbetet I skärminspelningen nedan, förklarar jag litet om hur jag har lagt upp elevens individuella arbete i matte.

Organisation i klassrummet

Se det som ett exempel! Det finns många sätt att organisera individuellt arbete i matte, men försök alltid att sprida det som är svårt så mycket det går, genom att göra rutinuppgifter till något som barnen fixar själva. Om barnet inte ”fattar hur man ska göra”, så kanske det är boken som ställer till problem. Det gäller att skilja på matematiksvårigheter och mattebokssvårigheter Om du inte orkar se filmen, så kan du här nedanför se ett exempel på protokoll för individuellt arbete i matte. Exempel på protokoll som eleven för över sitt eget arbete Eleven får aldrig ha två rutor på gång utan måste alltid avsluta det hen har påbörjat.

Organisation av det gemensamma arbetet När vi jobbar med gemensamma teman, så samlas vi kring någon form av problem. Elever har kunnat olika mycket i alla tider och det lär så förbli. Favoritmatematik, läromedel. Synas och ta plats skräck för blyga. ”Om du bara räckte upp handen lite oftare... ”, ”Om du bara deltog mer i diskussionerna…” Många elever får år efter år höra sådana kommentarer under skolans utvecklingssamtal.

Synas och ta plats skräck för blyga

För att få bättre betyg uppmanas de tar mer plats i klassrummet och göra sina röster hörda under lektionerna. Pressade av lärarens frustrerade blick och föräldrarnas bekymrade min, svarar de kanske tyst att de ska försöka räcka upp handen oftare. Men hur det ska gå till vet de ofta inte. Att prata högt inför klassen känns bara så jobbigt. . – De här eleverna vet redan om att de är blyga och de blir inte hjälpta av att läraren påpekar detta gång på gång utan att erbjuda någon hjälp att komma vidare. Trots att blyghet är väldigt vanligt är det relativt osynligt i skolans värld. I stället ligger de lågt och försöker göra sig ”osynliga” genom att sätta sig längst bak i klassrummet, undvika att räcka upp handen, titta ner i bänken, låsa in sig på toaletten på rasterna, skolka från muntliga redovisningar …

Bra mattelänkar. Tunda och Triton. Fysiksagor, experiment och fakta. Mattebok för elev med spräkstörning. Rekommendation av läseböcker. Uppdrag språklyft. Butik - Outdoor Teaching. Nedanstående priser inkluderar bokmoms (6%) OBS!

Butik - Outdoor Teaching

Om faktura återsändes på grund av felaktigt angivna faktureringsuppgiftertillkommer en omfaktureringsavgift på 150 kr exklusive moms. Leka och lära matema... SEK 192,00:- Leka och lära naturv... SEK 299,00:- Naturvetenskap och t...