background preloader

Spill i undervisning

Facebook Twitter

Spill i undervisningen. Dataspill på timeplanen. Nå kan det bli ny toppidrettslinje for E-sport i Verdal - innherred. Forsker vil ha mer gaming i skoletida: – Dataspill gjør deg bedre på skolen. I helga ble det slutt på Fortnite som vi kjenner det – men gaming og dataspill har uansett kommet for å bli.

Forsker vil ha mer gaming i skoletida: – Dataspill gjør deg bedre på skolen

Helga Dís Ísfold Sigurdardóttir er forsker ved Nord Universitet. Hun mener at vi må ta spilling på alvor. Også i skolene. – Norges fremste dataspillere trener like hardt som toppidrettsutøvere. Sosiale medier kan være en uvurderlig del av identitetsforming i tenårene. Hun er opptatt av alternative metoder for undervisning. 2018 V1C og V2C Staaby og Skaug. Slik vil de bruke digitale verktøy i skolen – NRK Finnmark.

I fjor kom regjeringens digitale strategi for skolene i Norge, som skal ta landets skoleelever inn i den teknologiske framtiden.

Slik vil de bruke digitale verktøy i skolen – NRK Finnmark

Men da forskere ved UIT så nærmere på bruken av digitale verktøy i klasserommet, fant de raskt ut at det ikke var barneskoleelevene som trengte opplæring. Det var lærerne selv. Hadde teknologien – manglet forståelsen Forskerne Silje S. Karlsen og Lisbeth B. Et gammelt piano i hjørnet av det nye digitale møterommet vitner om en tid da utdannelsen hadde andre prioriteringer. Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk.

Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring. Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming Forskning fra de to Institutt for pedagogikk- baserte forskergruppene TransAction og InterMedia, viser at dataspill har potensial som læringsressurser i skolen, men tegner et komplekst bilde av spillbasert læring.

Dataspill er ikke noe man leser, men noe man gjør, og må ses i sammenheng med det sosiokulturelle miljøet spillingen foregår i. I stedet for å betrakte dataspill som gode læringsressurser i seg selv, er det mer fruktbart å se på dataspill som ressurser for samtale mellom elever og lærere, hvor faglig stoff tematiseres og gjøres tilgjengelig på en annen måte enn mer tradisjonelle læringsressurser. Elevene liker måten å lære på "... Og hun har fått et godt inntrykk. Overføringsverdi. Hvorfor bruke spill i undervisningen. Vær en hyggelig og interessert journalist.. Har det noe i seg? Les Gamer-mamma Camilla Lynne Bakkengs råd.

Kan Verdal være det nye stedet for toppidrettslinje for E-sport? Kom igang med enkle dataspill i skolen! Se lenken for tips. - En sak som diskuterer om gaming i skolen kun har fordeler, og om fordelene eventuelt kun… Vær læreren som er oppdatert på elevenes premisser!! □□□Se denne linken for hjelp. Blir barnas engelskferdigheter bedre av gaming? Hva tror du? Svar på pollen under. Mange diskuterer om gaming kan gjøre barn og unge mer aggresive, men stemmer dette? Les denne forskningsartikkelen… Utdanningsdirektoratet har laget et kompendie om spill i skolen. Barn kan lære språk, problemløsning, finmotorikk og praktiske ferdigheter gjennom å bruke dataspill. Derfor bør gam… Gaming gjør ikke ungdommer aggressive. Markedsførings-informasjonskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av hjemmesider.

Gaming gjør ikke ungdommer aggressive

Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører. Navn: _lp4_u Leverandør: .forskning.no Formål: Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet gjennom innebygde videospillere med det formål å levere målrettet annonsering. Utløpsdato: ett år Navn: YSC Leverandør: .youtube.com Utløpsdato: Session Navn: __atuvs Leverandør: www.podbean.com Formål: Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet gjennom webinnhold med det formål å levere målrettet reklame.

Utløpsdato: 30 minutter Navn: lang Leverandør: cdn.syndication.twimg.com. Vær læreren som er oppdatert på elevenes premisser!! □□□Se denne linken for hjelp. – Barns kognitive evner kan bli svakere av skjermtid - Nyhet. Ny studie ser endringer i barnas hjerner dersom de bruker skjermer mye fra tidlig alder.

– Barns kognitive evner kan bli svakere av skjermtid - Nyhet

Ole Henrik Johansen, Tek.no Norske barn – og barn verden over – har fått stadig bedre tilgang på skjermbaserte dingser, og mange får mobiltelefoner allerede i ung alder. Ikke overraskende har også dette vært gjenstand for bekymring fra såvel foreldre som forskere. Verdens helseorganisasjon, WHO, anbefalte tidligere i år at barn ikke bør se TV før de er to år.

Nå mener en ny studie utført av en gruppe forskere ved University of Cincinatti i Ohio, USA, at skjermtid kan svekke barns kognitive evner. Mer spesifikt nevner studien, publisert i den fagfellevurderte utgivelsen JAMA Pediatrics, at den såkalte hvite substansen i barnas hjerner kan endres etter utstrakt skjermbruk. Hvorfor er dette negativt? Bør læreren være mer oppdatert i dagens samfunnsendringer? Gaming, blogging, chatting, YouTube og andre sosiale nettverk er en stor del av elevenes hverdag utenfor skolen.

Bør læreren være mer oppdatert i dagens samfunnsendringer?

De unges arena er lekpreget, global og interessedrevet, men like fullt en viktig arena for læring. Men når læreren forsøker å ta med elevenes hverdag inn i undervisningen for å skape en mer relevant utdanning, oppstår uoverensstemmelser. Både lærer og elever strever med å finne måter å engasjere seg i den nye praksisen. Det viser en ny doktorgrad fra Astrid Camilla Wiig ved Universitetet i Sørøst-Norge. Dataspill kan gi bedre undervisning. Da dataspillene gjorde sitt inntog i barnerommene, var mange foreldre og lærere bekymret.

Dataspill kan gi bedre undervisning

Ville dataspillet stjele all oppmerksomheten fra leksene? Men dataspill kan være et godt supplement til den tradisjonelle undervisningen. Det oppdaget Birgitte Holm Sørensen og kollegene hennes da de intervjuet en rekke elever fra åttende og niende klasse: – Noen av elevene sa: Engelsklæreren vår skulle bare vite hvor mye vi snakker og skriver engelsk i fritiden. Dataspill brukt i undervisning i skolen - Snakk om spill. Senter for IKT i utdanningen viser til at dataspill ikke bare bedrer barnas digitale ferdigheter, spill kan også benyttes for å øke de øvrige grunnleggende ferdighetene som regning, skriving, lesing og muntlige ferdigheter.

Dataspill brukt i undervisning i skolen - Snakk om spill

Fra Multi Smart Øving til Minecraft Mange elever i den norske skolen er allerede blitt kjent med en rekke dataprogram gjennom undervisningen. Spill i skolen notat revidert 2018. Barn kan lære språk, problemløsning, finmotorikk og praktiske ferdigheter gjennom å bruke dataspill. Derfor bør gam…