background preloader

Sobloggalfa

Sobloggalfa

https://sobloggalfa.wordpress.com/

Related:  annakarin77SO

Aspens blogg Syfte och centralt innehåll Historia Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Undervisningen i årskurs 7–9 ska innehålla följande centrala innehåll:• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser. Kunskapskrav i historia Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9: Eleven har grundläggande kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under Antiken.

Exempeluppgifter från proven 2014, åk 9 « Nationella prov för SO-ämnen Ladda ner exempeluppgifter från ämnesproven 2014.Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Sekretess Ämnesproven 2013 var de första nationella proven i So-ämnen som gjordes. Beställ skolmaterial - UNICEF Sverige Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU.

SO-Johans SO-blogg (@SOJohanSO): Vad krävs för att höja SO-betyget? Vill du höja ditt SO-betyg? Här följer några allmänna tips vad man ska tänka på för att höja betyget i SO. Allmänt: Läs nyhetstidningar och/eller kolla på nyheterna på TV, det hjälper alltid! Diskutera gärna hemma om det du sett/läst, eller ta med dina funderingar till nästa SO-lektion. Viktigast av allt är att ha koll på kunskapskraven. Geografiska undersökningar Fältstudier i geografiundervisningen ger eleverna möjlighet att undersöka sin omvärld med alla sina sinnen. Det är ett roligt och kreativt arbetssätt som stimulerar elevernas upptäckarglädje. Geografiska informationssystem (GIS) öppnar nya möjligheter att analysera omvärlden och presentera geografisk information. Idag finns det lättillgängliga GIS-verktyg på internet som är gratis och enkla att använda. Geografiska undersökningar, både i form av fältstudier och med hjälp av geografiska informationssystem, är en viktig del i geografiundervisningen i grundskolan.

Historiska Museet Digerdöden, eller pest, kom till Europa år 1347 och härjade i omgångar fram till 1700-talets början. Den drabbade Sverige över 20 gånger mellan 1350 och 1713. I samband med digerdöden inträffade också en jordbrukskris. Modell för djupare analys Som lärare så strävar jag alltid efter att eleverna ska kunna fördjupa och bredda sina analyser. Men vad betyder dessa ord i praktiken? Och hur kan man visa för eleverna vad ett utvecklat resonemang är, eller vad som krävs för att jag ska kunna kalla det för en bred analys? I SO-gruppen på Östergårdsskolan har vi funderat mycket kring detta, hur kan vi göra det så tydligt som möjligt för eleverna vad som menas med ett brett och utvecklat resonemang?

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. Hur arbetar jag formativt med teknik och sociala medier? Detta inlägg skriver jag för dig som vill veta mer hur just jag undervisar formativt, men också för att synliggöra och metareflektera för mig själv. Jag har ett par förfrågningar från lärare som vill göra klassrumsbesök hos mig men som det är nu har jag så mycket med att genomföra nationella prov och planera för undervisning emellan att jag inte hinner med att öppna dörren helt men i alla fall på glänt så här i en blogg. Jag skriver också för att synliggöra för mig själv vad jag gör och vad behöver jag utveckla i min undervisning. Att skriva är naturligt för mig som språklärare i svenska och engelska och ger mig perspektiv och det synliggör väldigt mycket. Kanske kan du lära dig något av det precis som jag? Bakgrund och formativt förhållningssätt

Etik och moral Innan vi tittar på några konkreta etiska teorier behöver vi först klargöra vilka frågor som etiska teorier bör besvara och vilka möjliga svar som finns. Etiska frågor Det finns flera olika etiska teorier som talar om hur man avgör vad som är rätt och vad som är gott. För att ge vägledning om hur man bör handla måste man även veta vad man vill uppnå. Frågan om vad som är rätt hänger alltså ihop med vad som är gott. Om det goda är t.ex. lycka så blir rätt handling den som medför lycka.

Hitta det rätta tänket! Jag har under en tid funderat mycket kring elevernas sätt att tänka. Ja, allas vårt sätt att tänka egentligen. Vad duktig du är. Frågor som rör flyktingar och migranter debatteras ofta idag. Inte minst med tanke på alla flyktingar som idag kommer från Syrien. Men det här är inte första gången.

Få eleverna tänka kring sitt lärande #alltidlarande är det jag gillar mest just nu. Jag har under våren arbetat stenhårt med att synliggöra elevernas lärande för dem själva. Låt eleverna bli ägare av sitt kunskapsinhämtande!Låt eleverna reflektera dagligen kring vad de har lärt sig!

Related: