background preloader

Dataspill i skolen

Facebook Twitter

Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk. Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring. Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming Forskning fra de to Institutt for pedagogikk- baserte forskergruppene TransAction og InterMedia, viser at dataspill har potensial som læringsressurser i skolen, men tegner et komplekst bilde av spillbasert læring. Dataspill er ikke noe man leser, men noe man gjør, og må ses i sammenheng med det sosiokulturelle miljøet spillingen foregår i.

I stedet for å betrakte dataspill som gode læringsressurser i seg selv, er det mer fruktbart å se på dataspill som ressurser for samtale mellom elever og lærere, hvor faglig stoff tematiseres og gjøres tilgjengelig på en annen måte enn mer tradisjonelle læringsressurser. Elevene liker måten å lære på "... Og hun har fått et godt inntrykk. Overføringsverdi. Digitale spill i skolen. Mange spill fungerer som interaktive noveller.

De følger oppbyggingen til en klassisk novelle, med et plott, spenningskurve og en overraskende slutt. Spillene inneholder også karakterer som løser problemer og utvikler seg. Spillnoveller kan derfor brukes som en motiverende og spennende inngang i arbeid med litteratur. Er eleven engasjert i spillet, vil dette gi gode muligheter for å øke motivasjonen i arbeidet med tekstproduksjon. I LK20 brukes tekstbegrepet i vid forstand. Spill som litteratur vil derfor være et godt et alternativ til mer tradisjonelle former for trykte tekster, slik som romaner, essay og noveller. Eksempler på kompetansemål i engelsk (10. Lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte teksterlese, tolke og reflektere over engelskspråklig skjønnlitteratur, inkludert ungdomslitteraturbruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling Dette er kun et utvalg.

Div

Pedagogikk. Spill i undervisning. PLN. Spillpedagogikk - dataspill i undervisningen | ARK Bokhandel. Lærerbloggen: Spillbasert læring?!... ehhh... (NEI!) Læringsbasert spilling! Hei! Noen gang lurt på hva “gamification” er? Da er det bare å ta en telefon til Aleksander eller Tobias eller Magnus eller Ragnhild eller Odin eller Halvor og spør - “Hei! Hva er gamification for noe?”

Du er garantert et utfyllende og engasjert (og bra) svar der og da. Hvis du ikke er den typen som ringer vilt fremmede mennesker for å spør om underlige ting, kan du istedet ta deg en tur innom podcasten “Spillpedagogene - en podcast om spill og kultur”. Der blir du på diskré avstand kjent med seks ivrige pedagoger som har oppdaget at dataspill er mer enn bare underholdning - og som gjerne vil fortelle om det. Hvem er vi? Aleksander og Tobias er offisielle spillpedagoger i Hordaland fylkeskommune - og lærere på Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Hva er det vi har “oppdaget”? Felles for oss alle, bortsett fra at vi er med i podcasten, er at vi har oppdaget at vi kan bruke dataspill i undervisningen vår. ...spilldidaktikk? Slik er det også med spill. Ok - så hva betyr dette i praksis?

Utfordringer