background preloader

Primary History - World War 2 - World at war

Primary History - World War 2 - World at war
Related:  Tema: Andra världskriget

World War II General Resources | Best of History Web Sites WWII Web Sites Encyclopedia of the Second World War The Second World War is a Spartacus Educational website and enables one to research individual people and events of the war in detail. The sources are “hypertexted” so that the visitor can research the newspaper, organization, etc., that produced the source. There are several subsections including those on: Background to the War; Nazi Germany, Chronology of the War, Political Leaders, European Diplomacy, Major Offensives, British Military Leaders, USA Military Leaders, German Military Leaders, Japanese Military Leaders, The Armed Forces, The Air War, The Resistance, Scientists & Inventors, War at Sea, Resistance in Nazi Germany, The Holocaust, War Artists, Weapons and New Technology. HyperWar: World War II Hyper War is a “hypertext” history of the second World War and features diplomatic and political documents. World War II Sites This site serves as a gateway to World War II sites appropriate for students and teachers. U.S.

Setting the Tone: Introducing Students to World War II Any day 1 lesson—regardless of the topic—should align with and introduce goals, objectives, and essential questions for a larger unit of study. Using a backwards design approach to developing curriculum, creating individual lesson plans comes after you have determined what you want students to know and be able to do throughout the unit. A good day 1, therefore, necessitates a significant amount of planning beyond the opening activities. Some sample objectives and questions for a unit of study on World War II might include: Why, after the costs of World War I, did nations choose to fight another World War? Why were the civilian costs of World War II so much higher than World War I? [. . .] creating individual lesson plans comes after you have determined what you want students to know and be able to do throughout the unit [. . .] You could also focus an opening lesson on investigating the origins of the war. Another approach is to begin by considering the significance of the war.

History - World War II Teaching Ideas World War II: World War 2 Day Ideas - A huge collection of ideas to try for a World War 2 Day at school. Blitz Crossword - Solve the clues to complete this crossword. Contributed by Darren Birchall. World War II Wordsearch - A wordsearch with lots of vocabulary linked to WWII. Contributed by Darren Birchall. <A HREF=" Remembrance: Remembrance Display - Make your own remembrance display to remember people we have lost.

For Teachers: Lesson Plans and Classroom Resources The National WWII Museum is dedicated to providing materials you can use in your classroom to teach about the war. We offer free, primary-source driven lesson plans, image galleries, and other resources to make teaching WWII easier for you and more interactive for your students. The National WWII Museum is dedicated to providing materials you can use in your classroom to teach about the war. We offer free, primary-source driven lesson plans, image galleries, and other resources to make teaching WWII easier for you and more interactive for your students.

Meet America's veterans About this Skype lesson Our museum in Central Illinois is staffed by military veterans from World War II, Korea, Vietnam, Grenada, Iraq and Afghanistan. Our veterans already enjoy speaking about their personal experiences with students on field trips and would like to try some Skype calls to schools. Two unsolicited quotes: "I think we need to talk to veterans more before that generations is gone. " To be honest, I really don't like history, but having the opportunity to go and talk to these veterans gave me an all new respect for it." "What you provided to my students is an education many kids their age do not get. Please join us on Skype! David Estes Education Director Livingston County War Museum Dal Estes Education Center Pontiac IL 61764 Skype name: Mr. Get involved Set up your own Skype lesson and connect with teachers and experts from around the world. Create a Skype lesson

Andra världskriget | Det korta 1900-talet År 1933 kunde nazisterna ta makten i Tyskland med Adolf Hitler som ledare. Hitler satte genast igång med att rusta Tyskland för krig. Samtidigt ökade nazisternas diskriminering och förföljelser av judar och andra folkgrupper som de tog avstånd från. Först försökte de få judarna att fly eller emigrera till andra länder. Men det var svårt eftersom många länder inte tog emot judiska flyktingar. De judar som inte lämnade landet hamnade så småningom i arbetsläger och koncentrationsläger. Förföljelsen av judar och andra utpekade folkgrupper skulle senare trappas upp och övergå i systematisk förintelse. Hitler utvidgar Tysklands gränser och ingår en pakt med Stalin I mitten av 1930-talet började Hitler göra anspråk på att införliva olika tyskdominerade områden runt Tyskland i syfte att skapa ett Stortyskland. 1938 annekterades Österrike och strax därefter marscherade tyska trupper in i Sudetområdena i Tjeckoslovakien. Hitlers målsättning 1939 - andra världskriget börjar

Lärarhandledning: Andra världskriget De flesta känner till Hitler, nazismen, kanske olika slag eller andra avgörande händelser men inte lika många känner till andra världskrigets förlopp från början till slut. Bengt Fredriksons bok ger just den överblicken, det är en lättläst bok om hela andra världskriget med fokus på vad som hände i Europa. Handledningen ger förslag på hur man kan arbeta med boken och föreslår olika arbetsuppgifter för ett tema om andra världskriget. Uppnåendemål - förslag - Eleven ska - känna till bakgrunden till andra världskriget, krigets förlopp och följder - vara förtrogen med grundläggande källkritik - känna till nazismen och förintelsen - kunna reflektera över krigets betydelse för dagens européer Övningar och lektionsförslag kan användas till ett tema om andra världskriget som inbegriper ämnena historia och svenska. En lista över övningar och lektionsförslag finns längs ned på den här sidan. Hela lärarhandledningen finns för nedladdning i den gråa rutan överst. av Bengt Fredrikson 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

sobloggalfa | mellankrigstiden/andra världskriget Nu är det dags för terminens sista riktade skrivning och bedömningsuppgift. Denna gång ska ni få blicka bakåt, fundera kring nutiden och kanske kunna sia in i framtiden…Rubriken är: En gång – men aldrig mer? I denna riktade skrivning kommer du få resonera kring orsakerna till att nazistpartiet kunde ta makten i Tyskland – vad var det som gjorde att 14 miljoner tyskar röstar fram Hitler och nazistpartiet i ett demokratiskt val? Utifrån detta resonemang vill jag att du jämför situationen i Tyskland under 20-30 talet med nutidens Sverige och Europa. Kan du dra några paralleller med Tyskland under 20-30 talet, se några likheter och/eller skillnader? I ditt resonemang får du också gärna ta med tankar kring framtiden. Följande punkter kan vara till hjälp: den politiska och ekonomiska situationen i Tyskland under 1920- och 30-talenHitlers egenskaper och beslutidéer och värderingar som fanns i det tyska samhället Några hjälpmeningar för att komma igång: Tänk på att:

historia Det är året 1942 och Friedrich får chansen att studera vid Napola, en elitistisk och nationalpolitisk uppfostringsanstalt under führerns regim. En kadett från skolan får upp ögonen för Friedrich i boxningsringen, där han imponerar med sin styrka och stil. Kadetten bjuder in honom att ansöka till skolan vilket gör att Friedrich känner sig smickrad och stolt. Han ser nu en möjlighet att få komma upp till det bättre samhällsskiktet oc de bättre människorna. Inte förbli fattig och underlägsen som sin anti-nazistiske far. Efter en tid på skolan får Friedrich känna på vad det innebär att vara en Napola-elev. Ska han stötta sin vän eller ingå i führerns elit? Tema och fördjupning Politik och makt – Läkarundersökningen som Friederich fick får oss att uppmärksamma den rasforskning som faktiskt gjordes i Sverige. Man kan också uppmärksamma retoriken i rektorns välkomsttal. Civilkurage – Det är Albrecht som rör runt i grytan på anstalten och främst hos Friedrich. Ämnen och kursmål År 9 Gymnasiet

Hédi Fried 8 juli kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1 Tyskarna kom till staden Sighet i Rumänien i mars 1944. Hédi Fried och hennes familj tvingades tillsammans med stadens övriga judiska befolkning iväg till ett getto. Efter några veckor skickades de vidare – till Auschwitz. Hédi och hennes syster skildes från föräldrarna och de återsågs aldrig mer. Mamman och pappan gasades ihjäl direkt efter ankomst till koncentrationslägret. Hédi och hennes syster fick sitt hår avrakat och tvingades till slavarbete. Hédi Fried berättar i sitt Sommarprogram, med konkreta exempel, om nazismens vidrigheter i koncentrationslägren. Författare, psykolog, 91 år. Överlevde fångenskap i Auschwitz och Bergen-Belsen under andra världskriget. Producent: Augustin Erba

När vi minns Srebrenica måste vi tala om ideologi | Somar Al Naher – Mamma gråt inte. Om du gråter kommer det att vara svårare för mig. Det var det sista Facilas son sa till henne innan de tog avsked från varandra den 11 juli 1995. Facila fick aldrig se sin son eller sin man igen. FN misslyckades I dag är det 20 år sedan folkmordet i Srebrenica ägde rum. Folkmordet är det värsta i Europa sedan andra världskriget. Så används förnekelsen Det finns fortfarande starka nationalistiska intressen i Bosnien som gör allt för att massakern inte ska kallas för folkmord. Anpassa sig och tvätta bort sin identitet. Är vi immuna? – Folkmordet var en direkt konsekvens av nationalismens grundläggande idéer: Att en stat ska vara homogen. deras hemsida. Är vi immuna i Sverige? Ingen oskyldig retorik På följfrågan vad han menade med den arabiska nationen svarade han: – Nej, det finns ju inget land som heter så. Nationalism handlar inte om oskyldig retorik.

Jasenko Selimovic: Om folkmordet kan det bara finnas en sanning Det som hände i Srebrenica för tjugo år sedan ska inte kallas ”massaker”. Brottet var folkmord – som syftade till att döda alla, varenda en. Minnet av detta fungerar inte som ett vaccin mot ondskan, men det är nödvändigt för att leva vidare utan skam, skriver Jasenko Selimovic. På Srebrenicas minnesplats finns det 144 Selimovic begravda. Etthundrafyrtiofyra. Jag kan inget om dem. Frågan som jag oundvikligen ställer mig är: Vem gav mig rätten att överleva? Aldrig mer. På lördag högtidlighålls tjugoårsdagen av Srebrenica. I hoppet om att det inte är oanständigt att ge råd om minnet en sådan dag, kommer här några från en som inte finns bland de 144. Minns att beskrivningar av folkmord behöver tydlighet, fakta. Jag är delvis skyldig. Varför Srebrenica? Foto: Sulejman Omerbasic/Demotix/Corbis Hur kunde folkmord hända där? Kom ihåg hur det hände. Förnekarna vill få er att benämna Srebrenica som ”massaker”. Kom ihåg att förnekelse är en hel liten industri. Kom ihåg att ingen tar ansvar.

Related: