background preloader

- La elevene spille i timen

- La elevene spille i timen
Professor Alf Inge Wang har Super Mario på kontorveggen, og bruker mye tid på å vurdere mange ulike dataspill. Dette kan kanskje virke noe uvanlig, men en viktig del av jobben hans er å hente inspirasjon. Målet er at dataspill skal bli en større del av undervisningen på skoler rundt omkring. – Teknologi i utdanningen kan gi mer motiverte elever, gjøre dem mer engasjerte og få dem til å lære lettere, sier Wang, som jobber ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. Ny teknologi, fremveksten av smarttelefoner og sosiale medier gir nye muligheter for lærere til å undervise elevene sine. Disse mulighetene gjelder det å gripe, ifølge professoren. Wang foreslår at ledende forskningsgrupper innenfor spill og pedagogikk går sammen om å lage en spillbasert læringsplattform. Dataspill har vært brukt i undervisningen siden 1980-årene, men med svært varierende resultater. Wang har sett mye dårlig. Les mer: Lek deg til kunnskap Smarttelefoner endret alt Over 23 millioner brukere

https://forskning.no/a/513156

Related:  Ressurser om spillpedagogikk og spill i skolenSpill i skolenArtikler om dataspill i utdanningArtikler om spill i skolen

Kan et spill lære deg japansk? | Spillhistorie.no Neppe på egenhånd, men Learn Japanese to Survive: Hiragana Battle er ikke en helt dum begynnelse. Her en dag fikk jeg det for meg at jeg skulle lære meg japansk. Jeg er veldig interessert i spillhistorie, og jeg er spesielt interessert i den typen spillhistorie som vanligvis ikke blir diskutert. Obskure spill – det elsker jeg! Beslutningen om å lære meg japansk var selvsagt ekstraordinært lite gjennomtenkt, og jeg har i stor grad gått tilbake på den. Tre skriftsystemer! Det første av mange, mange problemer med å skulle lære seg japansk, er at japanerne i årenes løp har funnet ut at de skal ha tre forskjellige skriftsystemer; hiragana, katakana og kanji. Så med mindre det du leser er en barneskoletekst, er sjansene store for at det raskt sier bom stopp selv om du har lært et av skriftsystemene deres. Men samtidig: Hvis du har lyst til å lære Japansk, virker det som alle er enige om at det første du bør gjøre er å lære hiragana. Spill som læremester Gammeldags JRPG Repetitivt spill i "Diverse"

Dataspill brukt i undervisning i skolen - Snakk om spill Senter for IKT i utdanningen viser til at dataspill ikke bare bedrer barnas digitale ferdigheter, spill kan også benyttes for å øke de øvrige grunnleggende ferdighetene som regning, skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Fra Multi Smart Øving til Minecraft Mange elever i den norske skolen er allerede blitt kjent med en rekke dataprogram gjennom undervisningen. Flere skoler tar også i bruk kreative spill som f.eks. Motivasjon og engasjement hos elevene På ungdomsskolen er det mulig å benytte andre spill i undervisningen, for eksempel er spillet «The walking dead» benyttet i RLE undervisningen for å sette søkelys på moralske og etiske dilemmaer. Det er også læringsopplegg for andre fag som samfunnsfag, historie, fremmedspråk, og geografi. Ved å gi læreren muligheten til å benytte dataspill som verktøy åpner man opp for helt nye muligheter for å variere undervisningen og få frem motivasjon og engasjement hos elevene. Lær kidsa koding

Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring. Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming Forskning fra de to Institutt for pedagogikk- baserte forskergruppene TransAction og InterMedia, viser at dataspill har potensial som læringsressurser i skolen, men tegner et komplekst bilde av spillbasert læring. Elevene liker måten å lære på "... Stipendiat Filipa de Sousa forsker på design og bruk av teknologibaserte omgivelser i skoler, museer og arbeidslivet. For de Sousa er det viktig å få mer kunnskap om hvordan man kan bruke teknologi, og særlig dataspill. - Det er interessant å være med på denne nytenkende måten å undervise på. Og hun har fått et godt inntrykk. - Elevene viser stort engasjement. I følge de Sousa står skolen foran store utfordringer. Overføringsverdi Av Ulf Grefsgård

A new venue for video games: K-12 classrooms   Photo courtesy Microsoft Minecraft: Education Edition Video games can help engage students in a variety of subjects, some teachers say. For years, John Miller, a 7th-grade history teacher in King City, struggled to engage his students in world history lessons. Most of his students were English learners, had very low literacy rates and had rarely left the Salinas Valley. But then he tried a new approach: video games. With help from his students, Miller created a Minecraft adventure game featuring a medieval Viking invasion of an English seaside town, complete with an attack on a monastery, a missing monk, a kidnapped girl, a hunt for an ancient relic and Norse mythology. Miller is among thousands of teachers around the world using video games to teach not just computer science or coding, but academic subjects like history and social studies. “It’s a powerful tool in the classroom,” said Meenoo Rami, manager for Minecraft: Education Edition. “Games can be completely engaging.

Steg for å bruke spillifisering i klasserommet — Du er mamma Spillifisering i klasserommet blir mer og mer viktig i den pedagogiske prosessen. Spill er en grunnleggende del av kulturen. Og jo viktigere lek blir i læringen, jo større potensiale har spill for å transformere opplevelsene til barn i skolealder. Vi har mange ganger snakket om viktigheten av lek for barns læring og utvikling. Det er mange forskjellige pedagogiske metoder og meninger om hvordan du kan gjøre det. Spillifisering i klasserommet: Evaluer elevene dine Identifiser problemer og svake punkter Å identifisere elvenes problemer eller svakheter er svært nyttig når du skal bestemme de beste strategiene for spillifisering i klasserommet. Gjør en klasseundersøkelse Lærere og professorer bør analysere hver klasse før de begynner å jobbe med elevene sine. Intensjonen skal alltid være å forstå og bli kjent med spillene som elevene dine spiller. Definer målene for læring gjennom spillifisering i klasserommet For å spille i undervisningen må du etablere veldefinerte læringsmål. Tilby belønning

Dataspill gir glede og læring i klasserommet | Barnevakten Nesten alle barn og unge spiller. Ja så mange som 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter ifølge Medietilsynets undersøkelser (Barn og Medier: 2018). Dataspill er en arena barn er naturlig opptatt av. Det merker man så snart man våger å ta opp samtaletråden om hva barna liker å spille. Både ører og øyne lyser opp. Det finnes også forskning som sier noe om at barn lærer alt fra engelsk til problemløsing når de spiller. Å ta i bruk spill i undervisningen er også enklere enn man skulle tro (selv om tanken kan være skremmende ved første øyekast). Mestring av det som skjer inni spillene, finner barna raskt ut av selv. Gjøremålene kan altså fortsette lenge etter at skjermen og spillet er skrudd av. Pedagogens beste egenskap er å sette opp mål for undervisningen, og legge til rette for diskusjon og refleksjon omkring det som skjer i spillene. Listen kunne ha vært mye lengre naturligvis, og kun kreativiteten setter grenser. Cities: Skylines i samfunnsfag, naturfag og matte Andre forslag:

Ti tips om spill i skolen Er du nysgjerrig på hvordan man kan komme i gang med spill? Da har du kommet til rett sted! Her er ti tips om bruk av spill i skolen: Slik gjør du #1: Be not afraid. Det er ubehagelig å kjenne på egen manglende mestring. Spill kan handle om alt fra alvorlige temaer som sykdom og depresjon, til skattejakt, eventyr og problemløsing, og byr på et mangfold av ulike uttrykk som ikke er alltid er åpenbart om man ikke har brukt mye tid på dem. #2: Spill! Det kan synes som en selvfølgelighet, men samtidig kan det ikke gjentas nok: spill de spillene du vil bruke, ja, også de du kanskje ikke kommer til å bruke. #3: Tenk godt over hvorfor du vil bruke spill i utgangspunktet Det er fort gjort å anta at spill er bra fordi de gjør undervisningen mer interessant. Heldigvis finnes det andre, betydelig bedre argumenter for å bruke spill. #4: Tenk nøye over hvilke spillelementer du vil bruke Før du begynner, er det lurt at du har blitt bevisst hvilke elementer du vil knytte til læringen. Husk: alt med måte.

Vil gjøre dataspill i skolen mindre skummelt Lærernes skepsis til å bruke dataspill i undervisningen er medieskapt, mener spillforsker. At nye medier blir møtt med skepsis, er ikke noe nytt. Tenk bare på alle kritiske røster som hevet stemmen da radioen inntok landet, etterfulgt av fjernsynet og videospilleren. Faktisk ble poesien også møtt på akkurat samme måte på Aristoteles tid. Og de siste årene er det dataspill som har blitt problemet, med oppslag om at barn og unge risikerer å bli avhengige, voldelige, isolerte og tykke av å spille for mye. Belastende slektskap Og nettopp dette slektskapet mellom dataspill og underholdning har bidratt til at bruk av spill i undervisningen har fått mye tyngre vilkår enn det fortjener. – Mange ser på spillbasert læring som kontroversielt, og mye av forklaringen ligger i hvordan dataspill blir omtalt i media, sier spillforsker Helga Dís Ísfold Sigurðardóttir ved Nord universitet. To budskap gjennom media I studien avdekker spillforskeren et tvetydig budskap fra media. Skaper negative holdninger

How To Integrate And Manage Video Games In Your Classroom • Teched Up Teacher That escalated quickly! My post on using Fortnite in the Classroom became my most popular article ever. I was also lucky enough to be asked to chime in on EdWeek’s article on Fortnite and video games in the classroom. Getting Started The two major ways gaming is used in the classroom often get confused. What Types Of Games Can Be Used If you use browser-based games like Cool Math Games or Sumdog, you are using game-based learning. I like to use the AAA games that my students play at home because I find they have more fun and I’m better at creating lessons through those types of games. If none of that is possible, you can still use game-based learning in the classroom by having students create their own games. Using The Game Without Using The Game You can also use GBL without using the games themselves. Managing The GBL Classroom Should you choose to use AAA game-based learning in the classroom, it is important that you know some best practices. But maybe they’re not. What To Teach

Underholdningsspill | statped.no Spill som tekst Spill kan brukes som et alternativ til mer tradisjonelle former for tekster, slik som romaner, essay, noveller eller skuespill. Det kan legges lignende kriterier til grunn for valg av spill som til annen litteratur. De skal formidle tanker, følelser, stemninger, kunnskap, innsikt og perspektiv til leseren. I motsetning til tradisjonelle former for tekster har spill bilde, lyd og video i tillegg til tekst. Samtidig er du en aktiv aktør. Spill kan også brukes som utgangspunkt for kreativ skriving eller lengre tekster. Spill som utgangspunkt for diskusjon Spill som medium egner seg godt som utgangspunkt for samtale og diskusjon. Spill til trening av spesifikke ferdigheter Spill kan motivere til å trene på spesifikke ferdigheter.

Fem tiår med dataspill i stua – hvor går veien videre? – Kultur Vi er ved et nytt og viktig veiskille i spillhistorien. Bak oss ligger fem tiår med dataspill i hjemmene våre – foran oss venter en ny Playstation og Xbox. Tirsdag 10. november: Microsofts Xbox Series X. Torsdag 12. november: Sonys Playstation 5. (NB: Norge får den én uke senere) Dette er ensbetydende med julaften for alle med et stort hjerte for dataspill. Helt siden spillkarakteren av Bruce Lee kom flyvende inn med sine lavt pikselerte karatespark på 80-tallet, har jeg vært fengslet av dataspill. Nå må jeg – og vi – snakke om dataspillene igjen. Siden mange ikke helt forstår denne spenningen, vil jeg ta deg med på en liten reise inn i spillboblen. La oss spole tilbake til dataspillenes begynnelse. 16. juli 1945 står 35 år gamle William Higinbotham og 15 andre forskere og militære skikkelser ved veikanten til et testområde i New Mexico. Et hvitt lys slår imot dem. Resten er kjent krigshistorie. Etter krigen tar Higinbotham en jobb ved et forskningssenter i New York. Så. Hei!

Bruk av dataspill som skrivestarter Kan man bruke dataspill som skrivestarter til kreativ skriving? I dette læringsopplegget har jeg tatt utgangspunkt i eventyrspillet Machinarium, som handler om roboten Josef. Læringsopplegget har som hovedmål at elevene skal lære mer om språklige virkemidler som besjeling, frampek og utvidet øyeblikk. Innledning Skrivestartere er en mulig inngangsport for kreativ skriving. Når Josef står stille kommer det tenkebobler som viser tilbake til ting han har opplevd. Elevene går i 7. klasse og vi brukte 8 norsktimer på læringsopplegget. 3 av disse var satt av til å spille rundt halvparten av spillet, og resten brukte elevene til å lage en bildebok i Book Creator. Slik gjør du Det første jeg anbefaler å gjøre er å spille spillet og ta skjermbilder underveis. Det er mye rom for tolkning, og man skaper fort en relasjon til roboten. Undervisningsopplegget startet med at vi snakket om hva det vil si å samarbeide og lære med en læringsvenn. I dette læringsopplegget valgte jeg å bruke Book Creator. Mål

Videregående skoler tar inn e-sport som toppidrett Arna videregående skole utenfor Bergen var landets første til å starte med elektronisk sport – såkalt e-sport. – Vi ville fange opp dem som var litt utenfor og ikke følte at de passet inn i de andre fagene, sier Sindre Rygg, som er lærer i faget. I dag er det rundt 50 elever som går på linjen, men for tre år siden var det annerledes. Lærerne opplevde at flere elever var umotiverte, og flere kunne fort kunne bruke deler av skoletiden på gaming enn å jobbe med de tradisjonelle fagene. For å hindre frafall, bestemte skolen seg for å teste ut å sette spilling på timeplanen. – Dette er blitt et veldig populært, og det er en høy gjennomføringsgrad av faget. – Vi ser at e-sport har gitt flere elever mestringsfølelse og en mulighet til å blomstre. Gaming på timeplanen Sist uke skrev DN om hvordan gaming kan åpne dører for jobbsøkere, både med og uten høyere utdannelse. – Det har rent inn med søknader. – E-sport som toppidrett er nå det primære satsingsområdet. Kan forebygge psykiske plager Seek %0-9

Video Games Used as Learning Tools in Schools Technology has already created many new educational tools to help teachers improve learning in the classroom. One method uses video gaming elements to get students more interested and involved in the subjects they learn. One American school using such technology is Dag Hammarskjold Middle School in Wallingford, Connecticut. On a recent afternoon, about 20 children at the school watched a computer screen at the front of the room. The students were taking part in an educational activity that looks a lot like popular internet video games like “Fortnite.” Unlike many video games, the students are not fighting against each other. Caiden McManus is a 13-year-old student at Dag Hammarskjold. Gianna Gurga is a teacher at Dag Hammarskjold. “My kids are so addicted to it in the best way possible,” Gurga said. With each correct answer, students receive points that can be used to buy things in the game. ​The Amana Academy in Atlanta, Georgia is also using the Classcraft system. I’m Bryan Lynn.

Related:  Dataspill i skolen