background preloader

Spillbasert læring

Facebook Twitter

Dataspill i skolen. Civilization i skolen. I dag spiller millioner av mennesker flere timer hver dag, ulike typer spill og gjerne etter de er ferdig på skole eller jobb.

Civilization i skolen

Noen spiller også om nettene og er derfor veldig trøtte og uopplagte når de skal på skolen eller jobben sin dagen etterpå. Spillingen til ungdommene gjør at mange foreldre begynner å bekymre seg over om disse spillene vil stjele oppmerksomheten fra lekser og skolearbeid. Mange foreldre mener også at spilling er bare sløsing av tid og at man heller burde bruke tiden mer fornuftig på andre ting som skolearbeid. Men kan egentlig spilling være godt for noe? Er det bare ren underholdning og tidsfordriv, eller kan man lære av spill? Nå til dags bruker mange unge og voksne flere timer foran en skjerm hver dag for å spille et spill.

Av spill kan du lære veldig mye forskjellig og hva du lærer spørs ofte på hvilket spill det er du spiller. I mange populære spill kan man snakke med andre mennesker fra mange forskjellige land som også spiller spillet. Kilder: Skolen funker for folk flest, men jeg er ikke folk flest! Lærerbloggen: Spillbasert læring?!... ehhh... (NEI!) Læringsbasert spilling! Hei!

Lærerbloggen: Spillbasert læring?!... ehhh... (NEI!) Læringsbasert spilling!

Noen gang lurt på hva “gamification” er? Da er det bare å ta en telefon til Aleksander eller Tobias eller Magnus eller Ragnhild eller Odin eller Halvor og spør - “Hei! Hva er gamification for noe?” Caleb Compton's Blog - Making Learning Fun: How Games Can be Used for Education. The following blog post, unless otherwise noted, was written by a member of Gamasutra’s community.

Caleb Compton's Blog - Making Learning Fun: How Games Can be Used for Education

The thoughts and opinions expressed are those of the writer and not Gamasutra or its parent company. The following article is a reproduction, and has been modified for this site. The original article, and many more, can be found at RemptonGames.com In November 2017 I wrote an article entitled “Game Design in Real Life: Gamification”. In that article I looked at how game design has been applied to real-world problems, such as fitness or *sigh* engaging with a brand. Caleb Compton's Blog - Making Learning Fun: How Games Can be Used for Education. Refleksjon / Digitaldidaktikk rundt spillbasert læring. Stikkord: læringsstiler app spillbasert læring “Hjernen arbeider på samme måte som et dataspill”, - mennesker tenker og lærer gjennom erfaringer de har hatt og via simuleringer de har kjørt i hodet, basert på sine erfaringer.

Refleksjon / Digitaldidaktikk rundt spillbasert læring

Kan du bli god i fysikk av å spille dataspill? Er spill en god måte å spre kunnskap på?

Kan du bli god i fysikk av å spille dataspill?

Datamaskiner, spillkonsoller og smarttelefoner er helt standard i norske hjem, og de siste tiårene har spill vært et av de mest populære underholdningsmediene i verden. Vi elsker dataspill. Steg for å bruke spillifisering i klasserommet. Spillifisering i klasserommet blir mer og mer viktig i den pedagogiske prosessen.

Steg for å bruke spillifisering i klasserommet

Spill er en grunnleggende del av kulturen. Og jo viktigere lek blir i læringen, jo større potensiale har spill for å transformere opplevelsene til barn i skolealder. Vi har mange ganger snakket om viktigheten av lek for barns læring og utvikling. Men nå vil vi snakke om hvordan vi kan dra nytte av lek for å utdanne barn i en pedagogisk omgivelse. Lesesenterets opplæring til digital kompetanse i skolen. Dataspill i skolen. Spillbasert læring – Gamilab Blog. Gamification, eller spillifisering på norsk, er et uttrykk ofte brukt i dag, spesielt i sammenheng med digital læring, men hva er det?

Spillbasert læring – Gamilab Blog

“Gamification in education is the use of game thinking and game design elements in non-game contexts to engage learners in problem solving situations.”[1] Fra Wikipedia:“Målet med spillifisering er å motivere brukere til problemløsning for å øke brukernes engasjement, egennytte, øke datakvalitet og gi mestringsfølelse og bidra til læring. … Spillifisering utnytter naturlige psykologiske behov: Konkurranseinstinkt, ønske om å lykkes, higen etter status, evne til altruistisk samarbeid, tilfredshet ved å fullføre oppgaver og selvrealiseringsbehov.

Grunnideen bak spillifisering er å belønne deltakerne som fullfører oppgaver som ønskes utført. Belønninger kan være å skåre poeng, eller å dele inn oppgavene i nivå, slik at fullføring kan føre til opprykk til nytt nivå (level). Her er en visuell fremstilling av gamification. Spillbasert læring - edu.usn.no. Engasjerte studenter som deltar aktivt i læringsaktivitetene, som har det gøy og frivillig fullfører ekstra oppgaver?

Spillbasert læring - edu.usn.no

Det er dette spillbasert læring lover. Her er noen konkrete eksempler på bruk av spill i undervisning. Begrepet 'spillbasert læring' er brukt for å beskrive en rekke ulike fenomener hvor spill eller en leken holdning står sentralt. Det finnes mange definisjoner og ikke alle bruker de samme kategoriene. Men enkelt sagt kan spillbasert læring oppsummeres med to hovedfenomener: Minecraft i et inkluderende klasserom. Minecraft er mye brukt i skolen fordi spillet egner seg til tverrfaglig arbeid og til utvikling av problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid, kommunikasjon og empati.

Min sønn på 7 år liker dette spillet men jeg har faktisk aldri tenkt at dette spillet var i kategorien læring i noen særskilt stor grad....men det er tydeligvis mer læring enn man skulle anta.... – hanneolafsen

En undervisningsøkt med Minecraft kan dekke flere av Fagfornyelsens tverrfaglige temaer.

Minecraft i et inkluderende klasserom

Her er noen eksempler: Her kan du finne eksempler på kompetansemål som kan jobbes med i Minecraft. Spill_i_skolen_-_notat_-revidert_2018. Spill i skolen – IKT og skole. Spillbasert læring?!... ehhh... (NEI!) Læringsbasert spilling! Artikler og refleksjoner. Spill i skolen notat revidert 2018. Spill i skolen - introfilm. Spillbasert læring – IKT-huset. ‒ Vi laget GameIT fordi det er fremtidens læring, fordi det er actionfylt og fengende, og fordi det har mye fag og problemløsing i seg.

Spillbasert læring – IKT-huset

Det er så viktig for framtiden og for skolehverdagen. Dette forteller Thomas Jesting, gründer og daglig leder i IKT-Huset. Kurs- og kompetansesenteret tilbyr ikt-basert opplæring til voksne. De er spesialister på opplæring i data, tilbyr kurs for bedrifter og NAV og baserer seg sterkt på å tilby spesialtilpassede kurs for å treffe målgruppen på best mulig måte. Innovativ undervisning GameIT er ett av kurstypene de tilbyr, og er et innovasjonskonsept Jesting og IKT-Huset har jobbet opp fra grunnen. Grunnen til at metoder som GameIT funger så bra på ungdom som allerede har falt ut av skolen, er at de tradisjonelle metodene har blitt forsøkt og har vist seg å ikke fungere. Hobby som læring Spillene som brukes er populære blant gamere, og deltagerne på kurset har gjerne gaming som hobby.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Sdu 2013 2c kenneth silseth. Iktipraksis.spillpedagogene. Welcome to NanoSpace! Bruk av dataspill i skolen. Spillpedagogene – Litteraturen lar oss gå en mil i andres sko og se verden gjennom andres briller. Dataspillene gjør også det, men i tillegg lar de oss også handle i andres sted. Spill i skolen. Dataspill i skolen. Spill i undervisningen. Gamification. Dataspill i klasserommet. Sammen med medforfatter Knut Augedal skrev Singstad hovedoppgaven Everquest som læringsplattform, der hovedformålet var å finne ut om online-spill var egnet i undervisningsøyemed. Oppgaven ble levert ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Dataspillet Everquest Singstad og Augedal la undersøkelsen til engelsktimene i en tiendeklasse ved en ungdomsskole for elever med adferdsvansker.

De valgte ut fem elever, og møttes for å spille åtte ganger. Elevene i fokusgruppen var lite motiverte for ordinær undervisning. -Vi fant fort ut at det var forskjeller mellom kjønnene i måten de brukte data: Guttene spilte dataspill og jentene chattet. Spillet Everquest er et online-spill. Trygg kommunikasjonssituasjon Undersøkelsen viste to klare tendenser: Elevene ble svært motiverte da de fikk muligheten til å benytte IKT generelt og dataspill spesielt. For Singstad og Augedal var elevenes mestring av en kompleks kommunikasjonssituasjon viktig: Forskning på dataspill. Dataspill i skolen artikler. Dataspill i skolen. Spillbasert læring.