background preloader

Artikler om spill i skolen

Facebook Twitter

Video Games Used as Learning Tools in Schools. Technology has already created many new educational tools to help teachers improve learning in the classroom.

Video Games Used as Learning Tools in Schools

One method uses video gaming elements to get students more interested and involved in the subjects they learn. One American school using such technology is Dag Hammarskjold Middle School in Wallingford, Connecticut. On a recent afternoon, about 20 children at the school watched a computer screen at the front of the room. The students were taking part in an educational activity that looks a lot like popular internet video games like “Fortnite.”

The schoolchildren compete in challenges and can collect points to unlock powers, clothing and pets for their players in the game. Unlike many video games, the students are not fighting against each other. Caiden McManus is a 13-year-old student at Dag Hammarskjold. Gianna Gurga is a teacher at Dag Hammarskjold. “My kids are so addicted to it in the best way possible,” Gurga said. I’m Bryan Lynn. We want to hear from you. How To Integrate And Manage Video Games In Your Classroom. That escalated quickly!

How To Integrate And Manage Video Games In Your Classroom

My post on using Fortnite in the Classroom became my most popular article ever. A new venue for video games: K-12 classrooms   Photo courtesy Microsoft Minecraft: Education Edition Video games can help engage students in a variety of subjects, some teachers say.

A new venue for video games: K-12 classrooms  

For years, John Miller, a 7th-grade history teacher in King City, struggled to engage his students in world history lessons. Most of his students were English learners, had very low literacy rates and had rarely left the Salinas Valley. The Roman Empire and feudal Japan seemed about as distant and abstract as Mars. What electronic games can teach us. When my kids, ages 11 and 8, bang through the back door after school, often the first thing out of their mouths is: “Mom!

What electronic games can teach us

Can we play Prodigy?” After a quick mental calculation of how much screen time they’ve already had for the week and how much peace and quiet I need to finish my work, I acquiesce. After all, Prodigy is a role-playing video game that encourages kids to practice math facts. It’s educational. Right? Though video games are increasingly making their way into classrooms, scientists who study them say the data are lacking on whether they can actually improve learning — and most agree that teachers still outperform games in all but a few circumstances. What is game-based learning? Video Games Win a Beachhead in the Classroom. One morning last winter I watched a middle-school teacher named Al Doyle give a lesson, though not your typical lesson.

Video Games Win a Beachhead in the Classroom

This was New York City, a noncharter public school in an old building on a nondescript street near Gramercy Park, inside an ordinary room that looked a lot like all the other rooms around it, with fluorescent lights and linoleum floors and steam-driven radiators that hissed and clanked endlessly. Doyle was, at 54, a veteran teacher and had logged 32 years in schools all over Manhattan, where he primarily taught art and computer graphics. - Det er mye flott matte i «Angry Birds» - Stavanger Aftenblad. - La elevene spille i timen. Professor Alf Inge Wang har Super Mario på kontorveggen, og bruker mye tid på å vurdere mange ulike dataspill.

- La elevene spille i timen

Dette kan kanskje virke noe uvanlig, men en viktig del av jobben hans er å hente inspirasjon. Målet er at dataspill skal bli en større del av undervisningen på skoler rundt omkring. – Teknologi i utdanningen kan gi mer motiverte elever, gjøre dem mer engasjerte og få dem til å lære lettere, sier Wang, som jobber ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU.

Ny teknologi, fremveksten av smarttelefoner og sosiale medier gir nye muligheter for lærere til å undervise elevene sine. Disse mulighetene gjelder det å gripe, ifølge professoren. Wang foreslår at ledende forskningsgrupper innenfor spill og pedagogikk går sammen om å lage en spillbasert læringsplattform. Dataspill har vært brukt i undervisningen siden 1980-årene, men med svært varierende resultater. Wang har sett mye dårlig. Les mer: Lek deg til kunnskap Smarttelefoner endret alt Over 23 millioner brukere. Kan du bli god i fysikk av å spille dataspill? Gaming i alle fag! mobil. (KRONIKK - Øystein Imsen, Lektor i ungdomskolen): For å motvirke skoletretthet i ungdomsskolen og frafall i videregående skole, skal undervisningen bli mer praktisk.

Gaming i alle fag! mobil

Det har våre politikere bestemt, samtidig som de unge er oppslukt av en spennende, digital spillverden. Videregående skole setter gaming på timeplanen – mener det hindrer frafall. Arna videregående skole utenfor Bergen var landets første til å starte med elektronisk sport – såkalt e-sport. – Vi ville fange opp dem som var litt utenfor og ikke følte at de passet inn i de andre fagene, sier Sindre Rygg, som er lærer i faget.

Videregående skole setter gaming på timeplanen – mener det hindrer frafall

- Dataspill fortjener en plass i skolen. – Dataspill gir elevene mestringsfølelse - Stavanger Aftenblad. Dataspill gir bedre visuelle ferdigheter - Gamer.no. Gamere blir gode i engelsk. Mange ungdommer som spiller mye dataspill blir svært gode i engelsk.

Gamere blir gode i engelsk

Noen barn og unge bruker mye tid på dataspilling hver dag, og både forskere og foreldre har lenge vært bekymret for at dette skal gå ut over de håpefulles skoleprestasjoner. Men nå viser stadig flere studier at mye dataspilling også kan ha positive virkninger. Mange elever viser forbløffende gode kunnskaper i engelsk. Elever er flinke til blogging og gaming, men lærere strever med å bruke det i undervisningen. Gaming, blogging, chatting, YouTube og andre sosiale nettverk er en stor del av elevenes hverdag utenfor skolen.

Elever er flinke til blogging og gaming, men lærere strever med å bruke det i undervisningen

De unges arena er lekpreget, global og interessedrevet, men like fullt en viktig arena for læring.