background preloader

Dataspill artikler

Facebook Twitter

Games. Game based learning “Games are an extraordinary way to tap into your most heroic qualities.” - Jane McGonigal, Author of Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World People enjoy playing video games.

Games

People worldwide spend about 3 billion hours a week playing them (McGonigal, 2011). When we play video games we learn, build, collaborate, problem-solve, explore, discover, and achieve goals. We also are deemed heroes or champions for investing so much time playing. 8 Ways to Level Up Game Based Learning in the Classroom. Game based learning in the classroom should not be worksheets with points.

8 Ways to Level Up Game Based Learning in the Classroom

It should be engaging and exciting. Here are eight ways to level up game based learning. Because, face it, many educational “games” fall short. Chocolate on broccoli. That is what many educators call these games that fall short of what great gaming can be. Some games are computerized worksheets. What works in game-based learning? Certainly, we can memorize using games, but we can do better. But for those who don’t trust stories from the classroom, a body of research is growing around what makes a good game for learning. When my students studied good games with University of Alaska Southeast Masters Students in the Gamifi-ed Project, we were astounded to find how few games were engaging and used good teaching. 8 Great Ways to Level Up Game Based Learning in the Classroom The most innovative education “app” on the planet is the innovative educator. 1.

Gaming i alle fag! mobil. (KRONIKK - Øystein Imsen, Lektor i ungdomskolen): For å motvirke skoletretthet i ungdomsskolen og frafall i videregående skole, skal undervisningen bli mer praktisk.

Gaming i alle fag! mobil

Det har våre politikere bestemt, samtidig som de unge er oppslukt av en spennende, digital spillverden. Norske medier har lenge framstilt dataspill som noe farlig, noe som korrumperer ungdommen og fører til forfall og apati. Før dataspill ble populært, var det tv som hadde den samme effekten – og før det var det rockemusikk, tegneserier og jazz. Maker Faire ble arrangert på Teknisk museum denne måneden. (Foto: Koding for kidsa). - Enten programmerer du, eller så blir du programmert selv I skolen har man tradisjon for å være moralistisk motkultur mot nye kulturelle trender, og dette kan være en av mange grunner til at skolen ikke har klart å henge med i den digitale utviklingen.

Hva kan barna lære av dataspill? - Leselysten blomstrer opp når det jobbes med dataspill, skriver lektor Øystein Imsen. Spill i skolen. Forsker på dataspill i skolen. - Alle har en måte de lærer best på.

Forsker på dataspill i skolen

Noen lærer best med kinetisk læring, andre med logikk eller visuelt, forteller Stig Andreassen, masterstudent ved Universitetet i Bergen. Han skriver masteroppgave i digital kultur med vekt på utdanning og dataspill, og har fulgt et prosjekt ved Nordahl videregående skole i Bergen der flere lærere bruker dataspill som pedagogisk verktøy. Prosjektet har resultert i tre læringsopplegg i samarbeid med Senter for Ikt i Utdanningen. Andreassen har samlet data og observert dataspill i bruk i fire skoleklasser ved Nordahl Grieg. Det han har sett tyder på at spill i utdanningen fungerer, dog under rette forutsetninger. Dataspill engasjerer God læring kjennetegnes ofte av engasjerende formidling av kunnskap og med resultat av forståelse hos eleven.

. - Spill engasjerer på en annen måte enn vanlig undervisning. Bøkene har selvsagt fortsatt en viktig plass i klasserommet, det er ingen som kan påstå noe annet. Møter elevene på hjemmebane Ryggmargsrefleks var feil. Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk. Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring.

Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming Forskning fra de to Institutt for pedagogikk- baserte forskergruppene TransAction og InterMedia, viser at dataspill har potensial som læringsressurser i skolen, men tegner et komplekst bilde av spillbasert læring. Dataspill er ikke noe man leser, men noe man gjør, og må ses i sammenheng med det sosiokulturelle miljøet spillingen foregår i. I stedet for å betrakte dataspill som gode læringsressurser i seg selv, er det mer fruktbart å se på dataspill som ressurser for samtale mellom elever og lærere, hvor faglig stoff tematiseres og gjøres tilgjengelig på en annen måte enn mer tradisjonelle læringsressurser.

Elevene liker måten å lære på "... Og hun har fått et godt inntrykk. Dataspill kan gi bedre undervisning. Da dataspillene gjorde sitt inntog i barnerommene, var mange foreldre og lærere bekymret.

Dataspill kan gi bedre undervisning

Ville dataspillet stjele all oppmerksomheten fra leksene? Men dataspill kan være et godt supplement til den tradisjonelle undervisningen. Det oppdaget Birgitte Holm Sørensen og kollegene hennes da de intervjuet en rekke elever fra åttende og niende klasse: – Noen av elevene sa: Engelsklæreren vår skulle bare vite hvor mye vi snakker og skriver engelsk i fritiden. Disse elevene spilte dataspill hver dag, og måtte lære engelsk for å kunne greie seg i spillet. Hun er professor på ForskningsLab: It og LæringsDesign på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg universitet i Danmark og har ledet forskningsprosjektet «Serious Games in a Global Marketplace». Skolen må anerkjenne dataspillene Men selv om spillene ga elevene ferdigheter i engelsk, så anerkjennes ikke dette potensialet på skolen. – Elevene så måpende på oss når vi spurte dem om dataspillene hadde gjort dem gode i engelsk.

Læreren må med.