background preloader

SMART MED MAT – En pedagogisk webbplats om mat och matavfall från Va Syd

SMART MED MAT – En pedagogisk webbplats om mat och matavfall från Va Syd
Related:  Miljö

Energispanarfilmen, f-6 Falken och Rosa ger en introduktion till begrepp som energi, växthusgaser och klimatförändringar. Filmen kan användas när ni arbetar med övningen Vad är energi? för åk F-6.Röst: Olle Sarri Till Energifallets startsida Samtalstips innan och efter filmen: 1. Har eleverna hört talas om klimatförändringar? 2. 3. Berättade filmen något ni inte tidigare visste? Har du tankar om Energispanarfilmen, eller kanske hela Energifallet.se?

Lärarhandledning - Om webbplatsen Material för skola och förskola | Håll Sverige Rent Batteriskolan Batteriskolan är en webbportal med spännande pedagogiskt material och roliga uppdrag för elever i åk F-6. Materialen inspirerar till ett lustfyllt lärande om batterier, återvinning och miljöfrågor. Det ger också dina elever möjlighet att tillämpa matematik, svenska, bild, naturorienterande ämnen och hem- och konsumentkunskap på ett roligt sätt Gå till Batteriskolan (extern länk) Det stora Örnäventyret Med "Det stora Örnäventyret" lär ni er mer om allemansrätten på ett lekfullt och engagerande sätt genom värderingsövningar, aktiviteter och lekar. Ladda ner "Det stora Örnäventyret" (pdf) Mofflor och människor – en storyline om resurser Den pedagogiska metoden Storyline används för att lyfta fram frågor kring vad som är resurser och vad som är skräp. Ladda ner "Mofflor och människor - en storyline om konsumtion" (pdf) Blixtpatrullens äventyr Välkommen till ett material som vill inspirera till arbete med nedskräpning, återvinning, återanvändning och allemansrätt. Sälles skräpbok

Ingenting försvinner - allt finns kvar | Håll Sverige Rent I dagsläget finns det väldigt få vetenskapliga studier kring nedbrytningstider för latexballonger, men enligt de studier som undersökt latexballongernas uppehållstid i naturen fanns det synliga ballongrester kvar i uppemot 5 år på platser där de hamnat som skräp.Dock tar det hundratals år för en ballong att brytas ned, om den ens gör det. Skräp i form av latex kommer ofta från stora ballongsläpp, där ballongföretag marknadsför ballongerna som biologiskt nedbrytbara. Nedbrytningstiden jämförs ofta med ett eklövs nedbrytningstid på 6 månader. Faktum är att eklöv kan vara mer beständiga än så och dess nedbrytning kan ta upp emot fyra år och på så sätt kan informationen om biologiskt nedbrytbara ballonger bli missvisande. Forskning visar att naturligt framställt latexgummi, trots sitt naturliga ursprung, inte bryts ned tillräckligt snabbt för att undvika exempelvis marina djurs intag och efterföljande skador på deras matsmältningssystem.

Livsmedelsförpackningar – miljöbov eller hjälte? – Hemkunskapspodden Medverkande Sara Sundquist, Hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen Anna-Stina Karlsson, Hållbarhetsdirektör på Norrmejerier Syftet med livsmedelsförpackningar Livsmedelsförpackningar har en annan uppgift än t ex en förpackning med ett par strumpor. En livsmedelsförpackning måste skydda varan, den måste vara hygienisk, lätt att transportera och även självklart lätt att återvinna! Förpackningens klimatpåverkan Själva maten i förpackningen står för 90 % av klimatpåverkan och förpackningen bara 10 %. Återvinning av förpackningar Om man sorterar sina förpackningar kan de återvinnas och bli till nya. Pant När du köper vissa burkar och flaskor betalar du pant, oftast 1-2 kr.

Fakta om textilavfall Produktion av kläder och hemtextilier som säljs i Sverige sker nästan uteslutande i länder utanför EU. Produktionen kräver stora markytor och stora mängder vatten för bomullsodling. Miljöpåverkan är stor vid tillverkningen, på klimat och vad gäller vattenförbrukning, kemikalieanvändning och transporter. Konsumtionen av nyproducerade kläder och hemtextilier ökar i Sverige liksom återanvändning i form av second hand. 7,5 kilogram textilier per person slängs En studie från 2016 som SMED (Svenska MiljöEmssionsData) har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket visar att svenskar årligen slänger över 7,5 kilogram textilier per person i det osorterade hushållsavfallet som går till förbränning. Plockanalyser av textilier i hushållens restavfall (SMED Rapport 176 2016) (pdf 668 kB) Återanvändning av textilier från välgörenhet Enligt samma studie ser det ut som att mängden återanvänd textil i Sverige har ökat, från 5 700 ton 2011 och 6 500 ton år 2013 till 7 800 ton år 2016.

