background preloader

Ressurser om spillpedagogikk og spill i skolen

Facebook Twitter

How Portal 2 Developers Became The Best 6th Grade Physics Teachers Eve. The power of play: The effects of Portal 2 and Lumosity on cognitive and noncognitive skills. Spillbasert læring - edu.usn.no. Engasjerte studenter som deltar aktivt i læringsaktivitetene, som har det gøy og frivillig fullfører ekstra oppgaver?

Spillbasert læring - edu.usn.no

Det er dette spillbasert læring lover. Her er noen konkrete eksempler på bruk av spill i undervisning. Begrepet 'spillbasert læring' er brukt for å beskrive en rekke ulike fenomener hvor spill eller en leken holdning står sentralt. Det finnes mange definisjoner og ikke alle bruker de samme kategoriene. Men enkelt sagt kan spillbasert læring oppsummeres med to hovedfenomener: Webinar 14.02.2019: Spillbasert læring: Webinarer ved USN (eDU) Video Games and Learning. Diverse Students Find a Home in Esports. Esports have gradually made their mark in K-12 schools, too: The High School Esports League, for example, boasts more than 2,100 partner schools and more than 60,000 student participants across the U.S. and Canada.

Diverse Students Find a Home in Esports

How To Setup Sunshine & Moonlight Game Streaming on AMD GPU Systems. Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill. Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill 8 av 10 barn og unge spiller dataspill regelmessig.

Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill

Flere egenskaper ved spill gir elever med læringsutfordringer mulighet til å oppleve mestring i klasserommet. Her presenterer vi forskning på området. Search Results for Common Sense Education. Spillbasert læring - Håndholdte spillkonsoller i skolen. Etter å ha vært lærer noen år, og levende opptatt av IKT i undervisningen, har jeg brukt mye tid på å finne den «rette» veien til den digitale læringsarenaen.

Spillbasert læring - Håndholdte spillkonsoller i skolen

Som elev på 80-tallet husker jeg fremdeles den grønn-svarte skjermen på TIKI-maskinen og Seymour Paperts LOGO. For meg åpnet dette en helt ny verden. Commodores verden, senere MS-DOS og til slutt Windows. Læring med dataspill. – Dataspilling gjør unge bedre i engelsk. Ungdom som spiller mye dataspill på nett blir bedre i engelsk enn andre.

– Dataspilling gjør unge bedre i engelsk

Noen av elevene scorer langt bedre i engelsk enn i norsk. Totalt 10 331 elever ble undersøkt i to nasjonale undersøkelser. Lisbeth M. GIS HANDBOOK NO. - Du kan lære minst like mye av dataspill, som av bøker og film. Promotionmed annonselenker Konseptet bak «Portal»-spillene.

- Du kan lære minst like mye av dataspill, som av bøker og film

Er lek og læring motsetninger, eller i det hele tatt to ulike ting? Ikke nødvendigvis. Det er godt dokumentert at spill kan brukes til å trene opp hjernen på mange vis. Strever med gaming i undervisningen. NY DOKTORGRAD: Elever er flinke til blogging og gaming, men lærere strever med å bruke det i undervisningen, viser en ny doktorgrad fra Astrid Camilla Wiig.Hva skjer når læreren forsøker å bringe elevenes kunnskaper om gaming, blogging og You Tube inn i undervisningen?

Strever med gaming i undervisningen

Det er ikke alltid like enkelt å få til i praksis, viser ny forskning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Gaming, blogging, chatting, You Tube og andre sosiale nettverk er en stor del av elevenes hverdag utenfor skolen. De unges arena er lekpreget, global og interessedrevet, men like fullt en viktig læringsarena. The Effective Use of Game-Based Learning in Education. Iktplan.no : Om dataspill i skolen. De fleste barn og unge spiller dataspill jevnlig, men også mange voksne bruker mye tid på dataspill.

iktplan.no : Om dataspill i skolen

En gjennomsnittsspiller er i dag ca. 30 år gammel, og fordeler seg likt på kjønn. Dataspill i skolen kan knyttes særlig til digitale ferdigheter, men også de øvrige grunnleggende ferdighetene kan øves opp ved å bruke dataspill. Dataspill har også en egenverdi rotfestet i motivasjon, interaktivitet, kreativitet, lek og samarbeid. Dataspill brukt i undervisning i skolen - Snakk om spill. Senter for IKT i utdanningen viser til at dataspill ikke bare bedrer barnas digitale ferdigheter, spill kan også benyttes for å øke de øvrige grunnleggende ferdighetene som regning, skriving, lesing og muntlige ferdigheter.

