background preloader

Spill i skolen

Facebook Twitter

- La elevene spille i timen. Professor Alf Inge Wang har Super Mario på kontorveggen, og bruker mye tid på å vurdere mange ulike dataspill.

- La elevene spille i timen

Dette kan kanskje virke noe uvanlig, men en viktig del av jobben hans er å hente inspirasjon. Målet er at dataspill skal bli en større del av undervisningen på skoler rundt omkring. – Teknologi i utdanningen kan gi mer motiverte elever, gjøre dem mer engasjerte og få dem til å lære lettere, sier Wang, som jobber ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. Ny teknologi, fremveksten av smarttelefoner og sosiale medier gir nye muligheter for lærere til å undervise elevene sine.

Disse mulighetene gjelder det å gripe, ifølge professoren. Wang foreslår at ledende forskningsgrupper innenfor spill og pedagogikk går sammen om å lage en spillbasert læringsplattform. Dataspill har vært brukt i undervisningen siden 1980-årene, men med svært varierende resultater. Wang har sett mye dårlig. Les mer: Lek deg til kunnskap Smarttelefoner endret alt Over 23 millioner brukere. Elever er flinke til blogging og gaming, men lærere strever med å bruke det i undervisningen. Gaming, blogging, chatting, YouTube og andre sosiale nettverk er en stor del av elevenes hverdag utenfor skolen.

Elever er flinke til blogging og gaming, men lærere strever med å bruke det i undervisningen

De unges arena er lekpreget, global og interessedrevet, men like fullt en viktig arena for læring. Men når læreren forsøker å ta med elevenes hverdag inn i undervisningen for å skape en mer relevant utdanning, oppstår uoverensstemmelser. Både lærer og elever strever med å finne måter å engasjere seg i den nye praksisen. Det viser en ny doktorgrad fra Astrid Camilla Wiig ved Universitetet i Sørøst-Norge. Bruk av dataspill som skrivestarter. Kan man bruke dataspill som skrivestarter til kreativ skriving?

Bruk av dataspill som skrivestarter

I dette læringsopplegget har jeg tatt utgangspunkt i eventyrspillet Machinarium, som handler om roboten Josef. Læringsopplegget har som hovedmål at elevene skal lære mer om språklige virkemidler som besjeling, frampek og utvidet øyeblikk. Innledning Skrivestartere er en mulig inngangsport for kreativ skriving. Med skrivestarter mener jeg et utgangspunkt som kan få elever til å skrive kreativt. Når Josef står stille kommer det tenkebobler som viser tilbake til ting han har opplevd. Elevene går i 7. klasse og vi brukte 8 norsktimer på læringsopplegget. 3 av disse var satt av til å spille rundt halvparten av spillet, og resten brukte elevene til å lage en bildebok i Book Creator. Slik gjør du Det første jeg anbefaler å gjøre er å spille spillet og ta skjermbilder underveis. Det er mye rom for tolkning, og man skaper fort en relasjon til roboten.

Etter at elevene hadde spilt 3 skoletimer startet vi arbeidet med bildeboken. Mål Tips. Dataspill kan gi bedre undervisning. Da dataspillene gjorde sitt inntog i barnerommene, var mange foreldre og lærere bekymret.

Dataspill kan gi bedre undervisning

Ville dataspillet stjele all oppmerksomheten fra leksene? Men dataspill kan være et godt supplement til den tradisjonelle undervisningen. Det oppdaget Birgitte Holm Sørensen og kollegene hennes da de intervjuet en rekke elever fra åttende og niende klasse: – Noen av elevene sa: Engelsklæreren vår skulle bare vite hvor mye vi snakker og skriver engelsk i fritiden. Disse elevene spilte dataspill hver dag, og måtte lære engelsk for å kunne greie seg i spillet. Hun er professor på ForskningsLab: It og LæringsDesign på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg universitet i Danmark og har ledet forskningsprosjektet «Serious Games in a Global Marketplace».

Skolen må anerkjenne dataspillene Men selv om spillene ga elevene ferdigheter i engelsk, så anerkjennes ikke dette potensialet på skolen. – Elevene så måpende på oss når vi spurte dem om dataspillene hadde gjort dem gode i engelsk. Læreren må med. Dette er hvorfor man bør si ja til dataspill som fag. Dataspill brukt i undervisning i skolen - Snakk om spill.

Senter for IKT i utdanningen viser til at dataspill ikke bare bedrer barnas digitale ferdigheter, spill kan også benyttes for å øke de øvrige grunnleggende ferdighetene som regning, skriving, lesing og muntlige ferdigheter.

Dataspill brukt i undervisning i skolen - Snakk om spill

Fra Multi Smart Øving til Minecraft Mange elever i den norske skolen er allerede blitt kjent med en rekke dataprogram gjennom undervisningen. I matematikk benyttes for eksempel Multi Smart Øving i undervisningen i grunnskolen. Det digitale verktøyet oppleves som et dataspill der du løser oppgaver og flytter deg oppover til høyere nivå. Multi Smart Øving benytter adaptiv læring, det vil si at systemet automatisk gi hver enkelt elev utfordringer på deres nivå.

Flere skoler tar også i bruk kreative spill som f.eks. Funker dataspill i skolen? Hvordan bruke spill i skolen? Spillets målsetning kan ligge langt unna lærings- og kompetansemålet, og læreren må være en brobygger.

Hvordan bruke spill i skolen?

Bruk av spill som læringsressurs krever en god plan og et klart mål, i likhet med bøker og filmer. For elever med spesielle behov er det ekstra viktig med tydelige oppgaver som har en naturlig start og avslutning og konkrete delmål underveis. Et godt undervisningsopplegg avhenger av kjennskap til spillet, eller at du setter deg inn i pedagogiske opplegg som andre har delt. Et tips kan være å søke på walkthrough og spillets navn. Da vil du finne veiledning og gjennomgang av de fleste spill. Gameplay er et engelsk ord som definerer hvordan det er å spille spillet.

Ti tips om spill i skolen. Er du nysgjerrig på hvordan man kan komme i gang med spill? Da har du kommet til rett sted! Her er ti tips om bruk av spill i skolen: Slik gjør du #1: Be not afraid. Det er ubehagelig å kjenne på egen manglende mestring. Spill kan handle om alt fra alvorlige temaer som sykdom og depresjon, til skattejakt, eventyr og problemløsing, og byr på et mangfold av ulike uttrykk som ikke er alltid er åpenbart om man ikke har brukt mye tid på dem.

. #2: Spill! Det kan synes som en selvfølgelighet, men samtidig kan det ikke gjentas nok: spill de spillene du vil bruke, ja, også de du kanskje ikke kommer til å bruke. . #3: Tenk godt over hvorfor du vil bruke spill i utgangspunktet Det er fort gjort å anta at spill er bra fordi de gjør undervisningen mer interessant. Dataspill i skolen. Spill i skolen notat revidert 2018.