background preloader

The Science Of Games-Based Learning

Good games are powerful teaching tools. For over 30 years, educators have used computer games in their classrooms to motivate students and support learning. For many teachers the overriding motivation for using such resources is to encourage students to participate in something they perceive as boring; often using variants of quizzes or tests with rewards to provide extrinsic motivation to support practice and recall. It is certainly true that digital games can do this very well, but this is only the starting point for the potential of computer games in the classroom. While digital games will motivate some learners simply because they are games (and research shows that this is not all learners, not all types of games, and not all of the time) and they can be a great way to support memorisation, there is a lot more to learning; and computer games have a lot more to offer. Multiple benefits Flexible approaches Game on! Learning with entertainment games Learning with educational games

https://www.teachwire.net/news/the-science-of-games-based-learning

Related:  Ressurser om spillpedagogikk og spill i skolenSpillbasert læringPedagogisk bruk av digitale verktøyForskning og statistikk

Dataspill brukt i undervisning i skolen - Snakk om spill Senter for IKT i utdanningen viser til at dataspill ikke bare bedrer barnas digitale ferdigheter, spill kan også benyttes for å øke de øvrige grunnleggende ferdighetene som regning, skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Fra Multi Smart Øving til Minecraft Mange elever i den norske skolen er allerede blitt kjent med en rekke dataprogram gjennom undervisningen. I matematikk benyttes for eksempel Multi Smart Øving i undervisningen i grunnskolen. Det digitale verktøyet oppleves som et dataspill der du løser oppgaver og flytter deg oppover til høyere nivå. Flere skoler tar også i bruk kreative spill som f.eks. Motivasjon og engasjement hos elevene På ungdomsskolen er det mulig å benytte andre spill i undervisningen, for eksempel er spillet «The walking dead» benyttet i RLE undervisningen for å sette søkelys på moralske og etiske dilemmaer. Det er også læringsopplegg for andre fag som samfunnsfag, historie, fremmedspråk, og geografi. Lær kidsa koding

Refleksjon / Digitaldidaktikk rundt spillbasert læring Stikkord: læringsstiler app spillbasert læring “Hjernen arbeider på samme måte som et dataspill”, - mennesker tenker og lærer gjennom erfaringer de har hatt og via simuleringer de har kjørt i hodet, basert på sine erfaringer. Hva er spillbasert læring? Spillbasert læring (Gamebased Learning - GBL) tar utgangspunkt i digitale spill som har definert et læringsutbytte. Spillbasert læring beskriver en tilnærming til undervisning , der elevene utforske relevant aspekt av spill i en læringssammenhengdesignet av lærere . Erfaringsbasert læring via dataspill, der spillet lar elevene ta del i en aktivt erfaring, ikke bare det å passivt motta informasjon, gir elevene mulighet til å utforske, prøve ut ting og se effekten av sine handlinger. Overført til klasserommet, kan vi også bruke metoder fra spillbasert læring uten at vi sitter foran skjerm. Dataspill kan gi bedre undervisning Forskning viser at spill i seg selv fungerer som effektive læringsomgivelser.

A new venue for video games: K-12 classrooms   Photo courtesy Microsoft Minecraft: Education Edition Video games can help engage students in a variety of subjects, some teachers say. For years, John Miller, a 7th-grade history teacher in King City, struggled to engage his students in world history lessons. Most of his students were English learners, had very low literacy rates and had rarely left the Salinas Valley. The Roman Empire and feudal Japan seemed about as distant and abstract as Mars. But then he tried a new approach: video games. With help from his students, Miller created a Minecraft adventure game featuring a medieval Viking invasion of an English seaside town, complete with an attack on a monastery, a missing monk, a kidnapped girl, a hunt for an ancient relic and Norse mythology. Miller is among thousands of teachers around the world using video games to teach not just computer science or coding, but academic subjects like history and social studies. Another history-centric game is called Civilization.

Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring. Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming Forskning fra de to Institutt for pedagogikk- baserte forskergruppene TransAction og InterMedia, viser at dataspill har potensial som læringsressurser i skolen, men tegner et komplekst bilde av spillbasert læring. Dataspill er ikke noe man leser, men noe man gjør, og må ses i sammenheng med det sosiokulturelle miljøet spillingen foregår i. I stedet for å betrakte dataspill som gode læringsressurser i seg selv, er det mer fruktbart å se på dataspill som ressurser for samtale mellom elever og lærere, hvor faglig stoff tematiseres og gjøres tilgjengelig på en annen måte enn mer tradisjonelle læringsressurser. Elevene liker måten å lære på "... Og hun har fått et godt inntrykk. Overføringsverdi

iktplan.no : Om dataspill i skolen De fleste barn og unge spiller dataspill jevnlig, men også mange voksne bruker mye tid på dataspill. En gjennomsnittsspiller er i dag ca. 30 år gammel, og fordeler seg likt på kjønn. Dataspill i skolen kan knyttes særlig til digitale ferdigheter, men også de øvrige grunnleggende ferdighetene kan øves opp ved å bruke dataspill. Bruk av dataspill i fag utfordrer til dels lærerens rolle, men åpner også for at man kan utnytte noe av den IKT-kompetansen og uformelle læringen som elever tilegner seg på fritiden. for læring i ulike dataspill. Komme i gang med dataspill på skolen Denne modulen er utviklet med tanke på å kunne brukes på ett eller flere nivåer. Det er ikke nødvendig med forhåndskunnskaper, og på nivå 1 og 2 er de fleste spillene som omtales gratis, eller gratis for en periode.

Lærerbloggen: Spillbasert læring?!... ehhh... (NEI!) Læringsbasert spilling! Hei! Noen gang lurt på hva “gamification” er? Da er det bare å ta en telefon til Aleksander eller Tobias eller Magnus eller Ragnhild eller Odin eller Halvor og spør - “Hei! Hva er gamification for noe?” Hvem er vi? Aleksander og Tobias er offisielle spillpedagoger i Hordaland fylkeskommune - og lærere på Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Hva er det vi har “oppdaget”? Felles for oss alle, bortsett fra at vi er med i podcasten, er at vi har oppdaget at vi kan bruke dataspill i undervisningen vår. Med dette utgangspunktet har vi prøvd, erfart og oppdaget andre som har gjort det samme - og sammen inspirerer vi hverandre, prøver videre, gjør flere erfaringer og begynner å filosofere rundt om det finnes noe så spennende som en god… ...spilldidaktikk? Det finnes et enormt antall forskjellige dataspill, og det finnes mange måter å bruke disse spillene på. Et annet viktig poeng er at et artefakt kommer med det vi kan kalle et handlings- og meningstilbud. Slik er det også med spill. PS!

How To Integrate And Manage Video Games In Your Classroom • Teched Up Teacher That escalated quickly! My post on using Fortnite in the Classroom became my most popular article ever. I was also lucky enough to be asked to chime in on EdWeek’s article on Fortnite and video games in the classroom. Through all this, I received dozens of emails, mostly positive, with many readers asking how they can get started integrating video games into their classroom. I’ve been integrating video games into my classroom for the last six years and I’ve come up with some best practices I’m happy to share. Getting Started The two major ways gaming is used in the classroom often get confused. What Types Of Games Can Be Used If you use browser-based games like Cool Math Games or Sumdog, you are using game-based learning. I like to use the AAA games that my students play at home because I find they have more fun and I’m better at creating lessons through those types of games. Using The Game Without Using The Game You can also use GBL without using the games themselves. What To Teach

«Rom for spill» | IKT og skole Dette innlegget ble først publisert på Språkløyper 25. april 2017. Blogginnlegget er såpass langt at Språkløyper delte det i tre. Her får du alt i ett, men jeg har lagt inn en «Les mer…» for å ikke fylle opp forsiden på bloggen :-) «Rom for spill» Først vil jeg bare finne frem en bøtte kaldt vann og dyppe eget hode i den på vegne av alle entusiaster (og motstandere) av dataspill i skolen. Dataspill i skolen er ikke mer spesielt enn film i skolen, musikk i skolen, bøker i skolen (og skolebøker), teater i skolen, museum i skolen osv. Så nei, dataspill i skolen kommer ikke til å revolusjonere undervisningen. Så hvorfor trenger vi dataspill i skolen og hvordan kan vi bruke spill i skolen på en didaktisk god måte? Så … hvorfor spill i skolen? Mange mener at vanlige dataspill er uten innhold og verdi for oss i skolen. Vi er etterhvert en god del lærere som eksperimenterer med dataspill i skolen. Jeg tenkte å ta dere med på en vandring i et veldig nytt felt i skolen. Hva er et spill?

Strever med gaming i undervisningen NY DOKTORGRAD: Elever er flinke til blogging og gaming, men lærere strever med å bruke det i undervisningen, viser en ny doktorgrad fra Astrid Camilla Wiig.Hva skjer når læreren forsøker å bringe elevenes kunnskaper om gaming, blogging og You Tube inn i undervisningen? Det er ikke alltid like enkelt å få til i praksis, viser ny forskning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Gaming, blogging, chatting, You Tube og andre sosiale nettverk er en stor del av elevenes hverdag utenfor skolen. De unges arena er lekpreget, global og interessedrevet, men like fullt en viktig læringsarena. Men når læreren forsøker å ta med elevenes hverdag inn i undervisningen for å skape en mer relevant utdanning, oppstår uoverensstemmelser. Det viser en ny doktorgrad fra Astrid Camilla Wiig ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Utfordringer oppstår når læreren forsøker å bruke elevenes erfaringer og digitale utstyr i en annen kontekst enn det ungdommene er vant til. Blogge på liksom eller «skolsk»?

Steg for å bruke spillifisering i klasserommet Spillifisering i klasserommet blir mer og mer viktig i den pedagogiske prosessen. Spill er en grunnleggende del av kulturen. Og jo viktigere lek blir i læringen, jo større potensiale har spill for å transformere opplevelsene til barn i skolealder. Vi har mange ganger snakket om viktigheten av lek for barns læring og utvikling. Men nå vil vi snakke om hvordan vi kan dra nytte av lek for å utdanne barn i en pedagogisk omgivelse. Det er mange forskjellige pedagogiske metoder og meninger om hvordan du kan gjøre det. Spillifisering i klasserommet: Evaluer elevene dine Identifiser problemer og svake punkter Å identifisere elvenes problemer eller svakheter er svært nyttig når du skal bestemme de beste strategiene for spillifisering i klasserommet. Gjør en klasseundersøkelse Lærere og professorer bør analysere hver klasse før de begynner å jobbe med elevene sine. Intensjonen skal alltid være å forstå og bli kjent med spillene som elevene dine spiller. Strukturere spillopplevelsen for læring

Related: