background preloader

Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk

Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring. Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming Forskning fra de to Institutt for pedagogikk- baserte forskergruppene TransAction og InterMedia, viser at dataspill har potensial som læringsressurser i skolen, men tegner et komplekst bilde av spillbasert læring. Dataspill er ikke noe man leser, men noe man gjør, og må ses i sammenheng med det sosiokulturelle miljøet spillingen foregår i. I stedet for å betrakte dataspill som gode læringsressurser i seg selv, er det mer fruktbart å se på dataspill som ressurser for samtale mellom elever og lærere, hvor faglig stoff tematiseres og gjøres tilgjengelig på en annen måte enn mer tradisjonelle læringsressurser. Elevene liker måten å lære på "... Og hun har fått et godt inntrykk. Overføringsverdi

https://www.uv.uio.no/iped/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2014/dataspill-i-skolen.html

Related:  hanneolafsenRessurser om spillpedagogikk og spill i skolenArtikler om dataspill i utdanningTeorier dataspill i skolenDataspill i skolen

Dataspill kan gi bedre undervisning Da dataspillene gjorde sitt inntog i barnerommene, var mange foreldre og lærere bekymret. Ville dataspillet stjele all oppmerksomheten fra leksene? Men dataspill kan være et godt supplement til den tradisjonelle undervisningen. Det oppdaget Birgitte Holm Sørensen og kollegene hennes da de intervjuet en rekke elever fra åttende og niende klasse: – Noen av elevene sa: Engelsklæreren vår skulle bare vite hvor mye vi snakker og skriver engelsk i fritiden. Disse elevene spilte dataspill hver dag, og måtte lære engelsk for å kunne greie seg i spillet. Elever blir ikke automatisk gode lesere med spill. Her er seks grep læreren kan ta for å sikre god læring Digitale spill som skal lære elevene å lese er utbredt i klasserom til førsteklassinger. Men det viser seg at elevene lærer få ferdigheter som kan overføres til lesesituasjoner utenfor spillet. – Mye skyldes nok at det nesten ikke finnes informasjon til lærere om hvordan man bør bruke disse spillene, sier Per Henning Uppstad.

Fagbokforlaget Dataspill i skolen har gått fra å være noe for spesielt interesserte, til noe som angår flere og flere i skolen og på lærerutdanningene. Sakte, men sikkert har denne undervisningsformen fått et bein innenfor en hel del norske klasserom. Spørsmålet er ikke lenger om vi skal bruke dataspill i klasserommet, men hvordan vi gjør det. Forfatterne av Spillpedagogikk, Jørund H. Dataspill brukt i undervisning i skolen - Snakk om spill Senter for IKT i utdanningen viser til at dataspill ikke bare bedrer barnas digitale ferdigheter, spill kan også benyttes for å øke de øvrige grunnleggende ferdighetene som regning, skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Fra Multi Smart Øving til Minecraft Mange elever i den norske skolen er allerede blitt kjent med en rekke dataprogram gjennom undervisningen. I matematikk benyttes for eksempel Multi Smart Øving i undervisningen i grunnskolen. Det digitale verktøyet oppleves som et dataspill der du løser oppgaver og flytter deg oppover til høyere nivå.

Forsker vil ha mer gaming i skoletida: – Dataspill gjør deg bedre på skolen – NRK Nordland I helga ble det slutt på Fortnite som vi kjenner det – men gaming og dataspill har uansett kommet for å bli. Helga Dís Ísfold Sigurdardóttir er forsker ved Nord Universitet. Hun mener at vi må ta spilling på alvor. Gaming bør bli pensum på skolen - Utdanning Tall fra Medietilsynet viser at 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter i alderen 9–18 år spiller dataspill. På tampen av 2019 ble den nye læreplanen for grunnskolen og videregående skole lagt frem. Den viser økt satsing på programmering og digitale ferdigheter. Det er viktig fordi slike ferdigheter er essensielle for å løse fremtidens utfordringer. Gaming har allerede inntatt en rekke arenaer blant annet næringslivet.

iktplan.no : Om dataspill i skolen De fleste barn og unge spiller dataspill jevnlig, men også mange voksne bruker mye tid på dataspill. En gjennomsnittsspiller er i dag ca. 30 år gammel, og fordeler seg likt på kjønn. Dataspill i skolen kan knyttes særlig til digitale ferdigheter, men også de øvrige grunnleggende ferdighetene kan øves opp ved å bruke dataspill. Digitale spill i skolen Spill som inkluderende læringsaktivitet På denne siden finner du argumenter for hvorfor spill kan brukes som en inkluderende læringsaktivitet, og de mange fordelene med spill i undervisningssammenheng. Mange elever med spesialpedagogiske behov har spill som interesse. Elevene finner det motiverende, de greier å konsentrere seg over lengre tid og opplever mestring. Ved å velge aktiviteter som spiller på elevenes interesser og bruke ulike innfallsvinkler, vil flere være motivert og får muligheten til å vise hva de kan. En slik aktivitet vil kunne beskrives som en inkluderende læringsaktivitet.

Slik kan dataspill brukes i skolen Det er en selvfølge at spill skal brukes i skolen, men utfordringene er mange. Boka Spillpedagogikk kan være en god hjelp. Dataspill er et kulturuttrykk på lik linje med romaner, filmer og musikk, men der man neppe får noen hevede øyenbryn for å bruke en film eller novelle i et undervisningsopplegg, virker det fortsatt som mange har vondt for å forstå at spill også har en naturlig plass i skolen. Strever med gaming i undervisningen NY DOKTORGRAD: Elever er flinke til blogging og gaming, men lærere strever med å bruke det i undervisningen, viser en ny doktorgrad fra Astrid Camilla Wiig.Hva skjer når læreren forsøker å bringe elevenes kunnskaper om gaming, blogging og You Tube inn i undervisningen? Det er ikke alltid like enkelt å få til i praksis, viser ny forskning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Gaming, blogging, chatting, You Tube og andre sosiale nettverk er en stor del av elevenes hverdag utenfor skolen. De unges arena er lekpreget, global og interessedrevet, men like fullt en viktig læringsarena. Men når læreren forsøker å ta med elevenes hverdag inn i undervisningen for å skape en mer relevant utdanning, oppstår uoverensstemmelser.

Universitetet i Stavanger Odin Nøsen er lærer og rådgiver i Randaberg Kommune. Han blogger også på www.iktogskole.no. Bloggserien bygger på samme tema som workshopen "Spill og læring" ved Nøsen og Tobias Ståby, Nordahl Grieg videregående skole, under Nasjonal konferanse om lesing 2017 og ResearchED 2017. Dette innlegget er det første i en serie på 3 om dataspill i skolen. Læreplan i norsk (NOR1-05) Kompetansemål etter 4. årstrinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster forstå noe svensk og dansk tale bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur

- Du kan lære minst like mye av dataspill, som av bøker og film Promotionmed annonselenker Konseptet bak «Portal»-spillene. Er lek og læring motsetninger, eller i det hele tatt to ulike ting? Spillbasert læring - edu.usn.no Engasjerte studenter som deltar aktivt i læringsaktivitetene, som har det gøy og frivillig fullfører ekstra oppgaver? Det er dette spillbasert læring lover. Her er noen konkrete eksempler på bruk av spill i undervisning.

Related: