background preloader

Retorik – konsten att övertyga

Retorik – konsten att övertyga
Jag planerar för nästa arbetsområde som är retorik, dvs konsten att tala övetygande, samt etos, patos och logos som är ett tals olika delar. Vi ska alltså analysera talen samt skriva egna. I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta arbetslivet framöver. I vår kommun har vi som mål att arbeta entreprenöriellt och detta tycker jag ligger väl i fas med det synsättet ,förutom hela arbetssättet formativ bedömning och att som lärare dela med sig av sina planeringar för att lyfta skolan. Talanalys Vad är talares syfte – är det att utbilda, att motivera, att övertyga eller för att underhålla? Några användbara tips på länkar jag snappade upp från Twitter är: En Prezi om talets uppbyggnad och lite kort historik samt talets uppbyggnad här. Svenska tal: Tal som rekomenderas särskilt är: Engelska tal: Tal som rekomenderas här är: Zach Wahls tal om samkönat äktenskap (se nedan) Tala som TED Sist men inte minst så rekomenderar jag Tala som TED, från Årstaskolan. Arbetsmodell

Timbuktus tal - ord för ord I dag höll Fem i tolv-rörelsen sin årliga manifestation i Sveriges riksdag. Men när rapartisten Timbuktu tog emot pris närvarande inte talmannen Per Westerberg (M). – Som talman undviker Per Westerberg att närvara vid prisutdelningar som kan uppfattas som kontroversiella, säger hans pressekreterare Samira Zayane. Då höll han känslofyllda talet. "Jag tog med med mig en sak i dag som jag bara brukar ha med mig när jag lämnar Sverige, och det har jag inte gjort nu, för jag kom med en väldigt kort taxifärd. Jag tog med mig detta här (visar upp sitt pass). Det brukar jag bara ha, som sagt, när jag ska lämna Sverige för att påminna alla ställen jag kommer till, och var jag kommer ifrån. Det här betyder väldigt mycket för mig, detta, den här samlingen papper. Det är inte alla som bor i Sverige, och som lever i Sverige, som har ett sådant. Jag tog med den i dag för att säga att detta är mitt bevis i varje fall, på att jag inte är någon främling. Ni behöver inte vara toleranta mot mig. Tack."

Varför retorik i skola och förskola? Med kunskaper i att tala, lyssna, samtala, argumentera och analysera ökar självförtroendet och inlärningsförmågan och även gruppdynamiken påverkas positivt. En god retorikutbildning ger elever bättre förutsättningar både i skolan och i livet utanför skolan. En elev som fått retorikträning berättar hon att hon trivs bättre. Hon fortsätter: "Man blir delaktig i undervisningen på ett helt annat sätt om man själv är med i diskussionen. Barnen rustas helt enkelt till att ta en självklar plats i vårt kommunikativa samhälle. Lärare och pedagoger behöver kunna lära ut retorik på ett korrekt och pedagogiskt sätt.

20 Best Inspirational Speeches from the Movies When inspiration does not come, I go for a walk, go to the movies, talk to a friend, let go… The muse is bound to return again, especially if I turn my back! ~Judy Collins People watch movies for a lot of different reasons. Inspirational Movie Speeches I have racked up twenty movies that are on my list to watch over and over again, at least for the inspirational speeches in them. 1. The aliens have pretty much conquered Earth. 2. Former Roman General Maximus is standing before a blood thirsty crowd with a motley crew of gladiators. 3. Leader of the rebel Scots, William Wallace exhorts his people to fight for their freedom and not live one further day in slavery. 4. Fired TV broadcaster Howard Beale pleads with people not to believe what they see on TV and not to feel powerless against the political and media forces of the world. 5. The centuries old teacher Socrates teaches Dan about taking out the trash. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Music is an amazing thing.

Så hjälper du elever med talrädsla Den muntliga redovisningen närmar sig och som vanligt är det ett par elever som ber om att få slippa. Vad gör du som lärare? Gymnasieläraren Daniel Sandin, som håller i kursen ”Retorik för dem som inte gillar att hålla tal” på Katedralskolan i Lund, tror att många lärare har som standardknep att ta den talrädda eleven åt sidan, i enrum, och så får eleven hålla sitt föredrag där och läraren kan i alla fall bedöma elevens kunskaper. Det förekommer säkert också att man som lärare är lite överseende och låter den våndande elev slippa. Men att låta eleverna slippa undan är att göra dem en björntjänst, menar Daniel Sandin. – Problemet är att det bara bekräftar elevens bild av sig själv som en person som inte kan tala inför grupp, att man behöver speciallösningar och är usel i sina egna ögon. Det kan vara att ta det i små steg och efterhand låta åhörarskaran växa. – Det finns talrädda elever i varje klass. Kan alla lära sig att bli en talare? – Definitivt. Uppskattar eleverna att du pushar dem?

Att lyssna på elevernas samtal Nationella prov är för många, både lärare och elever, en extra belastning under ett ganska händelsrikt skolår. Men den muntliga delen är en höjdare… och brukar så vara. Att få sitta ned och lyssna på eleverna samtala om både stora och små saker är en högtidsstund. Samtalen med 25 elever i totalt sex sittningar blev unika lärtillfällen, både för eleverna och mig. Jag tycker att nationella provens upplägg inledningsvis kan verka ganska konstruerat, men vid samtalen fungerar det förvånansvärt väl och blir efter en stund avspänt. Och varför ska eleverna kolla på filmklipp och prata med varandra… egentligen? Analysförmågan när de växlar perspektiv, jämför och försöker hitta lösningarKommunikativa förmågan när de redovisar, diskuterar, argumenterar och bemöter argumentMetakognitiva förmågan när de tolkar, prövar och omprövarBegreppsförståelse när de använder begrepp och relaterar dem till varandraInformationshantering när de skiljer mellan fakta och värderingar (åsikter)

Related: