background preloader

Spillbasert læring - edu.usn.no

Hva er spillbasert læring? Begrepet 'spillbasert læring' er brukt for å beskrive en rekke ulike fenomener hvor spill eller en leken holdning står sentralt. Det finnes mange definisjoner og ikke alle bruker de samme kategoriene. Men enkelt sagt kan spillbasert læring oppsummeres med to hovedfenomener: Bruk av spill i undervisning: Studentene spiller et spill (dataspill, brettspill, eller rollespill) Leken holdning til undervisning: Vanlige læringsaktiviteter er rammet inn i en spillorientert tilnærming (for eksempel gjennom begrepet gamification / spillifisering) Hva har spill eller lek med undervisning og læring å gjøre? Forskning på spillbasert læring er like variert enn begrepet. Studentene er engasjert i læringsaktivitetene: de er aktive og fullfører flere oppgaver. Selv om forskningen ikke sier om studentene lærer bedre eller mer, er det tydelig at flere studenter kan bli engasjert i læringen ved bruk av spillbasert læring. Det finnes mange måter å bruke spill i undervisning på.

https://edu.usn.no/spillbasert/

Related:  hanneolafsendataspillRessurser om spillpedagogikk og spill i skolenDataspill i skolen

Refleksjon / Digitaldidaktikk Stikkord: læringsstiler app spillbasert læring “Hjernen arbeider på samme måte som et dataspill”, - mennesker tenker og lærer gjennom erfaringer de har hatt og via simuleringer de har kjørt i hodet, basert på sine erfaringer. Hva er spillbasert læring? Spillbasert læring (Gamebased Learning - GBL) tar utgangspunkt i digitale spill som har definert et læringsutbytte. Vanligvis er spillbasert læring utviklet for å balansere et faglig innhold med spillets egenskaper, der spilleren kan bruke innholdet i direkte tilknyting til "den virkelige verden". Spill kan også være enkle quiz'er eller oppgaver hvor man skal velge ut et korrekt svar.

Innlegg: Ja til flere «drapsspill» i skolen I Dagens Næringsliv 21. mai kunne vi lese et innlegg fra en forferdet far som oppdaget «drapsspillet» «Minecraft» på sønnens skole-Ipad. Denne oppdagelsen er noe vi unner langt flere foreldre. Spillmediet er nemlig et stadig viktigere kulturuttrykk og bør bli et mer vanlig innslag i skolen, men det krever at både foreldre, elever, lærere og skolemyndigheter setter seg inn i det spillmediet rommer. Spill kan by på drap som et handlingsalternativ, men «drap» i Minecraft er vel omtrent like dramatisk som «død» i kanonball.

The Science Of Games-Based Learning Good games are powerful teaching tools. For over 30 years, educators have used computer games in their classrooms to motivate students and support learning. For many teachers the overriding motivation for using such resources is to encourage students to participate in something they perceive as boring; often using variants of quizzes or tests with rewards to provide extrinsic motivation to support practice and recall. It is certainly true that digital games can do this very well, but this is only the starting point for the potential of computer games in the classroom.

Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring. Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming Forskning fra de to Institutt for pedagogikk- baserte forskergruppene TransAction og InterMedia, viser at dataspill har potensial som læringsressurser i skolen, men tegner et komplekst bilde av spillbasert læring. Elever blir ikke automatisk gode lesere med spill. Her er seks grep læreren kan ta for å sikre god læring Digitale spill som skal lære elevene å lese er utbredt i klasserom til førsteklassinger. Men det viser seg at elevene lærer få ferdigheter som kan overføres til lesesituasjoner utenfor spillet. – Mye skyldes nok at det nesten ikke finnes informasjon til lærere om hvordan man bør bruke disse spillene, sier Per Henning Uppstad. Professoren ved Lesesenteret har vært med på å utvikle spill som Graphogame og På Sporet ABC til norske lærere. Han har god innsikt i hvordan disse spillene fungerer, og hva som skal til for at de holder det de lover.

Universitetet i Stavanger Odin Nøsen er lærer og rådgiver i Randaberg Kommune. Han blogger også på www.iktogskole.no. Bloggserien bygger på samme tema som workshopen "Spill og læring" ved Nøsen og Tobias Ståby, Nordahl Grieg videregående skole, under Nasjonal konferanse om lesing 2017 og ResearchED 2017. Dette innlegget er det første i en serie på 3 om dataspill i skolen. På Språkløyper funner du de andre innleggene i denne serien: 2. Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill 8 av 10 barn og unge spiller dataspill regelmessig. Flere egenskaper ved spill gir elever med læringsutfordringer mulighet til å oppleve mestring i klasserommet. Her presenterer vi forskning på området.

Slik kan du bruke dataspill i undervisningen Utstyr: Utstyret må ikke være fancy, bruk det du får tak i! Med konsoller som Playstation, Xbox eller Nintendo Switch kan man spille felles i klassen hvor kontrollen går på omgang mellom noen elever. Med Chromebook kan man kjøre spill i nettleseren. Til eldre datamaskiner med Windows finnes mange, grafisk «lette» spill. Erfarende og skapende læring med spill Erfarende og skapende læring med spill Med konstruksjonsspill kan du skape, manipulere og oppleve på en måte som ikke er mulig i den virkelige verden. Det gir deg muligheter til å erfare det du skal lære.

Related: