background preloader

Digitalisering av skolen

Facebook Twitter

Framtiden er nå - IKT senteret. Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen. Følg Bedre Skole på Facebook En lærer som skal ta i bruk teknologi i undervisningen, må alltid vurdere: Hvordan og hvorfor velger jeg apper som læringsverktøy?

Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen

Det dreier seg om å ha en «profesjonsfaglig digital kompetanse». Dette innebærer at du som lærer må ha teknologisk, faglig og pedagogisk kompetanse som gjør deg i stand til å tilpasse din egen undervisning til kompetansemål, klasse og elev. Her kan vi støtte oss på TPACK; Technology, Pedagogy and Content Knowledge (Mishra & Koehler). The Padagogy Wheel finner du på norsk her Det digitale påvirker hvilke ferdigheter som skal læres Vi lærere kjenner til og bruker ulike pedagogiske metoder, modeller og didaktikk vi har lært.

Derfor må vi i dag snakke om DDD, som står for Digitalt Didaktisk Design, eller digitalt influerte måter å planlegge undervisning på (Johanson og Karlsen, 2018). I løpet av 24 år som lærer har jeg brukt både PC, nettbrett, blyant og papir, og jeg har fulgt den digitale utviklingen i skolen tett. Skrive seg til lesing. Microsoft. Forskning. Horizon-rapporten 2017 presenterte digitale trender i den nordiske skolen og fremhevet at spill og spillifisering er noe av det som kommer til å prege skolehverdagen for elever i nær fremtid.

Forskning

Medietilsynet fant i 2016 at 96 % av guttene og 76 % av jentene i aldersgruppen 9-16 år spilte dataspill regelmessig. Jenters spilling har økt mer enn gutters spilling de senere årene. Blant 9-åringene i 2016 spilte 88 % av jentene spill. Undersøkelsen Ark&App viser videre at spill skaper engasjement blant elevene. Bruk av dataspill kan øke motivasjon og deltagelse hos elever som strever med dette. I 2013 publiserte Durkin med flere en sammenfatning av forskning innen bruk av spill for elever med spesielle behov. Spill gir umiddelbar respons og ofte konstruktive tilbakemeldinger for å komme videre. Horizon-rapporten 2017 (PDF) ARK&APP-rapporten (PDF) Medietilsynets rapport om barn og medier 2016 (PDF) Durkin, K., Boyle, J., Hunter, S., & Conti-Ramsden, G. (2013). Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk. Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring.

Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming. Spill i skolen notat revidert 2018. Notat om dataspill i skolen. Om digitalt medborgerskap og dataspill (…og undervisning) Og der var jeg ferdig med en halvannen times forelesning om digitalt medborgerskap og dataspill… og undervisning.

Om digitalt medborgerskap og dataspill (…og undervisning)

Det var Høgskolen på Vestlandet som hadde invitert meg med til å snakke med førsteårsstudentene på lærerutdanningen ved HVL. Møtte opp på HVL Stord og forelesningen ble overført til Sogndal og Bergen – og nådde ut til rundt 400+ studenter. Jeg tror det gikk bra. The positive connection between games and online learning. By Mitch Weisburgh, cofounder of Games4Ed Game-based learning has the potential to drastically improve the way children are taught.

The positive connection between games and online learning

Games have peculiar qualities that let them engage hard-to-reach students in a way lessons cannot. Researchers have begun to explore the intrinsic qualities of games that make them promising learning tools, and anecdotal evidence is available everywhere. I personally know a student who struggled in history until Assassin’s Creed sparked his interest in the French revolution; he is now an honors history student.

I know many students who spend hours playing Minecraft and many hours more learning new skills and techniques on YouTube, which they then apply to Minecraft. Who uses games? There is a sweet spot for learning that lies between what a person can do without help, and what they can only accomplish with help. Gamers beware, however. Games relate to another key aspect of learning. One of the most important factors related to learning is time on task. De største utfordringene ved digitalisering av skolen - Utdanningsnytt.

Det fins mange myter, overdrivelser og misoppfatninger om hva som er skolens utfordringer i dag, ikke minst når det gjelder den økende digitaliseringen av skolehverdagen.

De største utfordringene ved digitalisering av skolen - Utdanningsnytt

Problemet er for eksempel ikke tilgang på teknologi, men hva læreren kan gjøre for å sørge for at teknologien man har tilgang på kan gi en merverdi. Vi er to artikkelforfattere med svært ulike utgangspunkt, og man skulle kanskje tro at vi har svært lite å være enige om: Simen Spurkland er en matematikk- og musikklærer som bruker masse digitale muligheter i timene sine og fremsnakker det digitale hver gang han får anledning (blant annet på mattebloggen sin), mens Marte Blikstad-Balas’ forskning ofte blir nevnt av ulike samfunnsdebattanter som et bevis på at det er nødvendig å begrense digitalisering av skolen.

Likevel er det altså slik at vi er enige om det meste, både når det kommer til hva de største utfordringene i dagens digitale klasserom faktisk er, og når det kommer til hva de slett ikke er. Noen avsluttende ord. Slik har digitale læremidler endret skolehverdagen. Nye digitale verktøy endrer skoleundervisningen og gjør at læreren må innta en ny rolle med annen type veiledning.

Slik har digitale læremidler endret skolehverdagen

Om prosjektet Prosjektet er utført av Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Utdanningsdirektoraret. Forskerne har samarbeidet med kolleger ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Blir det noen forskjell på undervisningen når læreren bruker digitale læremidler framfor papirbaserte?

Og hvordan påvirker det lærerens rolle? Dette har 15 skoleforskere undersøkt gjennom tre år. Bruk av teknologi i undervisningen kan gjøre underverker for motivasjonen til elevene.