background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Planera med Blueberry-metoden – #mellanstadiebloggen [LÄRARRUMMET] Mors lilla Olle har mycket att bidra med när det kommer till planering av undervisningen.

Planera med Blueberry-metoden – #mellanstadiebloggen [LÄRARRUMMET]

I alla fall i det här inlägget. Hur planeringen av och målen för undervisningen ska se ut är ett hett ämne, och utformningen skiljer sig åt mellan skolor. ATT vi lärare ska planera vår undervisning är dock något som gäller för alla. Men det är upp till rektor att bestämma HUR planeringen ska se ut. Jag som arbetar på mellanstadiet har länge funderat över flera saker i samband med alla planeringar jag har skrivit, bland annat detta. För vem skriver jag planeringen? Det finns mycket att fundera kring när det gäller planeringskravet, och som vi alla vet förs det många diskussioner kring dokumentationsbördan i svenska skola idag. Därför blev jag väldigt glad när jag hittade en föreläsning med bedömningsexperten Christian Lundahl. Språket bär kunskapen - Fördjupning - Texttyper inom genrepedagogiken - UR Skola. ROMAN- OCH SKRIVPROJEKT - Bibblis.

Monstret -ett romanprojekt – Josef Sahlin. Arbetet med ett romanprojekt som detta rör nästan allt som ryms i kursplanen för svenska, förutsatt att man jobbar utöver själva materialet.

Monstret -ett romanprojekt – Josef Sahlin

Diskussioner, bearbetning, jämförelser och analyser ska vara centrala moment utöver själva skrivandet. Här nedan har jag markerat (understruket) ord, fraser och begrepp som jag direkt kan härleda till arbetet. Syfte (Svenska Lgr11) Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut­veckla sitt tal­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Ett skrivprojekt i ämnet Svenska. Stafettskriva. Min granne är en mördare. Uppdaterad skrivprocess. Under påskhelgen har jag hunnit läsa ikapp en del både på Twitter och i de olika Facebook-grupper jag är med i för att se om något har dykt upp på skolfronten som man kanske kan ha användning för?

Uppdaterad skrivprocess

Det gäller att sortera bland alla blogginlägg, facebook-inlägg, twittertrådar, filer och tips för att inte drunkna i detsamma. Ibland känner man sig som sämsta sortens lärare bara för att man inte har gjort det eller det med sina elever, eller börjat jobba med det som just nu verkar vara det mest omtalade? Just nu rasar det en debatt om katederundervisningens vara eller inte vara, igen. Jag tycker ändå att den är mer nyanserad och något mindre polariserad nu (kanske)? Jag anser mig ändå tillhöra den sortens lärare som Jonas Linderoth beskriver i ”Lärarens återkomst”, dvs den undervisande, förklarande, berättande och instruerande läraren, vilket kan se olika ut. Men, det viktigaste är att se och förstå den grupp du just nu har framför dig.

Skiljeteckensången. Texttyper i svenska. De-eller-dem. Hur man kan arbeta med argumenterande text enligt genrepedagogikens cirkelmodell. Berättande text - kamratbedömning. Ture Sventon – som en språkgodisaffär. Gäddgårdsskolan har under många år haft ett deckartema.

Ture Sventon – som en språkgodisaffär

Jag brukar introducera området med att visa klipp ur LasseMaja och Ture Sventon. LassaMaja känner eleverna så klart till, men vetskapen om ”Sveriges skickligaste detektiv” är liten. Det är helt enkelt för länge sedan adventskalendern gick på TV och böckerna har de aldrig hört talas om. För varje år får Ture allt mer plats i temat, kanske är det för att jag själv är så barnsligt förtjust i Ture? Hursomhelst förtjänar Åke Holmbergs skapelse verkligen att vara med och elever förtjänar att få ta del av texter som innehåller repliker som: Deckartemat inleds med Ture Sventon i öknen – en fantastiskt bra radioteater med bland annat Reine Brynolfsson, Rikard Wolff och Johan Rabaéus.

Vilse - skriva berättelse i sex delar. ÖN - ett skrivprojekt i fem kapitel. Person plats problem. Sagomattan Del 1. Tips och material från lärare. Julens tärningssaga. Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5. Här delar vi med oss av det Skrivprojekt som vi arbetat med i år 5.

Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5

Eleverna har fått ett kapitel i veckan att skriva i dokumentet. Vi har använt oss av Classroom för att fördela uppdragen samt lätt ge eleverna återkoppling. Varje kapitel innehåller en tydlig instruktion för vad kapitlet ska handla om samt innehåller även en checklista för att eleven själv ska kunna bearbeta sin text. Vi har själva hittat på innehållet till öde ön. Idén kom till för att koppla ihop det vi läser och arbetar med i Kensukes rike ( vi har använt den fantastiska lektionsplaneringen med fokus på lässtrategier för Kensukes rike som Anna-Karin Bergwik gjort, den hittar ni här: Kensukes rike ) och med det tema vi hade om hur man blir en global Citizen med demokrati och diktatur ( finns beskrivet i föregående inlägg).

Slutprodukten kommer att bli färdiga böcker i Book Creator. Bedömningsuppgift källkritik år 7. Kunskapskrav: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans.

Bedömningsuppgift källkritik år 7

Sammanställningarna innehåller /…/ beskrivningar och förklaringar, /…/ ämnesrelaterat språk samt /…/ struktur, citat och källhänvisning. Din uppgift: Din uppgift är att nu visa på att du kan fullfölja hela kunskapskravet för källkritik enligt det som vi övat på under några lektioner. Du ska skriva en argumenterande text om ett valfritt ämne. Du ska ange minst en källa som du själv söker fram för att stödja dina argument. När du valt ut din källa ska du skriva en argumenterande text med minst ett citat och en källhänvisning till använd källa. Hur-man-kokar-ihop-en-saga. DIKTAMEN4-6. Förberedelse Nationella prov åk 3, sammanfatta faktatexten. Ng ng. Bokslukarnas författarskola - Sökning. Printable Lined Paper. Whether your child is writing a story with its own special picture, composing a poem or taking notes on a science experiment, it is always useful to have a stock of lined or decorative paper waiting!

Printable Lined Paper

We've got a big collection of printable lined paper for home and classroom. Choose from many different styles and designs to suit all ages, print them out as you need them. Our dotty paper with borders is our quickest, most economical paper to print. Available with both 1.5cm lines and 1cm lines. Stöd vid inledning. Mina ord, dina ord: Personbeskrivning – Kooperativt Lärande.

Gästinlägg av Kristin som är mellanstadielärare i Kristinehamn Bakgrund I min femma läser vi just nu Noel och den magiska önskelistan (Janina Kastevik).

Mina ord, dina ord: Personbeskrivning – Kooperativt Lärande

Vi har kommit ungefär halvvägs in i boken och har gjort kortare eller längre stopp efter varje kapitel då eleverna fått diskussionsfrågor eller rituppgifter för att bearbeta innehållet. Nu var det dags för ett längre stopp med en skriftlig uppgift i form av en personbeskrivning av huvudpersonen Noel. Person plats problem. Stava rätt? - Mia Kempe. En fråga som ofta återkommer bland lågstadielärare är hur mycket vi ska träna eleverna i att stava rätt.

Stava rätt? - Mia Kempe

Ska vi lärare ”peta” i elevernas texter och rätta vartenda stavfel eller ska eleverna få skriva fritt? Förstör vi barnens skrivlust om de måste sudda och ändra i texten så fort det blir fel? Min erfarenhet är att många elever vill stava rätt. Barnboksprojekt - skapa en egen bilderbok. Vems är nyckeln? Person-plats-problem. Update your browser to use Google Drive - Drive Help. RESAN. Lärarhandledning – resan del 1 Resan – schema 1Kaptenens logg 1Lastlistan Lärarhandledning – resan del 2Kaptenens logg del 2Kaptenens logg del 2 – markeradResan – schema del 2 Resan – schema del 3Lärarhandledning-resan-del-3kaptenens-logg-del-3kaptenens-logg-del-3-markeradkompassövningar lärarhandledning-resan-del-4resan- schema – del-4kaptenens-logg-del-4kaptenens-logg-del-4-markeradkaptenens-logg-del-4-enklare-typsnittKarttecken Schema resan-del-5lärarhandledning-resan-del-5kaptenens-logg-del-5kaptenens-logg-del-5-markeradkaptenens-logg-del-5-enklare Resan del 6Lärarhandledning – resan del 6Kaptenens logg del 6Kaptenens logg del 6 – lättlästKaptenens logg del 6 – markerad Dela det här: ASL och mycket mer.

RESAN

Etik, moral och känslor ett tema med religion och bild. DEL 1. Under hösten kommer vi att arbeta med ”Etik, moral och känslor” på bildlektionerna och under religionen på SO. Vi började i dag med att titta på trailern för Insidan ut. En film som till stor del handlar om känslor. Därefter gick jag igenom vilka förmågor, vilket centralt innehåll och vilka kunskapskrav jag kommer att titta på i det här temat. Jag visade en PP som handlar om känslor: vilka känslor finns det? Därefter fick eleverna titta på olika bilder med smilisar som uttrycker känslor. Eleverna fick sedan måla 4 olika smilisar i sina konstdagböcker med olika känslouttryck utan att skriva under vilket det föreställde. de sitter 4 och 4 vid borden och fick efter det visa varandra och se att alla ritat så att budskapet gick fram. AOUÅ EIYÄÖ.

Security Check Required. Mytologerna: Trollet - UR Skola. ABC-arbetsblad. ABC-bok med allitterationer. Skrivarverkstad – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Prova ett nytt sätt att utveckla elevernas skrivförmåga! Jag var inne på Pinterest och letade efter visual writing prompts att använda mig av i skrivundervisningen. Det är bilder som eleverna kan utgå ifrån när de ska planera en berättelse. Jag hittade då ett intressant upplägg, som väckte nya tankar hos mig kring hur vi kan arbeta med skrivandet i skolan. Detta ska jag i alla fall testa i min klass! Förslag på arbetsgång Dela in klassen i skrivargrupper, 3 elever/grupp.Visa en bild på smartboarden som eleverna ska skriva en berättelse om.Låt varje grupp brainstorma kring bilden och skriva ner stödord: Vad är det vi ser på bilden?

Att skriva tillsammans gör att ingen behöver känna sig utsatt i responsarbetet. Första gången detta görs är det bra om du som lärare går igenom och modellerar processen ihop med eleverna. Vill du sedan se vad varje elev kan är det bara att låta dem skriva enskilt efter att ni har gjort detta några gånger tillsammans. Fixa eget skrivarläger. Gillar du och dina kompisar att skriva? Då har jag en bra idé vad ni kan hitta på tillsammans! Samla ihop ett gäng kompisar som alla gillar att skriva och ordna ett eget skrivarläger. Det enda ni behöver är pennor, papper, datorer eller annat ni föredrar att skriva på.

Låna böcker på biblioteket om skrivande, till exempel Skriv om och om igen, av Katarina Kuick Ylva Karlsson. Den innehåller en massa skrivövningar. Hoppas du fick lite inspiration och blir sugen att fixa ett eget skrivarläger i sommar! Livsviktig poesi. Vilse. Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! Tänk dig en solig försommardag vid en sjö. På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över till den andra stranden. Du har undervisat dem grundligt i all teori, det har torrsimmats, övats rörelser och teknik, precis som du har gjort med så många andra klasser genom åren. Pang! Startskottet går, eleverna slänger sig i vattnet och är på väg. Efter några minuter ser du resultatet; snabbsimmarna springer glädjestrålande upp ur vågorna, efter en stund kommer en hel hög ungdomar som klarat av uppgiften och ytterligare lite senare hasar sig några trötta upp på stranden.

