background preloader

Dataspill i skolen

Facebook Twitter

Nyttige artikler og lenker om bruk av dataspill i skolen

5 Must-Play Math Learning Games for Middle Schoolers. Move over Math Blaster!

5 Must-Play Math Learning Games for Middle Schoolers

- Det er mye flott matte i «Angry Birds» - Stavanger Aftenblad. Spill i skolen notat revidert 2018. Lær Kidsa Koding. Notat om dataspill i skolen. I dette notatet belyses hvilke styrker og muligheter dataspill har sammenlignet med andre læremidler og metoder, og det identifiseres noen utfordringer og barrierer mot dataspill i skolen. Videre gis det konkrete tips for bruk av spill i klasserommet, og notatet gjennomgår spilldidaktikk - hvordan, hvorfor, og hva man kan undervise med dataspill. Det meste av innholdet refererer til erfaringer og praksis fra klasserommet, men vi viser også til en del teori og forskning. Av avgrensningshensyn går vi ikke inn på definisjoner av begreper som ‘spill’ og ‘dataspill’ i dette notatet. Notatet er et samarbeid mellom Senter for IKT i utdanningen, nå fusjonert med Utdanningsdirektoratet, og spillpedagogene Aleksander Husøy og Tobias Staaby fra Nordahl Grieg vgs.

For de som ønsker å gå mer i dybden anbefaler vi spillpedagogenes nettkurs spill i skolen1 , som er gratis tilgjengelig på kurs.iktsenteret.no. Denne versjonen bvle først publisert på iktsenteret.no i 2017. Dataspill brukt i undervisning i skolen - Snakk om spill. Senter for IKT i utdanningen viser til at dataspill ikke bare bedrer barnas digitale ferdigheter, spill kan også benyttes for å øke de øvrige grunnleggende ferdighetene som regning, skriving, lesing og muntlige ferdigheter.

Dataspill brukt i undervisning i skolen - Snakk om spill

Fra Multi Smart Øving til Minecraft Mange elever i den norske skolen er allerede blitt kjent med en rekke dataprogram gjennom undervisningen. Dataspill i skolen. Vær læreren som er oppdatert på elevenes premisser!! □□□Se denne linken for hjelp. – Barns kognitive evner kan bli svakere av skjermtid - Nyhet.

Ny studie ser endringer i barnas hjerner dersom de bruker skjermer mye fra tidlig alder.

– Barns kognitive evner kan bli svakere av skjermtid - Nyhet

Ole Henrik Johansen, Tek.no Norske barn – og barn verden over – har fått stadig bedre tilgang på skjermbaserte dingser, og mange får mobiltelefoner allerede i ung alder. Ikke overraskende har også dette vært gjenstand for bekymring fra såvel foreldre som forskere. Gaming gjør ikke ungdommer aggressive. Markedsførings-informasjonskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av hjemmesider.

Gaming gjør ikke ungdommer aggressive

Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører. Navn: _lp4_u Leverandør: .forskning.no Formål: Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet gjennom innebygde videospillere med det formål å levere målrettet annonsering. Utløpsdato: ett år. Elever er flinke til blogging og gaming, men lærere strever med å bruke det i undervisningen. Ungdom som spiller mye data, gjør det dårligere på skolen. Markedsførings-informasjonskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av hjemmesider.

Ungdom som spiller mye data, gjør det dårligere på skolen

Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører. Navn: _lp4_u Leverandør: .forskning.no Formål: Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet gjennom innebygde videospillere med det formål å levere målrettet annonsering.

Utløpsdato: ett år Navn: guid Leverandør: .de17a.com Formål: Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet. Munin: Bruk av dataspill som motivasjon for læring. Hva skjer med barns motivasjon for læring ved bruk av dataspill som pedagogisk verktøy? Dataspill i undervisningen : fire læreres begrunnelser for bruken av dataspill i undervisningen, og deres opplevelse av effekten på elevenes motivasjon og egen rolle. Gaming i alle fag! - PressFire.no. (KRONIKK - Øystein Imsen, Lektor i ungdomskolen): For å motvirke skoletretthet i ungdomsskolen og frafall i videregående skole, skal undervisningen bli mer praktisk.

Gaming i alle fag! - PressFire.no

Det har våre politikere bestemt, samtidig som de unge er oppslukt av en spennende, digital spillverden. Norske medier har lenge framstilt dataspill som noe farlig, noe som korrumperer ungdommen og fører til forfall og apati. Forsker vil ha mer gaming i skoletida: – Dataspill gjør deg bedre på skolen – NRK Nordland. I helga ble det slutt på Fortnite som vi kjenner det – men gaming og dataspill har uansett kommet for å bli.

Forsker vil ha mer gaming i skoletida: – Dataspill gjør deg bedre på skolen – NRK Nordland

Helga Dís Ísfold Sigurdardóttir er forsker ved Nord Universitet. Hun mener at vi må ta spilling på alvor. Også i skolene. – Norges fremste dataspillere trener like hardt som toppidrettsutøvere. Sosiale medier kan være en uvurderlig del av identitetsforming i tenårene. Hun er opptatt av alternative metoder for undervisning. Her er gamer-mammaens råd til å takle barnas gaming. Mange foreldre sliter med hvordan de skal takle barnas gaming.

Her er gamer-mammaens råd til å takle barnas gaming

For hva gjør man når ungdommene uteblir fra felles måltider, sover for lite og sliter med å konsentrere seg på skolen? – Jeg satte opp regler for spilltider og truet med å slå av internett. En gang klappet jeg til og med igjen lokket på PC-en. Da sa sønnen min at hvis laget hans hadde fått spille i to minutter til, så hadde de vunnet, fortalte mamma Camilla Lynne Bakkeng. Sammen med helsesykepleier Tale Maria Krohn Engvik, kjent som Helsesista, deltok Bakkeng på et seminar kalt «Hjelpeløse voksne i møte med gaming» under Arendalsuka.

Høsten 2018 skrev Bakkeng et innlegg i Aftenposten om det å være gamermamma. Gamification: not a gimmick but a radical new way of teaching. Despite the hype surrounding gamification the concept itself is poorly understood.

Gamification: not a gimmick but a radical new way of teaching

Spillpedagogene. Dataspill som en del av undervisningen: Hvordan kan dataspill være med på å motivere elevene i undervisningen og kan dataspill være med på å øke læringsutbyttet. 10 Video Games That Teach. In recent decades, video games have no longer been just games to be played on the computer, other platforms have already been embraced by consumers.

10 Video Games That Teach

This includes consoles like Xbox 360, handhelds like Nintendo Gameboy and DS, arcade gaming like, web browsers like in Facebook, mobile gaming through smartphones with iOS, Android and Windows operating systems and of course the more complex virtual reality (VR) platform which involves devices that are mounted on the head and body of the player. Multi-platform games have also been a trend in recent years. All of these platforms provide players with a variety of ways to enjoy, learn and interact with other players. Video games used were originally used to entertain children, young adults, and even adults. The advent of more platforms paved the way to incorporate educational concepts in video games, injecting fun with the aid of technology in subjects that used to be taught conventionally in schools or at home.

Brainversity PBS Kids Lab Roblox. Dataspill mer enn ren underholdning.11.03.13. Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk. Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring. Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming. Dataspill kan gi bedre undervisning. Da dataspillene gjorde sitt inntog i barnerommene, var mange foreldre og lærere bekymret. Ville dataspillet stjele all oppmerksomheten fra leksene? Men dataspill kan være et godt supplement til den tradisjonelle undervisningen. Det oppdaget Birgitte Holm Sørensen og kollegene hennes da de intervjuet en rekke elever fra åttende og niende klasse:

Videregående skoler tar inn e-sport som toppidrett. Arna videregående skole utenfor Bergen var landets første til å starte med elektronisk sport – såkalt e-sport. – Vi ville fange opp dem som var litt utenfor og ikke følte at de passet inn i de andre fagene, sier Sindre Rygg, som er lærer i faget. I dag er det rundt 50 elever som går på linjen, men for tre år siden var det annerledes. Lærerne opplevde at flere elever var umotiverte, og flere kunne fort kunne bruke deler av skoletiden på gaming enn å jobbe med de tradisjonelle fagene.

For å hindre frafall, bestemte skolen seg for å teste ut å sette spilling på timeplanen. – Dette er blitt et veldig populært, og det er en høy gjennomføringsgrad av faget. . – Vi ser at e-sport har gitt flere elever mestringsfølelse og en mulighet til å blomstre.