background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Visa läsförståelse i en pratbubbla. Syfte Jag brukar oftast ge eleverna en skrivuppgift efter läsningen och den här gången ville jag använda Jan Lööfs uttrycksfulla illustrationer.

Visa läsförståelse i en pratbubbla

I den här aktiviteten ville jag att eleverna skulle fundera på vad karaktärerna kunde tänkas säga eller tänka. Jag ville att eleverna skulle skriva prat- och tankebubblor till bilderna. Läraren reflekterar Efter läsningen av Jan Lööfs Sagan om det röda äpplet, bearbetade vi innehållet genom att diskutera Öppna och slutna frågor. Metod. Stolen på stranden. Syfte – Att kombinera bild och text Att berätta en trovärdig historia med parallellhandling, med positiva och negativa minnen, tillbakablickar och framtidsspaningar med kopplingar till bilden.

Stolen på stranden

Läraren reflekterar om bilden och stolen Att använda autentiska bilder, som man själv varit med om, gör ofta något med närvaron i klassrummet. Miniprojekt. I slutet och början av terminen, eller mellan två längre projekt, är det perfekt att ha något kreativt, roligt och annorlunda att ta till som samtidigt utvecklar elevernas skrivande.

Miniprojekt

En sko på vägen En kort skrivuppgift, berättande text, om en ensam sko på vägen. Vems är den? Fotografiet. Mötet. Ankomsten. Skrivprojektet Rymdresan - alla dokument samlade. Röda tråden. Små ord som gör stor skillnad. I förrförra inlägget nämnde jag tre språkliga begrepp, anaforer, sambandsord och appositioner.

Små ord som gör stor skillnad

Innebörden och förståelsen av dessa begrepp gör stor skillnad i vår läsförståelse. Att utveckla ett resonemang i svenska. Varsågoda - färdig planering utifrån... - Mellanstadiebloggen. De-eller-dem. Dagboken - ett romanprojekt. Den magiska dörren. Flickan med svavelstickorna. 165 ögonblick. Enbokdusentskaglomma. Stafettskriva. Referat och källhänvisningar. Min vårdikt rader. Min sommardikt. Slå och skriv en saga. Sagomattan 2. Skriva till bilder. Julens tärningssaga. Skriv några rader om kärlek. Min checklista-berättelse. Planera med Blueberry-metoden – #mellanstadiebloggen [LÄRARRUMMET] Mors lilla Olle har mycket att bidra med när det kommer till planering av undervisningen.

Planera med Blueberry-metoden – #mellanstadiebloggen [LÄRARRUMMET]

I alla fall i det här inlägget. Hur planeringen av och målen för undervisningen ska se ut är ett hett ämne, och utformningen skiljer sig åt mellan skolor. ATT vi lärare ska planera vår undervisning är dock något som gäller för alla. Men det är upp till rektor att bestämma HUR planeringen ska se ut. Jag som arbetar på mellanstadiet har länge funderat över flera saker i samband med alla planeringar jag har skrivit, bland annat detta. För vem skriver jag planeringen? Det finns mycket att fundera kring när det gäller planeringskravet, och som vi alla vet förs det många diskussioner kring dokumentationsbördan i svenska skola idag. Språket bär kunskapen - Fördjupning - Texttyper inom genrepedagogiken - UR Skola. ROMAN- OCH SKRIVPROJEKT - Bibblis. Monstret -ett romanprojekt – Josef Sahlin.

Arbetet med ett romanprojekt som detta rör nästan allt som ryms i kursplanen för svenska, förutsatt att man jobbar utöver själva materialet.

Monstret -ett romanprojekt – Josef Sahlin

Diskussioner, bearbetning, jämförelser och analyser ska vara centrala moment utöver själva skrivandet. Här nedan har jag markerat (understruket) ord, fraser och begrepp som jag direkt kan härleda till arbetet. Syfte (Svenska Lgr11) Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut­veckla sitt tal­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Ett skrivprojekt i ämnet Svenska. Stafettskriva. Min granne är en mördare. Uppdaterad skrivprocess. Under påskhelgen har jag hunnit läsa ikapp en del både på Twitter och i de olika Facebook-grupper jag är med i för att se om något har dykt upp på skolfronten som man kanske kan ha användning för?

Uppdaterad skrivprocess

Det gäller att sortera bland alla blogginlägg, facebook-inlägg, twittertrådar, filer och tips för att inte drunkna i detsamma. Ibland känner man sig som sämsta sortens lärare bara för att man inte har gjort det eller det med sina elever, eller börjat jobba med det som just nu verkar vara det mest omtalade?

Just nu rasar det en debatt om katederundervisningens vara eller inte vara, igen. Jag tycker ändå att den är mer nyanserad och något mindre polariserad nu (kanske)? Jag anser mig ändå tillhöra den sortens lärare som Jonas Linderoth beskriver i ”Lärarens återkomst”, dvs den undervisande, förklarande, berättande och instruerande läraren, vilket kan se olika ut. Men, det viktigaste är att se och förstå den grupp du just nu har framför dig.

Skiljeteckensången. Texttyper i svenska. De-eller-dem. Hur man kan arbeta med argumenterande text enligt genrepedagogikens cirkelmodell. Berättande text - kamratbedömning. Ture Sventon – som en språkgodisaffär. Gäddgårdsskolan har under många år haft ett deckartema.

Ture Sventon – som en språkgodisaffär

Jag brukar introducera området med att visa klipp ur LasseMaja och Ture Sventon. LassaMaja känner eleverna så klart till, men vetskapen om ”Sveriges skickligaste detektiv” är liten. Det är helt enkelt för länge sedan adventskalendern gick på TV och böckerna har de aldrig hört talas om. För varje år får Ture allt mer plats i temat, kanske är det för att jag själv är så barnsligt förtjust i Ture? Vilse - skriva berättelse i sex delar. ÖN - ett skrivprojekt i fem kapitel. Person plats problem. Sagomattan Del 1. Tips och material från lärare. Julens tärningssaga. Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5. Här delar vi med oss av det Skrivprojekt som vi arbetat med i år 5.

Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5

Eleverna har fått ett kapitel i veckan att skriva i dokumentet. Bedömningsuppgift källkritik år 7. Kunskapskrav: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller /…/ beskrivningar och förklaringar, /…/ ämnesrelaterat språk samt /…/ struktur, citat och källhänvisning. Din uppgift: Din uppgift är att nu visa på att du kan fullfölja hela kunskapskravet för källkritik enligt det som vi övat på under några lektioner. Du ska skriva en argumenterande text om ett valfritt ämne. Du ska ange minst en källa som du själv söker fram för att stödja dina argument. När du valt ut din källa ska du skriva en argumenterande text med minst ett citat och en källhänvisning till använd källa. Hur-man-kokar-ihop-en-saga. DIKTAMEN4-6. Förberedelse Nationella prov åk 3, sammanfatta faktatexten. Ng ng. Bokslukarnas författarskola - Sökning. Printable Lined Paper. Whether your child is writing a story with its own special picture, composing a poem or taking notes on a science experiment, it is always useful to have a stock of lined or decorative paper waiting!

Printable Lined Paper

We've got a big collection of printable lined paper for home and classroom. Choose from many different styles and designs to suit all ages, print them out as you need them. Our dotty paper with borders is our quickest, most economical paper to print. Available with both 1.5cm lines and 1cm lines. A popular lined paper, with blue 1cm lines and a red margin. Something a little different! A simple lined paper which is available with either 1cm or 1.5cm grey lines, suitable for the youngest children. This useful scroll printable makes a super writing frame for many different projects and is available to print both lined and blank. Stöd vid inledning. Mina ord, dina ord: Personbeskrivning – Kooperativt Lärande. Gästinlägg av Kristin som är mellanstadielärare i Kristinehamn Bakgrund I min femma läser vi just nu Noel och den magiska önskelistan (Janina Kastevik). Person plats problem. Stava rätt? - Mia Kempe.

En fråga som ofta återkommer bland lågstadielärare är hur mycket vi ska träna eleverna i att stava rätt. Ska vi lärare ”peta” i elevernas texter och rätta vartenda stavfel eller ska eleverna få skriva fritt? Förstör vi barnens skrivlust om de måste sudda och ändra i texten så fort det blir fel? Min erfarenhet är att många elever vill stava rätt. Barnboksprojekt - skapa en egen bilderbok. Vems är nyckeln?

Person-plats-problem. Update your browser to use Google Drive - Drive Help. RESAN. FacebookTwitterGoogle+Pin ItBuffer Lärarhandledning – resan del 1 Resan – schema 1Kaptenens logg 1Lastlistan Lärarhandledning – resan del 2Kaptenens logg del 2Kaptenens logg del 2 – markeradResan – schema del 2. Etik, moral och känslor ett tema med religion och bild. DEL 1. Under hösten kommer vi att arbeta med ”Etik, moral och känslor” på bildlektionerna och under religionen på SO. Vi började i dag med att titta på trailern för Insidan ut. En film som till stor del handlar om känslor. Därefter gick jag igenom vilka förmågor, vilket centralt innehåll och vilka kunskapskrav jag kommer att titta på i det här temat. Jag visade en PP som handlar om känslor: vilka känslor finns det? AOUÅ EIYÄÖ.

Security Check Required. Mytologerna: Trollet - UR Skola. ABC-arbetsblad. ABC-bok med allitterationer. Skrivarverkstad – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Prova ett nytt sätt att utveckla elevernas skrivförmåga! Jag var inne på Pinterest och letade efter visual writing prompts att använda mig av i skrivundervisningen. Det är bilder som eleverna kan utgå ifrån när de ska planera en berättelse. Fixa eget skrivarläger.

Gillar du och dina kompisar att skriva? Livsviktig poesi. Vilse. Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! Tänk dig en solig försommardag vid en sjö. Det var en gång - Binnova. Nedan några kommentar om berättarkortleken"Det var en gång... " ”Barnen tycker korten har varit jättekul och mycket poppis, ett lyckokast med andra ord.” Läs- och skrivprojekt. Läs- och skrivprojekt. KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter – Kooperativt Lärande.

Cirkelmodellen och genrepedagogik fungerar utmärkt tillsammans med Kooperativt Lärande. Att skriva poesi är skoj. Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon.

Bergh-nestlog. Fanfictiontävling! Låt fantasin flöda och ta steget in i Landet bortom brunnen… Under höstterminen 2016 får alla mellanstadieelever chansen att ge sitt eget bidrag till Douglas Foleys nya magiska berättelse, i årets stora kreativa skrivartävling för barn! Tävlingen startar måndagen den 22 augusti 2016 och sista dagen att skicka in sitt bidrag är onsdagen den 21 december. Textrecept till genrér. Strategier för att förstå och planera en uppgift. Sagomattan blir utgångspunkt för flera språkutvecklande lektioner. Som ett språkutvecklande arbetsområde i svenska/svenska som andraspråk kan jag rekommendera att utgå från TV-serien Sagomattan som finns kostnadsfritt på SVT Play. Programserien består av 10 olika avsnitt. I programmets samtliga avsnitt uppmärksammas fem viktiga komponenter i en berättelse; huvudperson, problem, hjälpare, lösning, och slut. Röda tråden. Lektion: Textsamtal tre meningar om brev.

Instruerande text. Återberättande text. Se.pinterest. Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta. Gestaltande beskrivningar. DE-DEM-DET. Anders & S rens skriv vningar. SKRIVOVNINGAR. Skrivmall till sommarpratare. Svensklararennr_1224799417.pdf. Novell. Text-till-världen.