background preloader

Dataspill i skolen

Facebook Twitter

- La elevene spille i timen. Professor Alf Inge Wang har Super Mario på kontorveggen, og bruker mye tid på å vurdere mange ulike dataspill.

- La elevene spille i timen

Dette kan kanskje virke noe uvanlig, men en viktig del av jobben hans er å hente inspirasjon. Målet er at dataspill skal bli en større del av undervisningen på skoler rundt omkring. – Teknologi i utdanningen kan gi mer motiverte elever, gjøre dem mer engasjerte og få dem til å lære lettere, sier Wang, som jobber ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. Ny teknologi, fremveksten av smarttelefoner og sosiale medier gir nye muligheter for lærere til å undervise elevene sine. Disse mulighetene gjelder det å gripe, ifølge professoren. Spill i skolen. Om spillmekanikker og elevenes forutsetninger – Spillpedagogene. Ett av mange samtaleemner om spill i skolen er elevenes forutsetninger for å få faglig utbytte av spillopplevelser (vi var så vidt inne på temaet i forrige podcast).

Om spillmekanikker og elevenes forutsetninger – Spillpedagogene

Dette er et tema som både fortjener og behøver mer oppmerksomhet. Jeg akter å bøte på litt av denne mangelen med de følgende avsnittene. The positive connection between games and online learning. Civilization i skolen. I dag spiller millioner av mennesker flere timer hver dag, ulike typer spill og gjerne etter de er ferdig på skole eller jobb.

Civilization i skolen

Noen spiller også om nettene og er derfor veldig trøtte og uopplagte når de skal på skolen eller jobben sin dagen etterpå. Spillingen til ungdommene gjør at mange foreldre begynner å bekymre seg over om disse spillene vil stjele oppmerksomheten fra lekser og skolearbeid. Mange foreldre mener også at spilling er bare sløsing av tid og at man heller burde bruke tiden mer fornuftig på andre ting som skolearbeid. HVL Open: Dataspill som en del av undervisningen: Hvordan kan dataspill være med på å motivere elevene i undervisningen og kan dataspill være med på å øke læringsutbyttet.

5 Steps to Implementing Game-Based Learning in the Classroom [+ Game Examples & Downloadable Guide] Spillbasert læring - edu.usn.no. Hva er spillbasert læring? Begrepet 'spillbasert læring' er brukt for å beskrive en rekke ulike fenomener hvor spill eller en leken holdning står sentralt. Det finnes mange definisjoner og ikke alle bruker de samme kategoriene. Men enkelt sagt kan spillbasert læring oppsummeres med to hovedfenomener: Bruk av spill i undervisning: Studentene spiller et spill (dataspill, brettspill, eller rollespill) Leken holdning til undervisning: Vanlige læringsaktiviteter er rammet inn i en spillorientert tilnærming (for eksempel gjennom begrepet gamification / spillifisering)

Refleksjon / Digitaldidaktikk. Stikkord: læringsstiler app spillbasert læring “Hjernen arbeider på samme måte som et dataspill”, - mennesker tenker og lærer gjennom erfaringer de har hatt og via simuleringer de har kjørt i hodet, basert på sine erfaringer.

Refleksjon / Digitaldidaktikk

Hva er spillbasert læring? Spillbasert læring (Gamebased Learning - GBL) tar utgangspunkt i digitale spill som har definert et læringsutbytte. Vanligvis er spillbasert læring utviklet for å balansere et faglig innhold med spillets egenskaper, der spilleren kan bruke innholdet i direkte tilknyting til "den virkelige verden". Spill kan også være enkle quiz'er eller oppgaver hvor man skal velge ut et korrekt svar. Innlegg: Ja til flere «drapsspill» i skolen. I Dagens Næringsliv 21. mai kunne vi lese et innlegg fra en forferdet far som oppdaget «drapsspillet» «Minecraft» på sønnens skole-Ipad.

Innlegg: Ja til flere «drapsspill» i skolen

Denne oppdagelsen er noe vi unner langt flere foreldre. Spillmediet er nemlig et stadig viktigere kulturuttrykk og bør bli et mer vanlig innslag i skolen, men det krever at både foreldre, elever, lærere og skolemyndigheter setter seg inn i det spillmediet rommer. Spill kan by på drap som et handlingsalternativ, men «drap» i Minecraft er vel omtrent like dramatisk som «død» i kanonball.

The Science Of Games-Based Learning. Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk. Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring. Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning?

Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming Forskning fra de to Institutt for pedagogikk- baserte forskergruppene TransAction og InterMedia, viser at dataspill har potensial som læringsressurser i skolen, men tegner et komplekst bilde av spillbasert læring. Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill. Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill 8 av 10 barn og unge spiller dataspill regelmessig.

Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill

Flere egenskaper ved spill gir elever med læringsutfordringer mulighet til å oppleve mestring i klasserommet. Her presenterer vi forskning på området. Slik kan du bruke dataspill i undervisningen. Utstyr: Utstyret må ikke være fancy, bruk det du får tak i!

Slik kan du bruke dataspill i undervisningen

Med konsoller som Playstation, Xbox eller Nintendo Switch kan man spille felles i klassen hvor kontrollen går på omgang mellom noen elever. Med Chromebook kan man kjøre spill i nettleseren. Til eldre datamaskiner med Windows finnes mange, grafisk «lette» spill. Erfarende og skapende læring med spill. Erfarende og skapende læring med spill Med konstruksjonsspill kan du skape, manipulere og oppleve på en måte som ikke er mulig i den virkelige verden.

Erfarende og skapende læring med spill

Det gir deg muligheter til å erfare det du skal lære. Spill og bli klok: Professor vil ha videospill inn i klasserommet for å øke engasjementet og læringen - ITavisen. André Thomas forsker på fordelene ved videospill i unge menneskers liv, spesielt som verktøy for læring.

Spill og bli klok: Professor vil ha videospill inn i klasserommet for å øke engasjementet og læringen - ITavisen

Han mener det er på tide å inkludere spill i klasseværelset der unge mennesker forbereder seg på voksenlivet. Forsker på de fordelene videospill kan ha på engasjement og læring Professor og spillforsker André Thomas’ pasjon for spillbasert læring gir gjenlyd i og utenfor klasseværelset. 6 Basic Benefits Of Game-Based Learning.

Elever blir ikke automatisk gode lesere med spill. Her er seks grep læreren kan ta for å sikre god læring. Digitale spill som skal lære elevene å lese er utbredt i klasserom til førsteklassinger.

Elever blir ikke automatisk gode lesere med spill. Her er seks grep læreren kan ta for å sikre god læring

Men det viser seg at elevene lærer få ferdigheter som kan overføres til lesesituasjoner utenfor spillet. – Mye skyldes nok at det nesten ikke finnes informasjon til lærere om hvordan man bør bruke disse spillene, sier Per Henning Uppstad. Professoren ved Lesesenteret har vært med på å utvikle spill som Graphogame og På Sporet ABC til norske lærere. Han har god innsikt i hvordan disse spillene fungerer, og hva som skal til for at de holder det de lover. Forsker på dataspill i skolen. - Alle har en måte de lærer best på. Noen lærer best med kinetisk læring, andre med logikk eller visuelt, forteller Stig Andreassen, masterstudent ved Universitetet i Bergen.

Han skriver masteroppgave i digital kultur med vekt på utdanning og dataspill, og har fulgt et prosjekt ved Nordahl videregående skole i Bergen der flere lærere bruker dataspill som pedagogisk verktøy. Prosjektet har resultert i tre læringsopplegg i samarbeid med Senter for Ikt i Utdanningen. Andreassen har samlet data og observert dataspill i bruk i fire skoleklasser ved Nordahl Grieg.

- La elevene spille i timen. Universitetet i Stavanger. Odin Nøsen er lærer og rådgiver i Randaberg Kommune. Han blogger også på www.iktogskole.no. Bloggserien bygger på samme tema som workshopen "Spill og læring" ved Nøsen og Tobias Ståby, Nordahl Grieg videregående skole, under Nasjonal konferanse om lesing 2017 og ResearchED 2017. Dette innlegget er det første i en serie på 3 om dataspill i skolen.

På Språkløyper funner du de andre innleggene i denne serien: 2. Elever er flinke til blogging og gaming, men lærere strever med å bruke det i undervisningen. Gaming, blogging, chatting, YouTube og andre sosiale nettverk er en stor del av elevenes hverdag utenfor skolen. De unges arena er lekpreget, global og interessedrevet, men like fullt en viktig arena for læring. Men når læreren forsøker å ta med elevenes hverdag inn i undervisningen for å skape en mer relevant utdanning, oppstår uoverensstemmelser.

Farlige spill – effektiv undervisning. Spillbasert læring?!... ehhh... (NEI!) Læringsbasert spilling! Skolen funker for folk flest, men jeg er ikke folk flest! Kommentar: Kan du bli god i fysikk av å spille dataspill? – Dataspill gir elevene mestringsfølelse. Revheim skole først i landet med gamingrom. “Rom for spill” – IKT og skole. Dataspill reddet skolegangen til Espen (25) – Dataspilling gjør unge bedre i engelsk. Vil gjøre dataspill i skolen mindre skummelt. Spill i skolen – IKT og skole. Slik kan du bruke dataspill i undervisningen. Spill i skolen notat revidert 2018. Forsker vil ha mer gaming i skoletida: – Dataspill gjør deg bedre på skolen – NRK Nordland. Digitale spill i skolen. Dataspill gir glede og læring i klasserommet. Videregående skoler tar inn e-sport som toppidrett. Spill i undervisningen.