background preloader

Klassråd » Retorik i skolan

Klassråd » Retorik i skolan
Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den. Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter. Man röstar och följer de demokratiska spelreglerna precis som de fria männen gjorde under antiken när retoriken växte fram. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Arbetsmodell: För att göra den här argumentationsövningen utgår man från ett påstående, till exempel Pizza till skollunch varje dag, som läraren skriver på tavlan. Plus- och minuslagen möts under lärarens ledning. Låt slutligen hela klassen rösta individuellt för vilka fyra argument de tycker är bäst. Related:  VärdegrundTala

Att ta fram förhållningsregler för att lyckas med terminens lärande är min in... Första lektionen med eleverna och du vet inte vad du ska göra? Det kanske t o m är nya elever du möter som du inte har någon relation till. Själv möter jag i höst fyra nya nior och en av dem är jag mentor för. Jag tänkte börja skapa spelregler vid något av de första tillfällena vi har lektion. Vad har de för mål och vilka är deras förebilder? Jag har tidigare använt mig av dessa regler som jag tagit fram utifrån att ha påverkats av de fina regler som Malin Larsson delat. Nästa steg, som Nottingham nämner, är att resonera vidare på vilket sätt social samverkan kan skapas så vi visar varandra respekt och att alla kan lära av varandra. De kommer antagligen likna de förra jag hade men det blir elevernas. Det är viktigt att lyfta fram förhållningssätten man tagit fram som klassens spelregler regelbundet och ha en dialog kring dem. Att ge tydliga exempel på förhållningssätten gör att man förstår vad som menas. Reglerna är nu framtagna och finns här att beskåda!

Njut av goda ord » Retorik i skolan Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen och par Material: Tidtagarur Arbetsmodell: Placera ut lika många stolar som elever i två rader mitt emot varandra. Se till att det finns ett tomutrymme mellan stolarna i varje rad (rad A och rad B). Stolarna mitt emot varandra ska stå på så bekvämt ”pratavstånd” att elev A och elev B nästan nuddar varandras knän. Om eleverna inte bildar jämna par, får läraren själv hoppa in och delta i övningen. a) Varje elev i rad A tar ögonkontakt med eleven mitt emot i rad B och säger tre bra, positiva saker om och till honom/henne. Eleverna i rad A flyttar ett steg till vänster och den elev som sitter längst ut till vänster flyttar och sätter sig längst ut till höger.

Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Se filmen! Om filmen Den här filmen berättar kortfattat och övergripande om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Filmen kan visas som en uppstart inför arbete med mänskliga rättigheter och är en bra början om du vill arbeta med alla delarna i materialet Alla människor! Om du pratar om mänskliga rättigheter för första gången med din klass kan du börja med att fånga upp deras tankar och kunskaper om ämnet. Fråga till klassen: Vad tänker ni på om jag säger mänskliga rättigheter? Se filmen tillsammans.Låt klassen återberätta och kommentera filmens innehåll.Fyll i med mer information om FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Fakta om FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna • De mänskliga rättigheterna gäller för alla. Läs mer på www.manskligarattigheter.gov.se

Vem är jag? » Retorik i skolan Gruppstorlek: Helklass Material: Bilder på djur att sätta fast på elevernas ryggar med klädnypor eller tejp Arbetsmodell: Eleverna går runt i klassrummet. Innan ni börjar, förklara att man får ställa endast en fråga till en annan elev och sedan besvara den elevens fråga innan man går vidare till nästa. När man har listat ut vilket djur man hade på ryggen, flyttar man fram bilden på bröstet och blir ”expert”. ”Experten”, som inte längre behöver bry sig om sin egen bild, hjälper dem som har svårt att lista ut vilken djurbild som sitter på deras rygg genom att ge ledtrådar och till exempel säga: (Bild på räv sitter exempelvis på elevens rygg.) – Vad vet du om ditt djur? Påminn om att ge ledtrådar, inte är detsamma som att tala om vilket djuret är. Variation: Bilder på sagofigurer, frukter och bär, blommor, historiska personer, kändisar etc. Se även övningen Tjugo frågor