Statistik - Svensk konsumtion och produktion av köttprodukter Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Jag accepterar Läs mer <p>Sidan visas inte korrekt. Testa att ladda om sidan för att lösa problemet. Svensk konsumtion och produktion av kött Diagram Tabell Konsumtion och inhemsk produktion av kött 1995-2016 (preliminära siffror för köttkonsumtionen 2015) Sveriges konsumtion av köttprodukter består allt mer av importerat kött. Ladda ner Ladda ner diagram Ladda ner data Dela diagram Vad kan jag göra? Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Använda det i trycksakerAnvända det i presentationerAnvända det i digitala medier. Vad bör jag göra? Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata: Laddar graf... Översikt Stäng Köttproduktionen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. Importen ökade till ny rekordnivå för 2016

Få koll på miljömärkningarna Miljömärkningar Det kan verka förvirrande att Sverige har flera märkningssystem, men det bidrar faktiskt till miljömärkningens framgångar. De olika systemen stödjer och driver på varandra. Eftersom miljömärkta varor ofta säljer bättre blir det viktigt för producenterna att miljöanpassa sin tillverkning och sina produkter. Fler och fler producenter hänger med i utvecklingen för att inte hamna i skymundan av mer miljömedvetna konkurrenter. På så sätt är miljömärkningarna viktiga redskap för att nå ett samhälle i bättre harmoni med naturen. Med miljömärkningar menar vi märkningar med högt ställda miljökrav som är framtagna av en oberoende part, så kallade tredjepartsmärkningar. Bra Miljöval Naturskyddsföreningens eget miljömärke och den enda miljömärkning i Sverige där kraven utformas av en miljöorganisation. Svanen Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar både för Svanen och EU-Blomman. EU Ecolabel (EU-blomman) Svanens motsvarighet i Europa. EU-lövet eller EU-ekologiskt TCO Certified

Väl godkänt för skolmåltiden - Måltid Sverige Många skolmåltider i Sverige behöver förbättras, det är idag en outnyttjad resurs vars form och förbindelse med den pedagogiska verksamheten bör ses över och utvecklas. På flera håll har man kommit långt med ökad andel närproducerad, klimatsmart och ekologisk mat. Men för att eleverna ska gynnas av den goda maten måste måltidsmiljön, ett pedagogiskt förhållningssätt och tiden för måltiden ges rätt förutsättningar så att eleven kan ta dela av det som serveras. Att i ro, tillsammans med vuxna förebilder få hämta kraft och orka prestera hela skoldagen. Energiintaget under skoldagen har en tydlig koppling till elevernas prestation och vi vet att skolmat som hamnar i magen är strategiskt viktigt för den psykosociala skol- och arbetsmiljön, både för elever och för personal. Skolan har ansvar för hela skoldagen. Skolmatsakademin har därför fått i uppdrag att leda det 3-åriga projektet Väl godkänt för skolmåltiden. Mål Syfte Samarbete Deltagare Följeforskare Finansiering Följ projektet

Om Svalna | Svalna Svalna är en tjänst för dig som vill få koll på din klimatpåverkan och hjälp att minska den. Vi tror att omställningen mot en mer hållbar värld kommer att innebära stora förändringar av hur våra samhällen är organiserade och hur den resan ser ut vet vi inte, men vi tror att den bara kan börja med kunskap, delaktighet och engagemang. Svalna grundades 2015 av David Andersson som forskar kring frågor om hållbar konsumtion på Chalmers. Tjänsten har utvecklats i samarbete med Göteborgs Stad med finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen och Chalmers. Vill du hjälpa till? Jobba hos oss Vi söker utvecklare som liksom vi ser alla möjligheter med Svalna och som vill göra något meningsfullt med sin kod och sin kunskap. Brinner du? Bryr du dig om hållbarhetsfrågor och vill göra mer? Samarbete Tycker du att vi gör något bra och vill stötta oss eller ser möjligheter för samarbete, ring David på telefon +46 739 54 38 51. Vi som jobbar med Svalna David Andersson VD och grundare Ross Linscott Erik Nylund

Related: