background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Texttyper i svenska. De-eller-dem. Hur man kan arbeta med argumenterande text enligt genrepedagogikens cirkelmodell. Berättande text - kamratbedömning. Ture Sventon – som en språkgodisaffär. Gäddgårdsskolan har under många år haft ett deckartema.

Ture Sventon – som en språkgodisaffär

Jag brukar introducera området med att visa klipp ur LasseMaja och Ture Sventon. LassaMaja känner eleverna så klart till, men vetskapen om ”Sveriges skickligaste detektiv” är liten. Det är helt enkelt för länge sedan adventskalendern gick på TV och böckerna har de aldrig hört talas om. För varje år får Ture allt mer plats i temat, kanske är det för att jag själv är så barnsligt förtjust i Ture? Hursomhelst förtjänar Åke Holmbergs skapelse verkligen att vara med och elever förtjänar att få ta del av texter som innehåller repliker som: Deckartemat inleds med Ture Sventon i öknen – en fantastiskt bra radioteater med bland annat Reine Brynolfsson, Rikard Wolff och Johan Rabaéus. Läsförståelsestrategier Aktivera förförståelse genom att titta på Tures kontor.

Eleverna får fundera enskilt och parvis på: Räkna upp alla saker på kontoret som har med detektivarbete att göra.Hur tror du att en vanlig dag på Tures kontor ser ut? Ord och uttryck. Vilse - skriva berättelse i sex delar. ÖN - ett skrivprojekt i fem kapitel. Person plats problem. Sagomattan Del 1. Tips och material från lärare. Julens tärningssaga. Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5. Här delar vi med oss av det Skrivprojekt som vi arbetat med i år 5.

Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5

Eleverna har fått ett kapitel i veckan att skriva i dokumentet. Vi har använt oss av Classroom för att fördela uppdragen samt lätt ge eleverna återkoppling. Varje kapitel innehåller en tydlig instruktion för vad kapitlet ska handla om samt innehåller även en checklista för att eleven själv ska kunna bearbeta sin text. Vi har själva hittat på innehållet till öde ön. Idén kom till för att koppla ihop det vi läser och arbetar med i Kensukes rike ( vi har använt den fantastiska lektionsplaneringen med fokus på lässtrategier för Kensukes rike som Anna-Karin Bergwik gjort, den hittar ni här: Kensukes rike ) och med det tema vi hade om hur man blir en global Citizen med demokrati och diktatur ( finns beskrivet i föregående inlägg).

Slutprodukten kommer att bli färdiga böcker i Book Creator. Kapitel 1. Bedömningsuppgift källkritik år 7. Kunskapskrav: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans.

Bedömningsuppgift källkritik år 7

Sammanställningarna innehåller /…/ beskrivningar och förklaringar, /…/ ämnesrelaterat språk samt /…/ struktur, citat och källhänvisning. Din uppgift: Din uppgift är att nu visa på att du kan fullfölja hela kunskapskravet för källkritik enligt det som vi övat på under några lektioner. Du ska skriva en argumenterande text om ett valfritt ämne. Du ska ange minst en källa som du själv söker fram för att stödja dina argument. Hur-man-kokar-ihop-en-saga. DIKTAMEN4-6. Förberedelse Nationella prov åk 3, sammanfatta faktatexten. Ng ng. Bokslukarnas författarskola - Sökning. Printable Lined Paper. Whether your child is writing a story with its own special picture, composing a poem or taking notes on a science experiment, it is always useful to have a stock of lined or decorative paper waiting!

Printable Lined Paper

We've got a big collection of printable lined paper for home and classroom. Choose from many different styles and designs to suit all ages, print them out as you need them. Our dotty paper with borders is our quickest, most economical paper to print. Available with both 1.5cm lines and 1cm lines. A popular lined paper, with blue 1cm lines and a red margin. Something a little different! A simple lined paper which is available with either 1cm or 1.5cm grey lines, suitable for the youngest children. This useful scroll printable makes a super writing frame for many different projects and is available to print both lined and blank. Stöd vid inledning. Mina ord, dina ord: Personbeskrivning – Kooperativt Lärande. Gästinlägg av Kristin som är mellanstadielärare i Kristinehamn Bakgrund I min femma läser vi just nu Noel och den magiska önskelistan (Janina Kastevik).

Mina ord, dina ord: Personbeskrivning – Kooperativt Lärande

Vi har kommit ungefär halvvägs in i boken och har gjort kortare eller längre stopp efter varje kapitel då eleverna fått diskussionsfrågor eller rituppgifter för att bearbeta innehållet. Nu var det dags för ett längre stopp med en skriftlig uppgift i form av en personbeskrivning av huvudpersonen Noel. Person plats problem. Stava rätt? - Mia Kempe. En fråga som ofta återkommer bland lågstadielärare är hur mycket vi ska träna eleverna i att stava rätt.

Stava rätt? - Mia Kempe

Ska vi lärare ”peta” i elevernas texter och rätta vartenda stavfel eller ska eleverna få skriva fritt? Förstör vi barnens skrivlust om de måste sudda och ändra i texten så fort det blir fel? Min erfarenhet är att många elever vill stava rätt. Barnboksprojekt - skapa en egen bilderbok. Vems är nyckeln? Person-plats-problem. Update your browser to use Google Drive - Drive Help. RESAN. Lärarhandledning – resan del 1 Resan – schema 1Kaptenens logg 1Lastlistan Lärarhandledning – resan del 2Kaptenens logg del 2Kaptenens logg del 2 – markeradResan – schema del 2 Resan – schema del 3Lärarhandledning-resan-del-3kaptenens-logg-del-3kaptenens-logg-del-3-markeradkompassövningar lärarhandledning-resan-del-4resan- schema – del-4kaptenens-logg-del-4kaptenens-logg-del-4-markeradkaptenens-logg-del-4-enklare-typsnittKarttecken Schema resan-del-5lärarhandledning-resan-del-5kaptenens-logg-del-5kaptenens-logg-del-5-markeradkaptenens-logg-del-5-enklare Resan del 6Lärarhandledning – resan del 6Kaptenens logg del 6Kaptenens logg del 6 – lättlästKaptenens logg del 6 – markerad Dela det här: ASL och mycket mer.

RESAN

Etik, moral och känslor ett tema med religion och bild. DEL 1. Under hösten kommer vi att arbeta med ”Etik, moral och känslor” på bildlektionerna och under religionen på SO.

Etik, moral och känslor ett tema med religion och bild. DEL 1

Vi började i dag med att titta på trailern för Insidan ut. En film som till stor del handlar om känslor. Därefter gick jag igenom vilka förmågor, vilket centralt innehåll och vilka kunskapskrav jag kommer att titta på i det här temat. Jag visade en PP som handlar om känslor: vilka känslor finns det? Därefter fick eleverna titta på olika bilder med smilisar som uttrycker känslor. AOUÅ EIYÄÖ. Security Check Required. Mytologerna: Trollet - UR Skola.

ABC-arbetsblad. ABC-bok med allitterationer. Skrivarverkstad – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Prova ett nytt sätt att utveckla elevernas skrivförmåga! Jag var inne på Pinterest och letade efter visual writing prompts att använda mig av i skrivundervisningen. Det är bilder som eleverna kan utgå ifrån när de ska planera en berättelse. Jag hittade då ett intressant upplägg, som väckte nya tankar hos mig kring hur vi kan arbeta med skrivandet i skolan. Detta ska jag i alla fall testa i min klass! Förslag på arbetsgång Dela in klassen i skrivargrupper, 3 elever/grupp.Visa en bild på smartboarden som eleverna ska skriva en berättelse om.Låt varje grupp brainstorma kring bilden och skriva ner stödord: Vad är det vi ser på bilden?

Att skriva tillsammans gör att ingen behöver känna sig utsatt i responsarbetet. Fixa eget skrivarläger. Gillar du och dina kompisar att skriva?

Fixa eget skrivarläger

Då har jag en bra idé vad ni kan hitta på tillsammans! Samla ihop ett gäng kompisar som alla gillar att skriva och ordna ett eget skrivarläger. Det enda ni behöver är pennor, papper, datorer eller annat ni föredrar att skriva på. Låna böcker på biblioteket om skrivande, till exempel Skriv om och om igen, av Katarina Kuick Ylva Karlsson. Den innehåller en massa skrivövningar. Hoppas du fick lite inspiration och blir sugen att fixa ett eget skrivarläger i sommar! Livsviktig poesi. Vilse. Planera för svårigheter så får du fler att lyckas!

Tänk dig en solig försommardag vid en sjö.

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas!

På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över till den andra stranden. Du har undervisat dem grundligt i all teori, det har torrsimmats, övats rörelser och teknik, precis som du har gjort med så många andra klasser genom åren. Pang! Startskottet går, eleverna slänger sig i vattnet och är på väg. Efter några minuter ser du resultatet; snabbsimmarna springer glädjestrålande upp ur vågorna, efter en stund kommer en hel hög ungdomar som klarat av uppgiften och ytterligare lite senare hasar sig några trötta upp på stranden.