Inte bara lärare… Kommer ni ihåg den där reklamen som gick på TV för några år sedan. Kvinnan med det perfekta leendet som på dubbad svenska förklarade att ”jag är inte bara tandläkare, jag är mamma också..” Så är det ju. Jag har en väninna, även hon lärare, på högstadiet. Därför, i förra veckan, när jag mötte mina barns fantastiska lärare på utvecklingssamtal tog jag mig friheten att fråga om jag får visa deras klassrum. Kommer ni ihåg inlägget jag skrev med rubriken ”It’s a kind of magic”? Utvecklingssamtalet leddes av Ida, dottern, men hela tiden med stöttning av Ulrika. Ida visade mig och sin pappa hur hon just nu arbetade med analysförmågan, och visade olika verktyg som hon använder, bl.a hur hon tränar på att utveckla samband i flera tankeled. Tydlighet, ramar och struktur – allt i ett :) Planeringen av arbetsområdet de arbetar med satt uppsatt på tavlan. Arbetsområdets centrala innehåll synliggörs genom de stora frågorna. Men om man inte vågar visa att man inte förstår? Inget läxbråk. Ps.

Den dåliga lyssnaren » Retorik i skolan Den här övningen gör vi för att uppmärksamma eleverna på skillnaden mellan en god och en dålig lyssnare. Här ligger fokus på lyssnaren. Den som berättar historien kan ställa sig framför gruppen och berätta utan att känna några krav om att behöva vara perfekt. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Korta, roliga historier exempelvis Bellmanhistorier. Arbetsmodell: Gör två spalter på tavlan och skriv rubriker: Den goda lyssnaren och Den dåliga lyssnaren. Dela ut de roliga historierna.

Vårt välkomstbrev till ettagluttarna På uppropet fick alla barnen ett paket från oss, en sk goodiebag…här ser ni delar av innehållet. Brevet som följde kommer här: Välkommen till klass 1 Vi är så glada att Du är här Här får du en liten goodiebag för att kunna starta igång läråret 13/14 på bästa sätt! Ett sudd för att påminna dig om att alla gör misstag men att det är av misstagen vi lär oss. Stickersen talar om att vi håller ihop. Pusselbiten vill visa hur bra vi alla passar ihop och att alla bitar behövs för att vi ska vara som bäst! Bokmärket talar om att du alltid har en plats, om du känner dig ledsen en dag hittar vi tillsammans en plats för dig att vara på. Smartiesen talar om hur klok vi tycker att Du är, jobba hårt och gör ditt bästa och satsa på att sikta högt. Pennan vill visa hur mycket vi ska jobba och lära oss tillsammans. Stjärnan, symboliserar just Dig, för oss är du en stjärna som ska lysa upp varje dag…tänk vilken explosion vi kommer få tillsammans av alla fantastiska stjärnor varje dag! Välkommen till oss

Retorik i skolan - 12 steg Mobbing | Sökresultat | film i skolan Lärlabbet är en serie för, om och med lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling. Serien startar upp med ett program om att se mobbing: Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. Läs mer om programmet och ämnet mobbing Kommande program kommer att handla om t.ex. skolmiljö och nätmobbing. Se programmen här Det finns även en blogg kopplad till serien! Om programmet på bloggen: I nära dialog med yrkesverksamma lärare och skolledare har Lärlabbet som mål att bli den främsta dialogpartnern om skola och lärande.Vi vill visa på möjligheter till ständig yrkesutveckling hos lärare och skolledare.

Talesätt Undervisning om att (be)döma rättvist - Nicklas Mörk I fredags deltog jag på en lektion där min kollega undervisade parallellklassen (åk 5). Lektionens syfte var att belysa hur lätt det kan vara att snabbt döma någon när man bara lyssnar till sina aktuella känslor och hur svårt det i vissa situationer eller vid motgångar att ta ett steg tillbaka, göra en rationell medveten bedömning av situationen och ta ett bra eller rättvist beslut. Detta var något klassen behövde undervisning i vid tillfället då det hade skett flera incidenter där snabba beslut framkallat tårar hos både lärare och elever. Min kollega hade förberett lektionen med lappar som delades ut till eleverna. “Din bror/syster blir påkörd av en okänd berusad person av misstag och dör av skadorna. Andra hälften av klassen fick svara på påståendet: “Din bror/syster är berusad och kör av misstag på en person som dör av skadorna. Alternativen eleverna fick välja bland var: ett års fängelse, 10 års fängelse, livstids fängelse och dödsstraff.

Related: