background preloader

Forsker vil ha mer gaming i skoletida: – Dataspill gjør deg bedre på skolen – NRK Nordland

Forsker vil ha mer gaming i skoletida: – Dataspill gjør deg bedre på skolen – NRK Nordland
I helga ble det slutt på Fortnite som vi kjenner det – men gaming og dataspill har uansett kommet for å bli. Helga Dís Ísfold Sigurdardóttir er forsker ved Nord Universitet. Hun mener at vi må ta spilling på alvor. Også i skolene. – Norges fremste dataspillere trener like hardt som toppidrettsutøvere. Sosiale medier kan være en uvurderlig del av identitetsforming i tenårene. Hun er opptatt av alternative metoder for undervisning. Hun fant at barn kan lære og trene opp språk, problemløsning, finmotorikk, kommunikasjonsferdigheter og praktiske ferdigheter gjennom å bruke dataspill. Barn kan lære seg førstehjelp, matlaging og bli mer bevisste på miljø. – At foreldre og barn spiller dataspill sammen kan resultere i tettere familiebånd. Mange spiller Tall viser at 63 prosent av jentene og 96 prosent av guttene i alderen 9-18 spiller dataspill. Dataspill er med andre ord en aktivitet mange barn og unge holder på med. Lærerne er også en bremsekloss. – Lærerne svarer at det ikke er tid.

https://www.nrk.no/nordland/forsker-vil-ha-mer-gaming-i-skoletida_-_-dataspill-gjor-deg-bedre-pa-skolen-1.14742142

Related:  Dataspill i skolenRessurser om spillpedagogikk og spill i skolenspillpedagogikkTeorier dataspill i skolenDataspill i skolen

Elever blir ikke automatisk gode lesere med spill. Her er seks grep læreren kan ta for å sikre god læring Digitale spill som skal lære elevene å lese er utbredt i klasserom til førsteklassinger. Men det viser seg at elevene lærer få ferdigheter som kan overføres til lesesituasjoner utenfor spillet. – Mye skyldes nok at det nesten ikke finnes informasjon til lærere om hvordan man bør bruke disse spillene, sier Per Henning Uppstad.

Farlige spill – effektiv undervisning Forbindelsen mellom dataspill og underholdning gjør at spillbasert læring i skolen blir sett på som mer kontroversiell enn mange andre læringsmetoder. – Mediene har mye av skylden for dette, sier spillforsker. At nye medier blir møtt med skepsis er ikke noe nytt. Tenk bare på alle kritiske røster som hevet stemmen da radioen inntok landet, etterfulgt av fjernsynet og videospilleren. Eller på hylekoret som våknet da pop, rock og punk inntok kloden. Faktisk ble poesien også møtt på akkurat samme måte på Aristoteles tid.

Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring. Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming Forskning fra de to Institutt for pedagogikk- baserte forskergruppene TransAction og InterMedia, viser at dataspill har potensial som læringsressurser i skolen, men tegner et komplekst bilde av spillbasert læring. Dataspill er ikke noe man leser, men noe man gjør, og må ses i sammenheng med det sosiokulturelle miljøet spillingen foregår i. I stedet for å betrakte dataspill som gode læringsressurser i seg selv, er det mer fruktbart å se på dataspill som ressurser for samtale mellom elever og lærere, hvor faglig stoff tematiseres og gjøres tilgjengelig på en annen måte enn mer tradisjonelle læringsressurser.

– Dataspilling gjør unge bedre i engelsk Ungdom som spiller mye dataspill på nett blir bedre i engelsk enn andre. Noen av elevene scorer langt bedre i engelsk enn i norsk. Totalt 10 331 elever ble undersøkt i to nasjonale undersøkelser. Digitale spill i skolen Spill som inkluderende læringsaktivitet På denne siden finner du argumenter for hvorfor spill kan brukes som en inkluderende læringsaktivitet, og de mange fordelene med spill i undervisningssammenheng. Mange elever med spesialpedagogiske behov har spill som interesse. Elevene finner det motiverende, de greier å konsentrere seg over lengre tid og opplever mestring. Ved å velge aktiviteter som spiller på elevenes interesser og bruke ulike innfallsvinkler, vil flere være motivert og får muligheten til å vise hva de kan. En slik aktivitet vil kunne beskrives som en inkluderende læringsaktivitet.

“Rom for spill” – IKT og skole Menu “Rom for spill” Dette innlegget ble først publisert på Språkløyper 25. april 2017. Blogginnlegget er såpass langt at Språkløyper delte det i tre. Her får du alt i ett, men jeg har lagt inn en “Les mer…” for å ikke fylle opp forsiden på bloggen :-) “Rom for spill” Først vil jeg bare finne frem en bøtte kaldt vann og dyppe eget hode i den på vegne av alle entusiaster (og motstandere) av dataspill i skolen.

Universitetet i Stavanger Odin Nøsen er lærer og rådgiver i Randaberg Kommune. Han blogger også på www.iktogskole.no. Bloggserien bygger på samme tema som workshopen "Spill og læring" ved Nøsen og Tobias Ståby, Nordahl Grieg videregående skole, under Nasjonal konferanse om lesing 2017 og ResearchED 2017. Dette innlegget er det første i en serie på 3 om dataspill i skolen. Revheim skole først i landet med gamingrom Revheim ungdomsskole på Madla har 310 elever, en ambisiøs administrasjon og snart er de Norges første ungdomsskole med eget gamingrom. Skolen satser i disse dager på nye metoder, både analoge og digitale, som skal gi elevene større læringsutbytte. En av disse metodene er gaming som en del av undervisningen. Hør radiointervju fra NRK med rektor på Revheim skole, Eirik Jåtten.

Kommentar: Kan du bli god i fysikk av å spille dataspill? Er spill en god måte å spre kunnskap på? Datamaskiner, spillkonsoller og smarttelefoner er helt standard i norske hjem, og de siste tiårene har spill vært et av de mest populære underholdningsmediene i verden. Vi elsker dataspill. Men utdanning og læring gjennom spill er en annen historie. Edutainment, litt utdanning og litt underholdning, har vært en liten del av spillbransjen i lang tid. Skolen funker for folk flest, men jeg er ikke folk flest! Morti Kvisvik (19) Si ;D-innlegg: Skolevegrer, drop out og skulker er ord som blir slengt rundt om folk som «ikke prøver». Si ;D-innleggDette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Spillbasert læring?!... ehhh... (NEI!) Læringsbasert spilling! Hei! Noen gang lurt på hva “gamification” er? Da er det bare å ta en telefon til Aleksander eller Tobias eller Magnus eller Ragnhild eller Odin eller Halvor og spør - “Hei! Hva er gamification for noe?” Elever er flinke til blogging og gaming, men lærere strever med å bruke det i undervisningen Gaming, blogging, chatting, YouTube og andre sosiale nettverk er en stor del av elevenes hverdag utenfor skolen. De unges arena er lekpreget, global og interessedrevet, men like fullt en viktig arena for læring. Men når læreren forsøker å ta med elevenes hverdag inn i undervisningen for å skape en mer relevant utdanning, oppstår uoverensstemmelser. Både lærer og elever strever med å finne måter å engasjere seg i den nye praksisen. Det viser en ny doktorgrad fra Astrid Camilla Wiig ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Forsker på dataspill i skolen - Alle har en måte de lærer best på. Noen lærer best med kinetisk læring, andre med logikk eller visuelt, forteller Stig Andreassen, masterstudent ved Universitetet i Bergen. Han skriver masteroppgave i digital kultur med vekt på utdanning og dataspill, og har fulgt et prosjekt ved Nordahl videregående skole i Bergen der flere lærere bruker dataspill som pedagogisk verktøy.

Related:  thomaswahl