Det var en gång - Binnova. Nedan några kommentar om berättarkortleken"Det var en gång... " ”Barnen tycker korten har varit jättekul och mycket poppis, ett lyckokast med andra ord.” /Förskola ”Varje tisdag deltar jag i ett språkcafé för nyanlända. Vi kan använda spelet Det var en gång… på många olika sätt. Läs- och skrivprojekt. Jag har samlat några av mina återkommande favoriter. De är mina favoriter för att texterna och uppgifterna når fram. Eleverna lyckas ofta bra i sitt läsande, tänkande, samtalande och skrivande. Något för nästa läsår kanske? Läs- och skrivprojekt. KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter – Kooperativt Lärande. Cirkelmodellen och genrepedagogik fungerar utmärkt tillsammans med Kooperativt Lärande. Vi har använt oss av ett flertal kooperativa strukturer när vi arbetat kring argumenterande texter för att främja lärandet och stärka samarbetet i klassen. Jag vill påpeka att detta inte är första gången klassen jobbar med argumenterande texter.

I så fall hade vi gått långsammare fram. Lektion 1. Att skriva poesi är skoj. "Fröken, kan vi inte göra det vi gjorde igår? " "Vad då, menar du? " "Jo, det där med bilderna. " Så lät det på min lektion i förra veckan. Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon. Gibbons (2006) skriver om hur lärare med hjälp av stödstrukturer (scaffolding) kan hjälpa eleverna att utvecklas.

Gibbons beskriver vidare hur man med hjälp av cirkelmodellen kan bygga upp elevernas kunskap på ett sätt så att de till slut klarar av det själva. Cirkelmodellen består av fyra faser. Bergh-nestlog. Fanfictiontävling! Textrecept till genrér. Strategier för att förstå och planera en uppgift. Sagomattan blir utgångspunkt för flera språkutvecklande lektioner. Som ett språkutvecklande arbetsområde i svenska/svenska som andraspråk kan jag rekommendera att utgå från TV-serien Sagomattan som finns kostnadsfritt på SVT Play. Programserien består av 10 olika avsnitt. I programmets samtliga avsnitt uppmärksammas fem viktiga komponenter i en berättelse; huvudperson, problem, hjälpare, lösning, och slut. Röda tråden.

Lektion: Textsamtal tre meningar om brev. Detta korta stycke skulle jag skapa samtal kring: ”Och så gav han henne breven från Lisl och Pepi. Instruerande text. Återberättande text. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver. De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Se.pinterest. Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta.

När jag skrev mitt förra inlägg om Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter slog det mig att ett bra upplägg kunde vara att utgå från Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren. Gestaltande beskrivningar. DE-DEM-DET. Anders & S rens skriv vningar. Om du har läst våra skrivtips så vet du att vi ofta iakttar andra människor. Som författare har man alltid ögon och öron öppna för att se vad som inträffar, eller som nästan råkar hända. SKRIVOVNINGAR. Skrivmall till sommarpratare. När vi gått igenom sommarpratens uppbyggnad och utformning är det dag att skriva egna sommarprat och spela in dem digitalt. Svensklararennr_1224799417.pdf. Novell. Text-till-världen. Text-till-text. Text-till-själv. Den knäppa lektionen - med knappar. Chuckdillon.

IMG_7630. Kamratbedömning insändare.docx. Träna språkriktighet genom Elda telefonkataloger.docx. Dagboken - ett romanprojekt. Faran med bara en enda berättelse. ÖN - ett skrivprojekt i fem kapitel. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa. Arbetet går givetvis också bra att utföra med papper och penna. Anledningen till att det här romanprojektet just fick heta Den magiska dörren är att vi har en synnerligen märklig dörr i skolan där jag jobbar. Att hitta på en historia från ingenting är svårt även för oss vuxna. Matris2.pdf. Alignmentsmall.docx. SKRIVPROCESSEN - Poster by Annika Sjödahl.

Cirkelmodellen i alla ämnen. Skriva & läsa. Skriva & läsa. På jakt efter spänning. Story Maps. Storybird - Hur du skapar en saga med hjälp av storybird.com.

Geografo

Hinderschema_1_hinder_Studentlitteratur. ROMANPROJEKT. TROLL. Storybird - Hur du skapar en saga med hjälp av storybird.com. Läsa,skriva. Bild. ROMANPROJEKTET "MONSTRET" Skrivprojekt: Den magiska dörren. Huset. Huset. Ak 5 lpp huset 0. Huset - skrivprojekt år 5. Mat. Our-Basic-Human-Rights.jpeg (JPEG Image, 600 × 3012 pixels) - Scaled (33%)