Dataspill brukt i undervisning i skolen - Snakk om spill

Fra Multi Smart Øving til Minecraft Mange elever i den norske skolen er allerede blitt kjent med en rekke dataprogram gjennom undervisningen. The Science Of Games-Based Learning. Good games are powerful teaching tools. Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk. Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring. Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming. Monday, Nov. 30, 2020 - The Educational video game Daily. The Educational video game Daily. Autisme og interessekartlegging. For barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) er det viktig å få ta tak i interesser på alle områder i livet, for å øke motivasjon for læring og utvikling.

Autisme og interessekartlegging

Dette gjelder fra tidlig alder, og er spesielt viktig for mennesker med autismespekterforstyrrelser, da de ofte har et stort behov for å finne en mening med oppgaver og en nytteverdi i det de skal gjøre. Nytteverdi henger ofte sammen med det som er viktig for dem, og det de interesserer seg for. 2018 V1C og V2C Staaby og Skaug. - La elevene spille i timen. Professor Alf Inge Wang har Super Mario på kontorveggen, og bruker mye tid på å vurdere mange ulike dataspill. Dette kan kanskje virke noe uvanlig, men en viktig del av jobben hans er å hente inspirasjon. Målet er at dataspill skal bli en større del av undervisningen på skoler rundt omkring. – Teknologi i utdanningen kan gi mer motiverte elever, gjøre dem mer engasjerte og få dem til å lære lettere, sier Wang, som jobber ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU.

Ny teknologi, fremveksten av smarttelefoner og sosiale medier gir nye muligheter for lærere til å undervise elevene sine. Disse mulighetene gjelder det å gripe, ifølge professoren. Wang foreslår at ledende forskningsgrupper innenfor spill og pedagogikk går sammen om å lage en spillbasert læringsplattform. Dataspill har vært brukt i undervisningen siden 1980-årene, men med svært varierende resultater. Wang har sett mye dårlig. Kan et spill lære deg japansk? Neppe på egenhånd, men Learn Japanese to Survive: Hiragana Battle er ikke en helt dum begynnelse. Her en dag fikk jeg det for meg at jeg skulle lære meg japansk. Jeg er veldig interessert i spillhistorie, og jeg er spesielt interessert i den typen spillhistorie som vanligvis ikke blir diskutert. Obskure spill – det elsker jeg! Derfor har det lenge vært en kilde på enorm irritasjon at det finnes tusenvis av japanske spill for plattformer som NEC PC-88 og PC-98, Sharp X1 og X68000, Fujitsu FM-7 og så videre, som aldri har blitt oversatt til engelsk og i praksis er helt ukjente i vår del av verden.

Rollespill, strategispill, eventyrspill – alt mulig rart, som nesten ingen bryr seg om fordi nevnte plattformer ikke var konsoller. Terje Pedersen "Spill i undervisningen" Terje Pedersen "Spill i undervisningen" Spill og Koding i skolen: Med dataspill på timeplanen: Nordahl Grieg vgs. Dataspill gir glede og læring i klasserommet. Nesten alle barn og unge spiller. Ja så mange som 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter ifølge Medietilsynets undersøkelser (Barn og Medier: 2018). Dataspill er en arena barn er naturlig opptatt av. Det merker man så snart man våger å ta opp samtaletråden om hva barna liker å spille. Både ører og øyne lyser opp. Det finnes også forskning som sier noe om at barn lærer alt fra engelsk til problemløsing når de spiller. Fem tiår med dataspill i stua – hvor går veien videre? – Kultur.

Vi er ved et nytt og viktig veiskille i spillhistorien. Bak oss ligger fem tiår med dataspill i hjemmene våre – foran oss venter en ny Playstation og Xbox. Tirsdag 10. november: Microsofts Xbox Series X. Torsdag 12. november: Sonys Playstation 5. (NB: Norge får den én uke senere) Dette er ensbetydende med julaften for alle med et stort hjerte for dataspill. Helt siden spillkarakteren av Bruce Lee kom flyvende inn med sine lavt pikselerte karatespark på 80-tallet, har jeg vært fengslet av dataspill.

Nå må jeg – og vi – snakke om dataspillene igjen. Siden mange ikke helt forstår denne spenningen, vil jeg ta deg med på en liten reise inn i spillboblen. La oss spole tilbake til dataspillenes begynnelse. 16. juli 1945 står 35 år gamle William Higinbotham og 15 andre forskere og militære skikkelser ved veikanten til et testområde i New Mexico. Spill som inkluderende læringsaktivitet. På denne siden finner du argumenter for hvorfor spill kan brukes som en inkluderende læringsaktivitet, og de mange fordelene med spill i undervisningssammenheng. Mange elever med spesialpedagogiske behov har spill som interesse.

Elevene finner det motiverende, de greier å konsentrere seg over lengre tid og opplever mestring. Ved å velge aktiviteter som spiller på elevenes interesser og bruke ulike innfallsvinkler, vil flere være motivert og får muligheten til å vise hva de kan. En slik aktivitet vil kunne beskrives som en inkluderende læringsaktivitet. Nå skal Nordahl Grieg Videregående skole forske på dataspill i skolen. (PressFire.no): Nordahl Grieg Videregående Skole i Bergen har vært en av de mest aktive til å bruke dataspill i undervisningen. Nå skal skolen også forske på dataspill som undervisningsverktøy – fullt velsignet av norsk forskningsråd. Norsk forskningsråd har godtatt søknaden om et doktorgradstudie på skolen, som skal ledes av Tobias Staaby. Sdu 2013 2c kenneth silseth.

Vil gjøre dataspill i skolen mindre skummelt. Markedsførings-informasjonskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av hjemmesider. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører. Refleksjon / Digitaldidaktikk. Stikkord: læringsstiler app spillbasert læring. Innlegg: Ja til flere «drapsspill» i skolen. I Dagens Næringsliv 21. mai kunne vi lese et innlegg fra en forferdet far som oppdaget «drapsspillet» «Minecraft» på sønnens skole-Ipad. Denne oppdagelsen er noe vi unner langt flere foreldre.

Farlige spill – effektiv undervisning. Dataspill gir glede og læring i klasserommet. Fire læreres begrunnelser for bruken av dataspill i undervisningen, og deres opplevelse av effekten på elevenes motivasjon og egen rolle. Forsker vil ha mer gaming i skoletida: – Dataspill gjør deg bedre på skolen – NRK. I helga ble det slutt på Fortnite som vi kjenner det – men gaming og dataspill har uansett kommet for å bli.

Helga Dís Ísfold Sigurdardóttir er forsker ved Nord Universitet. Hun mener at vi må ta spilling på alvor. Også i skolene. – Norges fremste dataspillere trener like hardt som toppidrettsutøvere. GIS HANDBOOK NO. Spillpedagogikk (Dataspill i undervisningen) Dataspill er ikke noe man leser, men noe man gjør, og må ses i sammenheng med det sosiokulturelle miljøet spillingen foregår i. I stedet for å betrakte dataspill som gode læringsressurser i seg selv, er det mer fruktbart å se på dataspill som ressurser fo. Slik kan dataspill brukes i skolen. Det er en selvfølge at spill skal brukes i skolen, men utfordringene er mange.

Boka Spillpedagogikk kan være en god hjelp. Slik kan du bruke dataspill i undervisningen. Om dataspill i skolen. Dataspill brukt i undervisning i skolen - Snakk om spill. IKT og skole – Digitale ting jeg gjør og tenker. Spillpedagogbanken – Det du trenger for å komme i gang. Kom i gang med enkle spill. Fordeler, tilrettelegging, erfaringer og eksempler på bruk av spill som inkluderende læringsaktivitet. Introfilm. Inspirasjon og forslag knyttet til temaet. Dataspill i skolen. Spillbasert læring - edu.usn.no.