Nu är jag ju inte simlärare, men väl språklärare med många år i yrket och jag känner igen att elever får uppgifter där vi på förhand kan förutspå resultatet. Tänk om det med små medel trots allt går att påverka resultatet i rätt riktning? Under vårterminen skulle min 7:a och jag syssla med temat Sagor som avslutas med att eleven får i uppgift att skriva sin egen saga. 1. Det var en gång - Binnova. Nedan några kommentar om berättarkortleken"Det var en gång... " ”Barnen tycker korten har varit jättekul och mycket poppis, ett lyckokast med andra ord.” /Förskola ”Varje tisdag deltar jag i ett språkcafé för nyanlända.

Vi kan använda spelet Det var en gång… på många olika sätt. Antingen för att lära sig enstaka ord på ett lustfyllt sätt eller för att säga längre eller kortare meningar när språkkunskaperna ökat. ”Kortleken – Det var en gång… har visat sig vara en riktig hit för att få igång pratet och gruppgemenskapen i kända och okända sammanhang. Den funkar också som en snabb och kul ”dörröppnare” för stimulerande samtal vid allt från familjemiddagar, möten för att få igång kreativitet i arbetsteamet, ledarskapsutveckling – Samtalen blir härligt befriade från tävling och konkurrens och bilderna går rätt in i hjärtat i sin enkelhet.” ”Nu har vi provat ”Det var en gång…Storytelling” och det var väldigt kul. Läs- och skrivprojekt. Jag har samlat några av mina återkommande favoriter. De är mina favoriter för att texterna och uppgifterna når fram. Eleverna lyckas ofta bra i sitt läsande, tänkande, samtalande och skrivande.

Läs- och skrivprojekt. KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter – Kooperativt Lärande. Cirkelmodellen och genrepedagogik fungerar utmärkt tillsammans med Kooperativt Lärande. Att skriva poesi är skoj. Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande.

Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon. Gibbons (2006) skriver om hur lärare med hjälp av stödstrukturer (scaffolding) kan hjälpa eleverna att utvecklas. Bergh-nestlog. Fanfictiontävling! Låt fantasin flöda och ta steget in i Landet bortom brunnen… Textrecept till genrér. Strategier för att förstå och planera en uppgift.

Sagomattan blir utgångspunkt för flera språkutvecklande lektioner. Som ett språkutvecklande arbetsområde i svenska/svenska som andraspråk kan jag rekommendera att utgå från TV-serien Sagomattan som finns kostnadsfritt på SVT Play. Programserien består av 10 olika avsnitt. Röda tråden. Lektion: Textsamtal tre meningar om brev. Detta korta stycke skulle jag skapa samtal kring: Instruerande text. Återberättande text. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver. De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen.

Se.pinterest. Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta. När jag skrev mitt förra inlägg om Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter slog det mig att ett bra upplägg kunde vara att utgå från Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren. Det passar också bra i tiden då det just släppts en nya anime-serie med Ronja Rövardotter. Klippen visas på Svt-play när som helst och sänds på Barnkanalen lördagar kl 20:05 och är ca 25-30 min långa och kan fungera som en multimodal text för att lyfta fram gestaltningen. Gestaltande beskrivningar. DE-DEM-DET. Anders & S rens skriv vningar. SKRIVOVNINGAR. Skrivmall till sommarpratare.

Svensklararennr_1224799417.pdf. Novell. Text-till-världen. Text-till-text. Text-till-själv. Den knäppa lektionen - med knappar. Chuckdillon. IMG_7630. Kamratbedömning insändare.docx. Träna språkriktighet genom Elda telefonkataloger.docx. Dagboken - ett romanprojekt. Faran med bara en enda berättelse. ÖN - ett skrivprojekt i fem kapitel. Den magiska dörren -ett romanprojekt.

Matris2.pdf. Alignmentsmall.docx. SKRIVPROCESSEN - Poster by Annika Sjödahl. Cirkelmodellen i alla ämnen. Skriva & läsa. Skriva & läsa. På jakt efter spänning. Story Maps. Storybird - Hur du skapar en saga med hjälp av storybird.com.

Geografo

Hinderschema_1_hinder_Studentlitteratur. ROMANPROJEKT. TROLL. Storybird - Hur du skapar en saga med hjälp av storybird.com. Läsa,skriva. Bild.